Trgovinski sporazumi EU-a na portalu Access2Markets

Trgovinski sporazumi EU-a na portalu Access2Markets

Iskoristite niže carine i druge prednosti koje vam nude preferencijalni trgovinski sporazumi EU- a!

EU ima više od sedamdeset trgovinskih sporazuma sa zemljama diljem svijeta

Provjerite:

Ti sporazumi obuhvaćaju gotovo dvije petine ukupne trgovine EU-a s drugim zemljama. U skladu s njima poduzeća iz EU-a i partnerskih zemalja imaju povoljnije uvjete od onih koji se nude u okviru WTO-a.

Koristi od tih sporazuma uključuju:

 • niže ili nulte tarife
 • jednostavniji i brži carinski postupci
 • priznavanje certifikata o proizvodima
 • mobilnost osoblja
 • pristup javnim natječajima
 • bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva

Što trebate znati o prednostima koje donose trgovinski sporazumi

 • vaše se povlastice razlikuju od sporazuma do sporazuma i ovise o proizvodu/sektoru
 • nisu sve pogodnosti automatske – u sektoru robe, na primjer, morate
  • dokazati gdje se proizvodi vaš proizvod
  • ispuniti carinske obrasce
  • registrirati se u EU-ovu sustavu REX ili kao ovlašteni izvoznik
  • imati dozvolu za pružanje usluga
  • imati rješenja o sigurnosti za svoj proizvod
  • zatražiti zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva.
 • možda se još uvijek suočavate s preprekama, ali trgovinski sporazum EU-a može olakšati njihovo uklanjanje – recite nam ako mislite da ste suočeni s trgovinskom preprekom pri izvozu iz EU-a
 • Poduzeća ili pojedinci ne mogu provoditi trgovinske sporazume na sudu. EU i partnerske zemlje imaju, međutim, zakonsku obvezu provoditi takve sporazume. Ako to ne čine, u većini slučajeva druga strana može aktivirati mehanizam za rješavanje sporova.

Poglavlja za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u trgovinskim sporazumima

Svi novi trgovinski sporazumi sadržavat će poglavlje o MSP-ovima ako se partnerska zemlja s time složi. Time bi se omogućila bolja razmjena informacija o pitanjima pristupa tržištu te uspješna suradnja između Komisije i partnerske zemlje pri rješavanju pitanja povezanih s MSP-ovima u trgovinskom sporazumu.

Osim toga, 26. rujna 2018. Zajednički odbor Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA) složio se u posebnoj preporuci za MSP-ove da svaka stranka na internetu pruža informacije MSP-ovima druge stranke o CETA-i i pristupu tržištu te da kontaktna točka za MSP-ove na svakoj strani surađuje na rješavanju posebnih pitanja MSP-ova.

Što nudi Access2Markets?

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice