Caighdeáin agus measúnú comhréireachta

Caighdeáin agus measúnú comhréireachta

Is trí thoisc iad caighdeáin agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta mar aon le rialacháin theicniúla a d’fhéadfadh a bheith ina mbacainní teicniúla ar thrádáil.

Cé go bhfuil ceanglais éigeantacha maidir le táirgí á socrú ag rialacháin theicniúla, tá sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe deonacha agus critéir theicniúla dheonacha sna caighdeáin maidir le saintréithe táirgí lena gcabhraítear le monaróirí na ceanglais éigeantacha a leagtar síos i rialacháin theicniúla a chomhlíonadh.

Is uirlis iad nósanna imeachta um measúnú comhréireachta chun a léiriú go gcomhlíonann táirge na ceanglais shainordaitheacha uile maidir le táirge. Éilíonn measúnú comhréireachta tríú páirtí idirghabháil ó chomhlachtaí neamhspleácha um measúnú comhréireachta nó ó údaráis phoiblí agus is iondúil go mbíonn gá leis i gcás táirgí meánriosca go táirgí ardriosca. Nuair is gá measúnú comhréireachta tríú páirtí éigeantach, méadaíonn sé sin costais measúnaithe comhréireachta (costais airgeadais agus moilleanna ar rochtain ar mhargadh). Tá comhaontuithe déthaobhacha um aitheantas frithpháirteach (MRAnna) maidir le measúnú comhréireachta beartaithe chun laghdú a dhéanamh ar chostais na tástála agus an deimhniúcháin i margaí eile trína fhoráil go nglacfaidh gach páirtí leis na tuarascálacha, leis na deimhnithe agus leis na marcanna a sheachadtar sa tír chomhpháirtíochta i gcomhréir le reachtaíocht an pháirtí eile.

Rinneadh suirbhé de chuid an Aontais maidir le measúnú comhréireachta ón 10 Márta go dtí an 24 Aibreán 2022. Bhí an suirbhé dírithe ar chuideachtaí de chuid an Aontais a mhonaraíonn nó a dhíolann táirgí tionsclaíocha lasmuigh den Aontas agus é mar aidhm leis feasacht a mhéadú i measc thionscal an Aontais maidir leis na deiseanna a chuireann na MRAnna ar fáil agus na dúshláin shonracha atá roimh thionscal an Aontais i ndáil le measúnú comhréireachta i margaí lasmuigh den Aontas a shainaithint. Íoslódáil torthaí an tsuirbhé

I mí an Mhárta agus i mí Aibreáin 2023, rinne an Coimisiún Eorpach, AS TRADE, suirbhé eile maidir le measúnú comhréireachta agus comhaontuithe aitheantais fhrithpháirtigh agus measúnú comhréireachta. An uair seo, díríodh ar Chomhlachtaí Measúnaithe Comhréireachta an Aontais, agus é mar chuspóir acu na saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ann lena gcuirfí cosc ar CABanna AE a ainmniú faoi MRA a shainaithint agus a thuiscint cé na MRAnna breise a bheadh tairbheach ó thaobh CABanna AE de. Torthaí an tsuirbhé sin.

Roinn an leathanach seo: