Állományvédelmi szabályok szerint előállított áruk

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelmények tekintetében szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens menüpontra.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Az ózonréteget lebontó anyagokra (ODS) és a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó behozatali korlátozások

Ózonréteget lebontó termékek

A környezet védelme érdekében tilos az ózonkárosító anyagokat (ODS) tartalmazó termékek és berendezések Európai Unióba történő behozatala. Ez a tilalom bármely országból származó behozatalra vonatkozik, függetlenül attól, hogy részes fele-e az ózonkárosító anyagokról szóló 1987. évi montreali jegyzőkönyvnek.

Ózonkárosító anyagok

A környezet védelme érdekében az ózonkárosító anyagok (ODS) behozatala csak bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezhető az Európai Unióba (EU).

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek tilalma

A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében tilos bizonyos fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések forgalomba hozatala.

Festékekre és lakkokra vonatkozó forgalmazási követelmények

A festékeknek és lakkoknak meg kell felelniük az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátása által okozott negatív környezeti hatások megelőzésére tervezett forgalmazási követelményeknek.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek forgalmazása

A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések forgalmazására többek között a piaci tilalmakra, a címkézési követelményekre, az adatszolgáltatásra és a nyilvántartásba vételi kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések vonatkoznak.

 

Veszélyeztetett fajok védelme (Fauna és Flora)

CITES – A veszélyeztetett fajok védelme

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó fajok behozatala kettős ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozik, amely magában foglalja mind a származási országban, mind az EU által kijelölt beléptetési helyeken végzett export- és importellenőrzéseket.

A nagyszemű tonhal és a kardhal kereskedelmének statisztikai nyomon követése

Tonhal és kardhal behozatala csak akkor engedélyezett, ha az érintett rakományt statisztikai behozatali okmány kíséri. Az intézkedés célja az érintett fajok megőrzése.

A kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs rendszer

A kékúszójú tonhal behozatalára fogási dokumentációs rendszer vonatkozik, amelynek célja az összes kékúszójú tonhal eredetének azonosítása e faj állományainak szabályozása, a statisztikai adatok minőségének és megbízhatóságának javítása, valamint a jogellenes halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében.

A Dissostichus spp. fogási dokumentációs rendszere

A Dissostichus spp. (közismert nevén fogashal) behozatalát fogási dokumentumnak kell kísérnie a CCAMLR (az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény) nyomonkövetési intézkedéseinek végrehajtása érdekében.

Fókatermékekre vonatkozó behozatali követelmények

Tilos kereskedelmi célból behozni a fehérhátú kölykök szőrméjét, valamint a hámozott fókákból készült kölykökből készült termékeket. Bizonyos különleges termékek behozatala akkor engedélyezhető, ha azok megfelelnek bizonyos követelményeknek.

A jogellenes halászat ellenőrzése

Egyes halászati termékek behozatalát a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat (IUU) megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében ellenőrzik

Az illegális fa és fatermékek ellenőrzése

Az illegálisan kitermelt fa és az azokból származó termékek behozatala tilos.

FLEGT engedélyezési rendszer a faanyagok behozatalára

Az ezen önkéntes rendszert alkalmazó országokból exportált fatermékek behozatala tilos, kivéve, ha a szállítmány FLEGT-engedéllyel rendelkezik

 

A veszélyes anyagokat felhasználó gyártási és gyártás utáni folyamatok ellenőrzése

Az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó forgalmazási követelmények

Tekintettel az azokban található veszélyes anyagok mennyiségére, valamint a környezet védelme érdekében egyes elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tilos.

Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó forgalmazási követelmények

Bizonyos veszélyes anyagok használata korlátozott az EU piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekben. E termékek gyártói és importőrei felelősek a hulladékgazdálkodásért, különösen az ilyen hulladékok újrahasználatának, újrafeldolgozásának és egyéb hasznosítási formáinak előmozdításáért.

Radioaktív termékek

A radioaktív termékek behozatala szigorúan korlátozott a környezet és a közegészség radioaktív kockázatoktól való megóvása érdekében.

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások