Earraí a chlaochlú go leordhóthanach

Is féidir le táirge a bheith ag teacht ón AE nó ó thír chomhpháirtíochta cé gur táirgeadh é le hábhair ó thíortha eile, nó gur próiseáladh go páirteach thar lear é, i.e. ní sa tír chomhpháirtíochta. Is amhlaidh an cás má tá an táirge claochlaithe a dhóthain.

Tá tuairisc ar na critéir nuair a dhéantar claochlú leordhóthanach ar tháirge i liostaí atá sonrach ó thaobh an táirge de i rialacha fabhracha tionscnaimh an AE i ngach córas fabhrach. I bhformhór na gcomhaontuithe, déantar cur síos ar na critéir san fhormáid seo a leanas:

  • colún 1: An táirge mar atá liostaithe i gcóras aicmithe táirgí an AE
  • colún 2: tuairisc ar an táirge
  • colún 3: tuairisc ar an bpróiseáil is gá a dhéanamh san AE nó sa tír chomhpháirtíochta trádála chun a mheas gur táirge tionscnaimh an táirge
  • colún 4: is féidir leat teacht ar phróiseáil eile a bhfuil cur síos uirthi i gcolún 4. Más amhlaidh an cás, féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir colún 3 nó colún 4 a leanfaidh

Rialacha 3 maidir le claochlú leordhóthanach

Tá trí riail bhunúsacha a úsáidtear sna liostaí a bhaineann go sonrach le táirge (colún 3 agus colún 4) lena gcinntear an ndearnadh táirge a chlaochlú go leordhóthanach san AE nó i dtír chomhpháirtíochta trádála.

An riail ‘breisluach’

Féadfaidh tú riail a aimsiú nach féidir le luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir a úsáideann an táirgeoir/onnmhaireoir san AE nó tír chomhpháirtíochta trádála bheith níos mó ná céatadán áirithe de phraghas (díreach oibre) an táirge.

Luafar é mar Mhonarú nach mó luach na n-ábhar go léir a úsáideadh lena linn ná [X]% de phraghas an táirge díreach ón obair

Sa chás sin, ní mór duit comparáid a dhéanamh

  • luach custaim na n-ábhar neamhthionscnaimh uile a úsáideadh i dtáirgeadh an earra (i.e. bunaithe ar an luach a dhearbhaítear in oifig chustaim an AE nó sa tír chomhpháirtíochta trádála do na hábhair sin nuair a allmhairítear ansin iad)

agus

  • praghas an earra díreach ón monarcha (i.e. luach an earra nuair a bhí sé ag fágáil na saoráide inar táirgeadh é)

Gur deimhin leis an riail mura mó luach na n-ábhar neamhthionscnaimh ná an céatadán a luaitear sa riail.

Athrú ar rangú taraife

Féadfaidh tú riail a aimsiú a shonraíonn nach féidir earra a bheith agat a bhfuil an rangú taraife céanna aige agus atá ag aon cheann de na hábhair neamhthionscnaimh, a d’allmhairigh an táirgeoir/onnmhaireoir ó thríú tír agus a úsáideadh sa táirge.

Luafar é mar Mhonarú as ábhair faoi aon cheannteideal seachas ceannteideal an táirge

Sa chás sin, ní mór duit comparáid a dhéanamh

  • rangú taraife na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáideadh (4 ndigit)

agus

  • rangú taraife an earra is mian leat a onnmhairiú nó a allmhairiú

Tá an riail sásta mura bhfuil rangú taraife an dá cheann comhionann.

Monarú as táirgí áirithe

Féadfaidh tú riail a aimsiú a chuirfidh ar chumas an táirgeora/onnmhaireora ábhar neamhthionscnaimh sonrach ó thríú tíortha (seachas an AE nó an tír chomhpháirtíochta trádála) a úsáid i monarú an táirge agus beidh sé cáilithe fós mar thionscnamh de chuid an AE nó de thionscnamh tíre comhpháirtíochta trádála.

Luafar é mar Mhonarú as cineál dea-ubh/[snáth] [feoil], etc.

Féadfaidh an táirgeoir/onnmhaireoir an t-ábhar a iompórtáil i staid táirgthe roimhe seo (e.g. i gcás snátha, féadfaidh tú snáithíní a iompórtáil). Ní fhéadann an táirgeoir/onnmhaireoir, áfach, ábhar a iompórtáil ag céim níos déanaí den táirgeadh (e.g. i gcás snátha, ní fhéadfá fabraic a allmhairiú).

Maidir leis an liosta iomlán, féach an iarscríbhinn maidir leis na Rialacha Tionscnaimh i ndáil le gach comhaontú fabhrach. (nasc chuig rannóg na margaí?) Ar an eolas go bhféadfadh meascán de chritéir a), b) agus/nó c) a bheith i gceist leis an riail i gcásanna áirithe.

Roinn an leathanach seo: