Általános preferenciarendszer Plusz (GSP+)

Importál-e az Ön vállalata a fejlődő vagy legkevésbé fejlett országokból származó termékeket? Ez a szakasz segít Önnek megérteni az EU GSP+ rendszerét

Dióhéjban

Az EU általános vámkedvezmény-rendszere Plusz (GSP+) különleges ösztönzést ad a fejlődő országoknak a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás folytatására.

A jogosult országoknak 27 nemzetközi egyezményt kell végrehajtaniuk

 • emberi jogok
 • munkavállalói jogok
 • a környezet
 • jó kormányzás

Cserébe az EU exportjának több mint kétharmadára nullára csökkenti a behozatali vámokat.

Kedvezményezett országok

 • Bolívia
 • Zöld-foki-szigetek
 • Kirgizisztán
 • Mongólia
 • Pakisztán
 • Fülöp-szigetek
 • Srí Lanka

Lejárati idő: A jelenlegi GSP+ 2023-ig érvényes.

Vámtarifák

Az érintetttermékek teljes listája.

 

Használja a kereskedelmi asszisztensem keresési opcióját, hogy pontos információkat találjon az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokról és vámtarifákról, figyelembe véve annak származási és rendeltetési országát.

Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a magyar vámhatóságokkal.

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” menüpontra a kereskedelmi asszisztensemben, hogy felmérje, az Ön terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

Tűréshatár

A tűréshatárt meg kell adni

 • a halászati és ipari termékek végtermékeinek árában
 • a mezőgazdasági termékek végtermékeinek tömegében

A GSP-ben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásos tűréshatárok. A végtermék gyártelepi árának 10%-a helyett 15%-ot tesznek ki.

A textiltermékekre és a ruházatra is egyedi tűréshatárok vonatkoznak, amelyeket a 22–03. melléklet bevezető megjegyzései tartalmaznak.

Lásd még az általános tolerancia vagy de minimis szabályt.

Kumulációs kumuláció

Az EU GSP keretében folytatott kereskedelemben a kumuláció alábbi típusai működnek:

 • kétoldalú kapcsolatok
 • regionális
 • meghosszabbítva
 • kumuláció Norvégiával, Svájccal és Törökországgal
Kétoldalú kumuláció

Az EU-ból származó anyagok beépíthetők a GSP-országokban előállított termékekbe, majd az adott GSP-országból származónak tekinthetők, amennyiben a GSP-országban végzett feldolgozás meghaladja a minimális szintet.

Regionális kumuláció

I. Csoport

II. Csoport

III. Csoport

IV. Csoport

Brunei-Darussalam Állam

Bolívia*

Banglades

Argentína

Kambodzsa

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Costa Rica

India

Paraguay Paraguay

Laosz

Salvador Salvador

Nepál Nepál

Uruguay

Malajzia

Guatemala

Pakisztán*

 

Mianmar (Mianmar)

Honduras

Srí Lanka*

 

Fülöp-szigetek*

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*A jelenleg GSP±kedvezményezett országok

 • az azonos csoportba tartozó országok közötti összetevők használata megengedett (pl. India felhasználhat pakisztáni összetevőket, mivel mindkettő a III. csoportba tartozik), bár néhány fontos szabályt szem előtt kell tartani:
 • az ugyanazon csoportba tartozó országok közötti regionális kumuláció csak akkor alkalmazandó, ha a kumulációban részt vevő országok a termék Európai Unióba történő kivitelekor kedvezményezett országok, és nem egyszerűen jogosult országok.
 • ha az egyik kedvezményezett országból származó árut tovább dolgozzák fel a csoport egy másik tagországában, akkor az áru az utóbbi országból származónak tekinthető (amennyiben a feldolgozás meghaladja a minimális műveleteket).
 • az input eredetének meghatározásához (amikor a csoport egyik tagjától származó inputot a csoport egy másik tagjának küldik) a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen kivitelre vonatkozna.
 • a kumuláció az I. és a III. csoportba tartozó egyes kedvezményezett országok között is lehetséges. Erre csak kérésre és bizonyos feltételek mellett kerülhet sor.

Megjegyzendő, hogy egyes termékek ki vannak zárva a kumulációból, ha különbségek vannak az ugyanazon csoporthoz tartozó GSP-országok státusza között (GSP/GSP+/EBA). Az érintett termékek jegyzékét az 13b. melléklet tartalmazza.

Kiterjesztett kumuláció 

A GSP-országok bizonyos feltételek mellett engedélyt kérhetnek az EU-tól arra, hogy kumulálhassa azokat az országokat, amelyekkel az EU kereskedelmi megállapodást kötött.

 • ez a lehetőség csak ipari termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékekesetében áll nyitva.
 • amikor egy olyan harmadik országból származó inputot küldenek, amellyel az EU szabadkereskedelmi megállapodást kötött, GSP-országba küldik, a helyes származási szabály az a származási szabály, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen kivitelre vonatkozna.
Kumuláció a Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal

A kedvezményezett országok származást halmozhatnak a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjába tartozó, Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal.

 • a Norvégiából, Svájcból vagy Törökországból származó anyagok, amelyek egy kedvezményezett országban a minimálisnál több műveleten mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak tekintendők, és exportálhatók az EU-ba, Norvégiába, Svájcba vagy Törökországba
 • a fenti szabály nem vonatkozik a mezőgazdasági termékekre vagy az eltérés hatálya alá tartozó termékekre.
 • ahhoz, hogy ez a fajta kumuláció alkalmazható legyen, az EU-nak, Norvégiának, Svájcnak és Törökországnak ugyanazt a preferenciális elbánást kell biztosítania a GSP-országokból származó termékekre.

A manipulálás tilalma

A GSP származási szabályaiban szereplő, a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezés helyébe egy nem változtatási záradék lépett (az 1063/2010/EU bizottsági rendelet 74. cikke).

 • a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezéshez képest a fő különbség az, hogy az uniós importőröknek nem kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek a feltételeknek.
 • egy uniós tagállam vámigazgatási szerve azonban kérhet ilyen igazolást, ha okkal feltételezi, hogy a feltételek nem teljesülnek.

Vámvisszatérítés

A vámvisszatérítés engedélyezett.

A hajókra vonatkozó feltételek

Ahhoz, hogy egy halászhajót egy kedvezményezett országból származónak lehessen tekinteni – ami azt jelentené, hogy az e hajó által a felségvizeken kívül fogott hal is származó –, az alkalmazandó kritériumok a lajstromozás szerinti országra és a hajó lobogójára, de a tulajdonjogra is vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy a GSP származási szabályai nem írnak elő külön követelményt a személyzet vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan.

Minimális műveletek

Az úgynevezett „minimális” műveletek két csoportja létezik, amelyek soha nem elegendőek a származás megadásához.

 • a 76. cikkben említettek
 • valamint az 16. mellékletben szereplő, kizárólag a textiltermékekre és kizárólag a regionális kumulációra vonatkozó rendelkezések.

Termékspecifikus szabályok

A származó helyzet megszerzéséhez az anyagokon végzendő feldolgozások jegyzékét ugyanezen rendelet 13a. melléklete tartalmazza. A lista két oszlopot tartalmaz.

 • az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik
 • az egyik az összes többi GSP-kedvezményezett országra vonatkozik

Fokozatba sorolás

Egyes fejlődő országok rendkívül versenyképes termékeket exportálnak, amelyeknek nincs szükségük preferenciákra a világpiacokhoz való sikeres hozzáféréshez. Ebben az esetben a GSP-t egy átsorolási mechanizmus révén vonják ki ezekből a termékágazatokból.

 • ha egy GSP-kedvezményezett országból származó behozatal (az adott áruosztályhoz tartozó összes GSP-import összértékével elosztva) 3 évre vonatkozó átlagos értéke meghaladja az 57%-os általános küszöbértéket.
 • növényi termékek, állati vagy növényi olajok, zsírok és viaszok, valamint ásványi termékek esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja az 17,5%-ot
 • a textiltermékek esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 47,2%-ot.

Az EU végrehajtási rendelet útján és objektív kritériumok alapján háromévente felülvizsgálja a fokozatba sorolt termékek jegyzékét.

Itt található a fokozatba sorolt termékek jelenlegi listája.

Eltérések

Bizonyos feltételek mellett különleges eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy bizonyos országokból származó egyes termékekre enyhébb származási szabályok vonatkozzanak. Ilyen eltérést engedélyeztek a Zöld-foki-szigeteknek. Lásd a Zöld-foki-szigetektől való eltérést és az alkalmazandó származási szabályokat.

Kérjük, ellenőrizze az importőröknek szóló, az EU által kiadott közleményt is, amely tájékoztatja a gazdasági szereplőket a Bangladest érintő konkrét elemekről.

Meghatározott termékekre vonatkozó származási szabályok

A termékekre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba behozhassák a 2.6. pontot.
 • keresse meg a termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • tudnivalók azokról az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi előírásokról, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba behozhassák a 2.6. pontot.
 • az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályok keresése a kereskedelmi asszisztensemben.A termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolások

A kedvezményes vámtételekre való jogosultsághoz az EU GSP-jének kedvezményezett országaiból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolások a kiállítástól számított 10 hónapig érvényesek maradnak. A származási igazolás a következők egyike lehet:

* A számlanyilatkozat megtételéhez be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot (angol vagy francia nyelven) a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra: „Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek az Európai Közösség általános vámkedvezmény-rendszerének származási szabályai szerint preferenciális származásúak.” Számlanyilatkozatot személyesen kell aláírnia.

Egyéb dokumentumok

Tájékozódjon az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési dokumentumokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

A GSP+ csak árukra vonatkozik.

Közbeszerzés

Beruházások

Egyéb (verseny, játékok biztonságáról szóló irányelv)

Támogatásra jogosult országok

Az ország akkor jogosult a GSP±ra, ha

 • kérelmet nyújt be
 • teljesíti az összes standard GSP-feltételt
 • megfelel az alábbi két további kritériumnak:
 • sebezhetőségi kritériumok
  • az importrész az adott kedvezményezett ország GSP-importjának hároméves átlagos részesedése az összes GSP-ország GSP-importjához viszonyítva. Ennek az átlagnak 6,5%-nál alacsonyabbnak kell lennie ahhoz, hogy jogosult legyen a GSP±ra.
  • a GSP hatálya alá tartozó behozatal hét legnagyobb áruosztálya az adott ország hároméves időszak alatti teljes GSP-importjának 75%-át teszi ki.
 • a fenntartható fejlődés kritériumai
  • az országnak meg kell erősítenie a 27 GSP+ nemzetközi egyezményt
   • emberi jogok
   • munkavállalói jogok
   • környezetvédelem
   • jó kormányzás.
  • az ország nem fogalmazhat meg olyan fenntartásokat, amelyeket ezek az egyezmények tiltanak
  • az egyezményeket ellenőrző szervek nem jelenthették be, hogy az ország nem hajtotta végre hatékonyan azokat.

Nyomon követés

Miután az EU megadta a GSP±t, nyomon követi az országot, hogy meggyőződjön róla,

 • továbbra is részes fele a GSP+ hatálya alá tartozó nemzetközi egyezményeknek
 • hatékonyan végrehajtja az egyezményeket
 • megfelel a jelentéstételi követelményeknek
 • elfogadja az egyezményeknek megfelelő rendszeres nyomon követést
 • együttműködik az Európai Bizottsággal, és minden szükséges információt megad

Az EU folyamatos párbeszédet folytat a GSP±szabályoknak való megfelelésről a kedvezményezett országok hatóságaival.

 • a párbeszéd az egyes GSP±kedvezményezettek számára összeállított kérdések jegyzékén (a továbbiakban: eredménytábla) alapul. A jelentés a következőktől kapott információkon alapul:
  • a kedvezményezett országok
  • nemzetközi ellenőrző szervek
  • civil társadalom
  • szakszervezetek
  • vállalkozások
  • az Európai Parlament
  • az Európai Unió Tanácsa
 • az EU rendszeres GSP+ ellenőrző látogatásokat szervez minden egyes kedvezményezett országban, hogy találkozzon az érdekelt felekkel. A kedvezményezett országnak bizonyítania kell, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az eredménytáblákban meghatározott problémák megoldására.

A GSP+ párbeszéd beépül a nyilvános GSP-jelentésbe, amelyet a Bizottságnak kétévente be kell nyújtania az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának. A jelentés részletes értékelést tartalmaz arról, hogy az egyes kedvezményezett országok mennyire jól hajtják végre a 27 egyezményt.

Kapacitásépítési támogatás

A szoros nyomon követésen túl a Bizottság számos kapacitásépítési projektet indított a kedvezményezett országok megsegítésére.

Az EU a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek nyújtott támogatások révén támogatja az érintett kereskedelmi partnereket és a GSP+ több kedvezményezettjét. Ezek a projektek

 • annak elősegítése, hogy az országok alkalmazzák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményeit
 • kapacitásépítés a jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 4,5 millió EUR összegű célzott támogatást tartalmaz annak érdekében, hogy a civil társadalmi szervezetek hozzá tudjanak járulni a GSP±kedvezményezett országok által ratifikált 27 vonatkozó egyezmény nyomon követéséhez és hatékony végrehajtásához.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások