Dleachtanna frithchúitimh ar earraí ar tugadh fóirdheontas ina leith

Má tá do chuideachta ag smaoineamh ar onnmhairiú, cuidíonn an roinn seo leat a fháil amach cé na dleachtanna iompórtála agus na costais eile a d’fhéadfadh a bheith ort. Ní chuirtear faisnéis atá sonrach ó thaobh an táirge ar fáil leis. Ar an ábhar sin, ba chóir duit an fheidhm cuardaigh táirge a úsáid.

Cé is moite de dhualgais frithdhumpála, is féidir bearta frith-fhóirdheontais a chur i bhfeidhm ar do tháirge. Tugtar bearta frithchúitimh ar na bearta sin freisin. Fritháiríonn siad na héifeachtaí a bheadh ag fóirdheontas éagórach ó chomhpháirtí trádála.

D’fhéadfadh uirlisí éagsúla a bheith i mbearta frithchúitimh, ach is iondúil go mbíonn dleachtanna méadaithe i gceist leo. Féadfaidh ad valorem breise nó dleacht shonrach bhreise a bheith i mbeart frithchúitimh. Is féidir é a chur i bhfeidhm i bhfoirm íosphraghais allmhairiúcháin, nó is féidir ‘gnóthas praghais’ a bheith ann, i gcás ina ngeallann an t-onnmhaireoir an táirge a dhíol thar íosphraghas.

Faisnéis faoi rialacha agus bearta frith-fhóirdheontais an Aontais

Faisnéis faoi na himscrúduithe uile atá curtha i gcrích agus atá fós ar siúl in AE maidir le frith-fhóirdheontas

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa