Útmutató áruk behozatalához

Tervezi-e az Ön cége, hogy az EU-n kívülről importál árukat? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata készen áll-e a behozatalra, és felvázolja a behozatali folyamat különböző lépéseit.

4 lépés a termékimport felé

 
 

Tervezi-e első alkalommal importálni egy terméket az EU-ba?

Mielőtt így tenne, ellenőrizze, hogy cége készen áll-e:

 • Lehet-e a termék sikeres az Ön hazai piacán vagy más uniós országokban?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása azzal a képességgel, hogy az EU-n kívüli külföldi piacokon vásárolja meg a terméket? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, elegendő idővel, pénzügyi és jogi erőforrásokkal?
 • Készen áll-e vállalata arra, hogy nemzetközi értékesítést végezzen, kiválassza a legmegfelelőbb szállítóeszközt és elvégezze a vámeljárásokat?
 • Rendelkezik-e vállalata olyan átfogó pénzügyi/marketing-/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli országokból származó importtermékek támogatására?
 • Rendelkezik-e a vállalata konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan importálja a terméket az Ön piacára? Például Ön közvetlenül importálhatja a terméket a gyártótól, vagy közvetetten, harmadik fél – ilyen forgalmazó – alkalmazásával. Mind a közvetlen, mind a közvetett importot e-kereskedelmi platformok is támogathatják.
 • Adott esetben az Ön termékéhez kapcsolódó szellemi tulajdon védelmet élvez-e az Ön exportpiacán?
 • Képes-e vállalata elemezni és ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e az uniós egészségügyi, biztonsági, műszaki és/vagy forgalmazási előírásoknak?

Mielőtt folytatná, alaposan vizsgálja meg a fenti kérdéseket, és vitassa meg vállalatán belül, hogy készen áll-e arra, hogy harmadik országokkal kereskedjen, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Lépés: Külföldi szolgáltató keresése

Az áruk EU-n kívülről történő behozatala a termék lehetséges szállítóinak azonosításával kezdődik.

 • A kereskedelmi kamarák információkkal szolgálhatnak a piacokról és az üzleti partnerekről, és átirányíthatják Önt a vonatkozó jelentésekhez.
 • Hasznos lehet a piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelemösztönző ügynökségek. Ezek az intézmények gyakran készítenek tanulmányokat a kulcsfontosságú ágazatokról.
 • A kereskedelmi tanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsadást.

Hogyan kell kiválasztani a beszerzési piacokat?

A potenciális importpiacok átvilágítása annak megállapítása érdekében, hogy van-e terméke.

Nézze meg a potenciális ellátási piac kereskedelmi statisztikáit.

Hogyan lehet potenciális beszállítókat találni?

Miután kiválasztotta a kínálati piacot, tanulmányozza a lehetséges kereskedelmi partnereket és üzleti kapcsolatokat.

A partnerek és a kapcsolatok a következő címen találhatók:

 

2

Ellenőrzi a behozatali feltételeket és vámokat, és biztosítja, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

A behozatali feltételek és vámok a behozatal módjától és az ellátási piactól függenek.

Ki importálhat az EU-ba?

 • Önnek rendszerint cégként vagy állandó üzleti telephelyként kell letelepednie az EU —ban. Ez magában foglalja a héaalanyként való nyilvántartásba vételt is.
 • Ha Ön nem uniós lakos, önálló kereskedelmi tevékenység végzéséhez munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie; emellett olyan, az EU-ban letelepedett személyt kell találnia, aki hajlandó az Ön nevében exportőrként eljárni (pl. logisztikai szolgáltató vagy vámügynök).

Általában a nemzeti cégnyilvántartásba is be kell jelentkeznie. További információkért forduljon a helyi kereskedelmi kamarához. Uniós importőrként EORI-számot kell igényelnie. Az EORI olyan azonosító szám, amely az EU egész területén érvényes.

Tipp: Az EORI-regisztráció időbe telhet, így jóval előre tervezhető és pályázhat.

Egyes uniós országokban a bizonyos méretet meghaladó cégeket nemzeti cégnyilvántartásba kell bejegyezni.
További információkért látogasson el az uniós piacra vagy tájékozódjon a helyi kereskedelmi kamaránál.

 • Ha Ön nem uniós lakos, cégként kell letelepednie, és/vagy olyan munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi Önnek önálló üzleti tevékenység végzését.

Milyen behozatali vagy forgalmazási szabályok vonatkoznak az Ön által importált termékekre az EU-ban?

Ellenőrizze, hogy vannak-e behozatali korlátozások az EU-ban vagy egy adott tagállamban.

Egyes érzékeny áruk behozatala vagy bizonyos országokból származó bizonyos áruk behozatala megtiltható vagy korlátozható. Előfordulhat, hogy engedélyre, engedélyre vagy hivatalosan jóváhagyott behozatali értesítésre van szüksége.

Ellenőrizze a TARIC— adatbázist, hogy megtudja, szüksége van-e importengedélyre a termékéhez.

A behozatali korlátozásokkal érintett termékek fő típusai a következők:

 • mezőgazdasági termékek,
 • gyógyszerek,
 • vegyi anyagok,
 • vas- és acéltermékek,
 • kulturális javak,
 • textiltermékek és ruházati cikkek,
 • fegyverek,
 • hamisított vagy kalózáruk,
 • méltánytalan cikkek/kiadványok/videofelvételek,
 • veszélyeztetett fajok,
 • hulladék,
 • egyes élő állatok és állati anyagokat tartalmazó termékek,
 • növényi anyagokat tartalmazó növények és termékek.

Az ilyen termékek esetében ellenőrizni kell, hogy mely szabályokat kell alkalmazni.

Milyen importvámok vonatkoznak az Ön termékére?

 • Előfordulhat, hogy az EU-ba való belépéskor behozatali vámot kell fizetni az Ön termékéért. Az EU vámunió, ami azt jelenti, hogy a behozatali nyilatkozat kiállításának helyén egységes behozatali vámot kell fizetni, függetlenül attól, hogy melyik uniós tagállamról van szó. A termék ezután további vámalakiságok nélkül mozoghat az uniós piacon.
 • Az, hogy ki fizeti a vámokat, az eladóval kötött megállapodástól függ, de az importvámokat gyakran az importőr fizeti.

 

Mi az importvám?

Profitálhat-e vállalkozásom egy uniós kereskedelmi megállapodásból?

Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött az Ön által importálni kívánt országgal, előfordulhat, hogy az Ön termékére kivetett vámok csökkennek vagy akár megszűnnek.

 • Ezeket kedvezményes vámtételeknek nevezik.
 • a kedvezményes vámtarifa attól függ, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak.
 • A vámkontingensek vagy a kereskedelmi megállapodás alapján, vagy a mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós szakpolitika alapján egy meghatározott terméktípust alkalmazhatnak.

Ha szeretne tájékozódni az Ön termékére és piacára vonatkozó konkrét szabályokról, kérjük, látogasson el a „Kereskedelmi asszisztensem” oldalra.

Mikor van szüksége származási bizonyítványra?

A szállítónak gyakran a megállapodás származási szabályainak megfelelően kell igazolnia a termék származását. Ez az igazolás lehet származási bizonyítvány vagy az engedélyezett exportőr vagy (a REX-rendszerben) regisztrált exportőr által kiadott származási nyilatkozat is, amelynek meg kell adnia az engedély vagy nyilvántartásba vétel számát is.

Vannak-e további vámok?

 • Lehetséges, hogy az EU piacvédelmi intézkedéseket alkalmaz egy adott országból behozott termékre.
 • A leggyakrabban alkalmazott vámok a dömpingellenes intézkedések. Ezek a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) menüpontban jelennek meg. Az uniós vámhatóságok tájékoztatást adhatnak arról, hogy az Ön termékére vonatkoznak-e további vámok, például dömpingellenes vámok.
 • A piacvédelmi intézkedések különböző típusainak magyarázata az árukra vonatkozó szakaszban található.
 • Ha átfogó áttekintést szeretne kapni az egyes országok által alkalmazott konkrét intézkedésekről, látogasson el a „piac” részre.

Milyen belső adók alkalmazandók?

A hozzáadottérték-adót (héa) az uniós piacon értékesített árukra, és így az EU-n kívülről behozott termékekre is alkalmazzák. A héa tagállamonként eltérő, és azt általában az importőr fizeti meg.

 • A díj ugyanaz, mintha az Ön hazai piacán vásárolta volna a terméket.
 • A héanyilvántartásba vett vállalkozások a behozatali héát előzetesen felszámított adóként visszaigényelhetik, csakúgy, mint a belföldi héafizetéseik visszaigénylését.
 • A héa-befizetések kiszámítása az Ön termékeinek értékén, behozatali adóján és adott esetben jövedéki adóján alapul. Itt olvashat bővebben a hozzáadottérték-adóról és a tagállami adókulcsokról.
 • A kiválasztott termékek esetében jövedéki adót kell fizetni, amely EU-tagországonként változik. Ezek az adók például a következőkre vonatkoznak:
  • dohánytermékek,
  • alkoholtartalmú italok,
  • ásványolaj,
  • energiatermékek.

Hogyan biztosítja, hogy terméke megfeleljen az uniós követelményeknek?

Az Ön importált termékeire ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint az EU piacán előállított árukra.

Milyen egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények vonatkoznak az Ön termékére, és hogyan kell azokat tanúsítani?

A legtöbb terméknek meg kell felelnie bizonyos műszaki és/vagy egészségügyi és higiéniai követelményeknek. Ezek különböző típusú vizsgálatokat és tanúsítást tehetnek szükségessé.

Ez gyakran igaz az ipari termékekre vonatkozó műszaki követelményekre, valamint az élelmiszerekre és mezőgazdasági termékekre vonatkozó egészségügyi és higiéniai követelményekre.

Fontos különbséget tenni a kötelező és az önkéntes követelmények között.

A kötelező követelményeket gyakran alkalmazó termékcsoportok a következők:

 • vegyi anyagok,
 • kozmetikumok,
 • gyógyszerek,
 • mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és takarmányok,
 • élő állatok,
 • és állati eredetű termékek.

Növény-egészségügyi bizonyítványra van szükség például a következők behozatalához:

 • a legtöbb friss gyümölcs,
 • zöldségek,
 • egyéb növényi anyagok
 • állati termékekből álló termékek.

A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak.

 • A CE-jelölés egyes termékek esetében kötelező, például:
  • elektronika,
  • az orvostechnikai eszközökért,
  • játékok,
  • elektromos készülékek,
  • építési termékek.
 • A CE-jelölés nem vonatkozik a következőkre:
  • élelmiszerek,
  • gépjárművek,
  • vegyi anyagok,
  • kozmetikumok,
  • gyógyszerek;
  • és biocidok

Ezek mindegyike saját egyedi szabályokkal rendelkezik. További információk a C.12.31.E Markingről.

Az Ön termékére vonatkozó konkrét követelményekről a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) címen tájékozódhat.

Milyen követelmények vonatkoznak a csomagolásra és a címkézésre?

Az uniós tagállamok gyakran rendelkeznek részletes követelményekkel a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozóan.

Ezek a követelmények lehetnek kötelezőek vagy önkéntesek.

 • A fogyasztói termékeken és csomagolásán kötelezően feltüntetendő jelölések és címkék általában a közbiztonsággal, az egészséggel és/vagy a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Olyan információkat is megadhatnak, mint például az összetevők vagy a fogyaszthatósági idő.
 • Az önkéntes jelölések például olyan jelölések, amelyek az ipari termékekre vonatkozó ökocímkével ellátott áru ökológiai termelését jelölik.

Általában különböző ügynökségek felelősek a különböző iparágakért, pl. az orvostudományért, az elektromosságért, az élelmiszeriparért és a vegyiparért, amelyek mind nagyon eltérő követelményeket támasztanak.

 

3

Előkészíti az értékesítést és megszervezi a szállítást

Hogyan oszlik meg a felelősség az Ön és a beszállító között?

Szerződéses kötelezettségeinek meghatározásához használhatja az Incoterms® —t.

Incoterms®

 • Meghatározza az eladók és a vevők kötelezettségeit az adásvételi szerződések tárgyát képező áruk szállításával, biztosításával és szállításával kapcsolatban
 • határozza meg, ki felelős a kiviteli vámalakiságokért az EU-ban és az exportpiac formalitásaiért.

Példák

„Free on board” (FOB): ez azt jelenti, hogy az Ön szolgáltatójának kell viselnie az összes helyi költséget:

 • az áruk szállítása a kihajózási kikötőbe
 • rakodási költségek
 • vámkezelési eljárások az exportáló országban.

Vevőként Ön felel az alábbiak költségeiért:

 • szállítás a kihajózás kikötőjétől
 • biztosítás
 • kirakodás
 • szállítás az érkezési kikötőtől a végső célállomásig.

„Költség, biztosítás és fuvardíj” (cost, Insurance and Freight – CIF): az Ön szolgáltatója felel a FOB szerinti helyi költségekért, továbbá:

 • fuvardíjak
 • biztosítás

CIF-kód esetén az Ön beszállítója viseli az összes költséget mindaddig, amíg a termékek megérkeznek a rendeltetési kikötőbe.

 

4

Az okmányok előkészítése vámkezelésre az EU-ban

Milyen okmányokat kell előkészíteni a vámhatóságok számára?

 • A nemzeti vámhatóságnak vám-árunyilatkozatot kell benyújtania. A vámjogi képviselő tanácsot adhat Önnek ebben a fontos kérdésben.
 • Az áruknak az EUba történő első belépési pontra való megérkezése előtt be kell mutatnia a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot.
  • Az ENS-t az első EU-beléptető vámhivatalnál az áruk fuvarozójának, vagy bizonyos esetekben az importőr/címzettnek, vagy a fuvarozó vagy importőr képviselőjének kell bemutatnia.
  • Az ENS benyújtásának határideje az áruk szállítási módjától függ. Bővebben.
 • Az EU valamennyi uniós ország számára rendelkezik egy közös behozatali nyilatkozat formanyomtatványával, amelyet egységes vámokmánynak (EV) neveznek. Bővebben.
  • Az áru típusától függően a vámhatóságoknak bemutatandó további okmányok közé tartozhatnak a következők:
  • kereskedelmi számla,
  • fuvarokmányok,
  • származási bizonyítványok,
  • behozatali engedélyek,
  • vizsgálati eredmények és egyéb tanúsítványok,
  • vizsgálati bizonyítványok (például egészségügyi, állat- vagy növény-egészségügyi bizonyítványok).

A vámkezelést az importőr vagy a vámjogi képviselő is benyújthatja, aki az importőr által az uniós vámjogszabályok által előírt valamennyi vámalakiság elvégzésére kijelölt személy.

Az okmányokkal és eljárásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a nemzeti vámhatósághoz, kereskedelmi kamarához vagy kereskedelemösztönző ügynökséghez. Még több.

Mi történik, amikor az Ön árui megérkeznek a határra?

 • Vámfelügyelet alatt (legfeljebb 90 napig) átmeneti megőrzés alá helyezik, amíg vámkezelik.
  • Az Ön által benyújtott dokumentumok alapján vámkezelhetik az Ön áruit, vagy
  • Az Ön áruit ki lehet választani az okmányellenőrzésre, és előfordulhat, hogy további dokumentumok benyújtására kérik fel Önt, mielőtt áruinak vámkezelése megtörténik, vagy
  • Az Ön áruit okmányellenőrzésre vagy fizikai ellenőrzésre is ki lehet választani.

Az Ön terméke az EU-ban bárhol értékesíthető-e vámkezelés után?

Amikor a vámhatóságok vámkezeltek egy terméket, az ugyanolyan státusszal rendelkezik, mint az uniós termék, és szabadon forgalmazható az EU-n belül, és az uniós piacon bárhol értékesíthető.

 • Valamennyi uniós ország ugyanazt a vámtarifát alkalmazza az EU-n kívülről behozott árukra.
 • Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az importra, függetlenül attól, hogy melyik uniós országon keresztül lép be az uniós piacra.

Hol talál további információkat?

Ellenőrzőlista: 4 lépés termékimportra

Lépés: Külföldi szolgáltató keresése

 • A potenciális érdeklődésre számot tartó országok értékelése és a potenciális beszállítók versenyképességének összehasonlítása (pl. az árak összehasonlítása, beleértve az importtal kapcsolatos költségeket, például a tarifákat és a szállítási költségeket.
 • Az üzleti partnerek/szállítók azonosítása.
 • Nevezzen meg egy ügynökséget/intézményt/partnert az importeljárások alakiságainak (például a szerződések előkészítése, a fizetési feltételek, a szállító hitelképessége) támogatására.

Lépés: Értékeli a behozatali feltételeket és vámokat, és biztosítja, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

 • Szerezze be a gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító (EORI) nyilvántartási számát (jóval korábban jelentkezzen).
 • Ellenőrizze, hogy nincs— e behozatali korlátozás.
 • Nézzen utána, hogy az EU kereskedelmi megállapodást kötött —e azzal az országgal, amelyből importálni kíván.
 • Ha terméke megfelel a vonatkozó származási szabályoknak, és megjelöli az alkalmazandó ( kedvezményes) vámtételt.
 • Annak megállapítása, hogy egyéb vámok (pl. piacvédelem) vagy belső adók alkalmazandók-e.
 • Az egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények meghatározása az EU-ban.
 • Biztosítja, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek, és a szállító be tudja mutatni a szükséges tanúsítást.
 • Ellenőrizze a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó szabályokat az EU-ban.
 • Annak értékelése, hogy szükség van-e származási bizonyítványra, amelyet az exportőrnek be kell nyújtania, és milyen típusú bizonyítványt kell bemutatni attól függően, hogy létezik-e az EU és az áruk származási országa között alkalmazandó kereskedelmi megállapodás vagy megállapodás.

Lépés: Előkészíti az értékesítést és megszervezi a szállítást

 • Előkészíti és aláírja a szerződést a szállítóval, beleértve egy arra vonatkozó megállapodást is, hogy ki felelős a szerződésért, és megszervezi a szállítási folyamatot.
 • Koordináció a folyamatot támogató potenciális intézményekkel.

Lépés: Az okmányok előkészítése a határon történő vámkezeléshez

 • Ha kétség merül fel, forduljon tanácsért egy vámjogi képviselőhöz.
 • A belépési gyűjtő árunyilatkozat rendelkezésre állásának biztosítása
 • További okmányok előkészítése behozatali vámkezeléshez (kereskedelmi számla, fuvarokmányok, származási bizonyítvány (például A. formanyomtatvány, Eur.1/Eur.Med, REX-közlemény, regisztrált exportőr által kiállított REX-közlemény), behozatali engedély, vizsgálati eredmények, ellenőrzési bizonyítványok (például egészségügyi, állat-egészségügyi vagy növény-egészségügyi bizonyítványok)A behozatali nyilatkozat/egységes vámokmány (EV) kitöltése és benyújtása
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások