Aistarraingt dleachta

Tá foráil i roinnt sraitheanna de rialacha tionscnaimh an Aontais a chuireann teorainn le húsáid córas aisíoca dleachta ar na hábhair a d’allmhairigh do chomhpháirtí trádála chun do tháirge allmhairithe a tháirgeadh.

Is éard atá in aistarraingt dleachta aisíocaíocht ar íocaíochtaí a bailíodh ar dtús ar allmhairiú earraí a rinneadh ar an gcoigríoch; D’fhéadfadh sé gur le haghaidh dleachtanna custaim, cánacha díolacháin nó táillí eile a dhéanfaí na híocaíochtaí sin.

Ní mór duit coinníollacha sonracha na saincheiste seo a fhíorú chomh maith leis na doiciméid is gá chun comhlíonadh na rialach seo a léiriú de réir na rialacha tionscnaimh ábhartha.

Roinn an leathanach seo: