Megőrzési szabályok szerint előállított áruk

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelményekhez szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, forduljon a Kereskedelmi Asszisztenshez.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Az ózonréteget lebontó anyagokra (ODS) és a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó behozatali korlátozások

Ózonréteget lebontó termékek

A környezet védelme érdekében tilos az ózonkárosító anyagokat (ODS) tartalmazó termékek és berendezések Európai Unióba történő behozatala. Ez a tilalom bármely országból származó behozatalra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az ODS-ről szóló 1987. évi montreali jegyzőkönyv részes fele-e vagy sem.

Ózonkárosító anyagok

A környezet védelme érdekében az ózonkárosító anyagok (ODS-ek) csak akkor hozhatók be az Európai Unióba (EU), ha megfelelnek bizonyos feltételeknek.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek tilalma

A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében tilos egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések forgalomba hozatala.

A festékekre és lakkokra vonatkozó forgalmazási követelmények

A festékeknek és lakkoknak meg kell felelniük az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátása által a környezetre gyakorolt negatív hatások megelőzését célzó forgalmazási követelményeknek.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek forgalmazása

A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések forgalmazása többek között a piaci tilalmakra, a címkézési követelményekre, a tájékoztatási és nyilvántartási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozik.

 

Veszélyeztetett fajok védelme (Fauna és Flora)

CITES – A veszélyeztetett fajok védelme

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó fajok behozatala kettős ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozik, amely a származási országban és az EU kijelölt beléptetési pontjain egyaránt magában foglalja a kivitel és a behozatal ellenőrzését.

A nagyszemű tonhal és a kardhal kereskedelmének statisztikai nyomon követése

Tonhal és kardhal behozatala csak akkor engedélyezett, ha az érintett rakományt statisztikai behozatali okmány kíséri. Az intézkedés célja az érintett fajok megőrzése.

A kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs rendszer

A kékúszójú tonhal behozatalára fogási dokumentációs rendszer vonatkozik, amelynek célja a kékúszójú tonhal származásának azonosítása e faj állományainak szabályozása, a statisztikai adatok minőségének és megbízhatóságának javítása, valamint a jogellenes halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében.

A Dissostichus fajokra vonatkozó fogási dokumentációs rendszer

A Dissostichus spp. (közismert nevén atlanti jéghal) behozatalát fogási dokumentumnak kell kísérnie a CCAMLR (az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény) nyomonkövetési intézkedéseinek végrehajtása érdekében.

A fókatermékekre vonatkozó behozatali követelmények

Tilos fehérhátú grönlandi fókakölykök és kámzsás fókakölykök szőrméjének, valamint az ezekből készült áruk kereskedelmi célú behozatala. Egyes ilyen típusú termékek behozatala akkor engedélyezhető, ha azok megfelelnek bizonyos követelményeknek.

A jogellenes halászat ellenőrzése

Bizonyos halászati termékek behozatalának ellenőrzése a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat (IUU) megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében

Az illegális faanyagok és fatermékek ellenőrzése

Az illegálisan kitermelt fa és az azokból származó termékek behozatala tilos.

A faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszere

Az önkéntes rendszert alkalmazó országokból exportált fatermékek behozatala tilos, kivéve, ha a szállítmány rendelkezik FLEGT-engedéllyel.

 

A veszélyes anyagokat felhasználó gyártási és utógyártási folyamatok ellenőrzése

Az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó forgalmazási követelmények

Tekintettel a bennük található veszélyes anyagok mennyiségére, valamint a környezet védelme érdekében egyes elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tilos.

Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó forgalmazási követelmények

Bizonyos veszélyes anyagok használata korlátozott az EU-ban forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekben. E termékek gyártói és importőrei felelősek a hulladékgazdálkodásért, különösen az ilyen hulladékok újrahasználatának, újrafeldolgozásának és egyéb hasznosítási formáinak előmozdításáért.

Radioaktív termékek

A radioaktív termékek behozatalát szigorúan korlátozzák a környezet és a közegészség radioaktív kockázatoktól való megóvása érdekében.

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások