Általános vámkedvezmény-rendszer plusz (GSP+)

Importál-e az Ön vállalkozása termékeket fejlődő vagy legkevésbé fejlett országokból? Ez a szakasz segít Önnek megérteni az EU GSP+ rendszerét.

Dióhéjban

Az EU általános vámkedvezmény-rendszere Plusz (GSP+) különleges ösztönzést nyújt a fejlődő országoknak a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás megvalósítására. 

A jogosult országoknak 27 nemzetközi egyezményt kell végrehajtaniuk a következőkről:

 • az emberi jogok
 • munkavállalói jogok
 • környezet
 • a jó kormányzás

Cserébe az EU exportja vámsorainak több mint kétharmadára nullára csökkenti a behozatali vámokat.

Kedvezményezett országok

 • Bolívia
 • Zöld-fok
 • Kirgizisztán
 • Mongólia
 • Pakisztán
 • Fülöp-szigetek
 • Srí Lanka
 • Üzbegisztán

Lejárat: A jelenlegi GSP+ 2027-ig érvényes.

Díjak

Az érintetttermékek teljes listája.

 

Az Ön termékével kapcsolatos vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információk kereséséhez használja a Saját kereskedelmi asszisztens keresési opcióját, figyelembe véve a termék származási és rendeltetési országát.

Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot vámhatóságaival.

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke preferenciális elbánásban részesüljön, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszközére (ROSA)” a „ Saját kereskedelmi asszisztensem” menüpontjában, hogy felmérje, az Ön terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

Tolerancia

A tűréshatárt fejezik ki

 • a halászati és ipari termékek végtermékeinek árában
 • a mezőgazdasági termékek végtermékeinek tömegében

A GSP-ben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásos tűréshatárok. 10% helyett a végtermék gyártelepi árának 15%-át teszik ki.

Különleges tűréshatárok vonatkoznak a textíliákra és ruházati cikkekre is, amelyeket a 22–03. melléklet bevezető megjegyzései ismertetnek.

Lásd még a tolerancia általános szabályát vagy a de Minimis-t.

Kumuláció

A kumuláció következő típusai működnek az EU GSP keretében folytatott kereskedelemben:

 • kétoldalú
 • regionális
 • meghosszabbított
 • kumuláció Norvégiával, Svájccal és Törökországgal
Kétoldalú kumuláció

Az EU-ból származó anyagok beépíthetők a valamely GSP-országban előállított termékekbe, majd ebből a GSP-országból származónak tekinthetők, amennyiben a GSP-országban végzett feldolgozás meghaladja a minimális szintet.

Regionális kumuláció

I. csoport

Csoport

Csoport

IV. csoport

Brunei-Darussalam Állam

Bolívia*

Banglades

Argentína

Kambodzsa

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Costa Rica

India

Paraguay

Laosz

Salvador

Nepál

Uruguay

Malajzia

Guatemala

Pakisztán*

 

Mianmari

Honduras

Srí Lanka*

 

Fülöp-szigetek*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Azok az országok, amelyek jelenleg GSP±kedvezményezettek

**Vietnam 2023. január 1-jétől már nem lesz aGSP + kedvezményezettje

 • az összetevők ugyanazon csoportba tartozó országok közötti használata megengedett (pl. India Pakisztánból származó összetevőket használhat, mivel mindkettő a III. csoportba tartozik), bár néhány fontos szabályt figyelembe kell venni:
 • az ugyanazon csoportba tartozó országok közötti regionális kumuláció csak akkor alkalmazandó, ha a kumulációban részt vevő országok a termék Európai Unióba történő kivitelének időpontjában kedvezményezett országok, és nem egyszerűen jogosult országok.
 • ha az egyik kedvezményezett országból származó árukat a csoport egy másik tagállamában tovább dolgozzák fel, az áru az utóbbi országból származónak tekinthető (amennyiben a feldolgozás meghaladja a minimális műveleteket).
 • az input eredetének meghatározásához (amikor a csoport egyik tagjától származó inputot a csoport egy másik tagjának küldik) a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
 • a kumuláció az I. és a III. kumulációs csoportba tartozó egyes kedvezményezett országok között is lehetséges. Erre csak kérésre és bizonyos feltételek mellett kerülhet sor.

Megjegyzendő, hogy egyes termékek nem tartoznak a kumuláció hatálya alá, ha különbségek vannak az ugyanazon csoportba tartozó GSP-országok (GSP/GSP+/EBA) státusza között. Az érintett termékek jegyzékét a 13b. melléklet tartalmazza.

Kiterjesztett kumuláció 

A GSP-országok bizonyos feltételek mellett engedélyt kérhetnek az EU-tól, hogy halmozódjon azokkal az országokkal, amelyekkel az EU kereskedelmi megállapodást kötött.

 • ez a lehetőség csak az ipari termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozik.
 • amikor egy olyan harmadik országból származó inputot, amellyel az EU szabadkereskedelmi megállapodást kötött, GSP-országba küldik, a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
Kumuláció Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal

A kedvezményezett országok halmozhatják a származást a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjába tartozó, Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal.

 • a Norvégiából, Svájcból vagy Törökországból származó anyagok, amelyek egy kedvezményezett országban a minimálisnál nagyobb műveleten mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak tekintendők, és exportálhatók az EU-ba, Norvégiába, Svájcba vagy Törökországba.
 • a fenti szabály nem vonatkozik a mezőgazdasági termékekre vagy az eltérés hatálya alá tartozó termékekre.
 • az ilyen típusú kumuláció alkalmazásához az EU-nak, Norvégiának, Svájcnak és Törökországnak ugyanazt a preferenciális elbánást kell biztosítania a GSP-országokból származó termékek számára.

A manipulálás tilalma

A GSP származási szabályainak közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezését a manipulálás tilalmára vonatkozó rendelkezés váltotta fel (az 1063/2010/EU bizottsági rendelet 74. cikke).

 • a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezéshez képest a fő különbség az, hogy az uniós importőröknek nem kell igazolniuk, hogy megfelelnek a feltételeknek.
 • egy uniós tagállam vámigazgatási szervei azonban kérhetnek ilyen bizonyítékot, ha okkal feltételezik, hogy a feltételek nem teljesülnek.

Vámvisszatérítés

A vámvisszatérítés engedélyezett.

A hajókra vonatkozó feltételek

Annak érdekében, hogy egy halászhajó kedvezményezett országból származónak minősüljön – ami azt jelentené, hogy az e hajó által a felségvizeken kívül fogott halak is származnak –, az alkalmazandó kritériumok a lajstromozás szerinti országra és a hajó lobogója szerinti országra, valamint a hajó tulajdonjogára vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy a GSP származási szabályai nem írnak elő külön követelményt a legénység vagy tisztek állampolgárságára vonatkozóan.

Minimális műveletek

Az úgynevezett „minimális” műveletek két csoportja létezik, amelyek soha nem elegendőek a származás megszerzéséhez

 • a 76. cikkben említettek
 • valamint a 16. mellékletben szereplő, kizárólag a textiltermékekre és kizárólag a regionális kumuláció érdekében alkalmazandó szabályok.

Termékspecifikus szabályok

A származó helyzet megszerzése érdekében az anyagokon elvégzendő feldolgozások jegyzékét ugyanezen rendelet 13a. melléklete tartalmazza. A jegyzék két oszlopból áll.

 • az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik
 • az egyik az összes többi GSP-kedvezményezett országra vonatkozik

Érettségi

Egyes fejlődő országok rendkívül versenyképes termékeket exportálnak, amelyeknek nincs szükségük preferenciákra ahhoz, hogy sikeresen belépjenek a világpiacokra. Ebben az esetben a GSP-t átsorolási mechanizmus révén vonják ki ezekből a termékágazatokból.

 • ha egy GSP-kedvezményezett országból származó behozatal (az adott áruosztályhoz tartozó összes GSP-behozatal összértékével elosztott) 3 év alatt mért átlagos értéke meghaladja az 57%-os általános küszöbértéket
 • növényi termékek, állati vagy növényi olajok, zsírok és viaszok, valamint ásványi termékek esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 17,5%-ot.
 • textíliák esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 47,2%-ot.

Az EU egy végrehajtási rendelet révén és objektív kritériumok alapján háromévente felülvizsgálja az átsorolt termékek listáját.

A besorolással rendelkező termékek jelenlegi listája itt található.

Eltérések

Bizonyos feltételek mellett egyedi eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy az egyes országokból származó egyes termékekre alkalmazandó, enyhébb származási szabályokat lehessen alkalmazni. Ilyen eltérést engedélyeztek a Zöld-foki-szigetek számára. Lásd a Zöld-foki-szigetektől való eltérést és az alkalmazandó származási szabályokat.

Kérjük, tekintse meg az EU által az importőröknek kiadott közleményt is, amely tájékoztatja a gazdasági szereplőket a Bangladesre vonatkozó konkrét elemekről.

Meghatározott termékekre vonatkozó származási szabályok

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba behozhatók legyenek a 2.6. pont szerinti termékkövetelmények.
 • az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályok és előírások keresése a „Saját kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • tájékozódjon azokról az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi előírásokról, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek a 2.6. pont szerinti termékkövetelmények
 • az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályokat a „Saját kereskedelmi asszisztensem” menüpontban keresse meg. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először azonosítania kell annak vámkódját. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Vámkezelési okmányok és eljárások

Származási igazolás

A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz az EU GSP-jének kedvezményezett országaiból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolások a kiállításukat követően 10 hónapig érvényesek maradnak. A származási igazolás a következők egyike lehet:

 • A kedvezményezett ország illetékes hatóságai által kiállítottFORM „A” származási bizonyítvány. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek fel kell készülnie arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat. A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére kell bocsátani, amint a kivitel megtörtént (vagy biztosított). Kivételes esetben azonban bizonyos feltételek mellett a kivitelt követően is kiállítható tanúsítvány.
 • az exportőr által kiállított számlanyilatkozat * – legfeljebb 6 000 EUR értékű szállítmányok esetében. A számlanyilatkozat kitöltésekor fel kell készülnie arra, hogy benyújtsa a termékek származó helyzetét igazoló dokumentumokat.

* Számlanyilatkozat benyújtásához a következő nyilatkozatot (angol vagy francia nyelven) gépelje be, pecsételje vagy nyomtassa ki a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon: „Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak az Európai Közösség általános vámkedvezmény-rendszerének származási szabályai szerint”. A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia.

Egyéb dokumentumok

Tudjon meg többet az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési okmányokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

Szolgáltatások kereskedelme

A GSP+ csak árukra vonatkozik.

 • konkrét információk az EU szolgáltatási piacáról
 • általános információk a szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó szabályokról, szabályokról és eszközökről

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb (verseny, játékok biztonságáról szóló irányelv)

Támogatható országok

A GSP±ra való jogosultsághoz az országnak

 • kérelem benyújtása
 • az összes standard GSP-feltétel teljesítése
 • megfelel a következő két további kritériumnak:
 • sebezhetőségi kritériumok
  • az importrészesedés az adott kedvezményezett ország GSP hatálya alá tartozó behozatalának az összes GSP-ország GSP hatálya alá tartozó behozatalához viszonyított hároméves átlagos részaránya.  A GSP±ra való jogosultsághoz ennek az átlagnak 6,5%-nál alacsonyabbnak kell lennie.
  • a GSP hatálya alá tartozó behozatal hét legnagyobb áruosztálya az adott ország teljes GSP-behozatalának 75%-át teszi ki hároméves időszak alatt
 • a fenntartható fejlődés kritériumai
  • az országnak meg kell erősítenie az alábbi tárgyú 27 nemzetközi GSP±egyezményt:
   • az emberi jogok
   • munkavállalói jogok
   • környezet
   • helyes kormányzás.
  • az ország nem fogalmazhat meg olyan fenntartásokat, amelyeket ezek az egyezmények tiltanak.
  • az egyezmények ellenőrző szervei nem számolhatnak be arról, hogy az ország nem hajtotta végre hatékonyan azokat

Ellenőrzés

Miután az EU megad egy ország GSP±t, nyomon követi azt annak biztosítása érdekében, hogy az ország

 • továbbra is részes fele a GSP+ hatálya alá tartozó nemzetközi egyezményeknek
 • hatékonyan végrehajtja az egyezményeket
 • megfelel a jelentéstételi követelményeknek
 • elfogadja a rendszeres nyomon követést az egyezményekkel összhangban
 • együttműködik az Európai Bizottsággal, és minden szükséges információt megad

Az EU folyamatos párbeszédet folytat a GSP±nak való megfelelésről a kedvezményezett országok hatóságaival.

 • a párbeszéd az egyes GSP±kedvezményezettek számára összeállított kérdéslistán („pontszám”) alapul. A jelentés a következőtől kapott információkon alapul:
  • a kedvezményezett országok
  • nemzetközi ellenőrző szervek
  • civil társadalom
  • szakszervezetek
  • vállalkozások
  • az Európai Parlament
  • az Európai Unió Tanácsa
 • az EU rendszeres GSP+ ellenőrző látogatásokat szervez minden egyes kedvezményezett országban, hogy találkozzon az érdekelt felekkel. A kedvezményezett országnak bizonyítania kell, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az eredménytáblákon meghatározott problémák megoldása érdekében.

A GSP+ párbeszéd beépül a GSP-ről szóló nyilvános jelentésbe, amelyet a Bizottságnak kétévente be kell nyújtania az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának. A jelentés részletes értékelést tartalmaz arról, hogy az egyes kedvezményezett országok mennyire jól hajtják végre a 27 egyezményt.

Kapacitásépítési támogatás

A szoros nyomon követésen túl a Bizottság számos kapacitásépítési projektet indított a kedvezményezett országok megsegítésére.

Az EU a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek nyújtott vissza nem térítendő támogatások révén támogatja az érintett kereskedelmi partnereket és a GSP+ több kedvezményezettjét. Ezeket a projekteket

 • annak biztosítása, hogy az országok alkalmazzák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményeit
 • kapacitásépítés a jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 4,5 millió EUR összegű célzott támogatást tartalmaz annak érdekében, hogy a civil társadalmi szervezetek hozzájárulhassanak a GSP±kedvezményezett országok által ratifikált 27 vonatkozó egyezmény nyomon követéséhez és hatékony végrehajtásához.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások