Preces

Šajā sadaļā ir izklāstītas uzņēmējdarbības koncepcijas un procesi, kas jums jāzina, apsverot preču tirdzniecību. Koncepcijas, kas attiecas uz pakalpojumu tirdzniecību, ir izstrādātas atsevišķā īpašā iedaļā.

 

Šī iedaļa papildina informāciju, kas atrodama citās tīmekļa portāla daļās, jo īpaši:

  • Sadaļa “Tirgi”, kurā sniegta informācija par tirdzniecības nosacījumiem saskaņā ar ES tirdzniecības nolīgumiem un tirdzniecības režīmiem ar konkrētām valstīm
  • Mans tirdzniecības asistents, kas piedāvā detalizētu informāciju par konkrēta produkta (preču) tirdzniecību starp konkrētām valstīm

Papildus pamatjēdzienu izstrādei šajā nodaļā sniegti arī praktiski norādījumi par preču tirdzniecību un informācija par tirdzniecības plūsmām.

  • Uzsākot preču tirdzniecību: šajā sadaļā varat novērtēt, vai jūsu uzņēmums ir gatavs tirgoties ārzemēs, un saprast preču importa/eksporta procesa pamatprincipus.
  • Statistika: šajā iedaļā sniegti vēsturiskie dati par produktu tirdzniecības vērtībām un daudzumiem, ja tirdzniecība notikusi starp vienu vai vairākām ES valstīm un trešo valsti.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites