Tirdzniecības šķēršļi

Tirdzniecības šķēršļi var izpausties dažādos veidos. Tie var attiekties uz

 • tarifi
 • muitas procedūras
 • administratīvais slogs
 • importa licencēšana
 • standarti un atbilstības novērtēšana
 • marķēšanas vai iepakošanas prasības
 • Nepamatoti tirdzniecības aizsardzības pasākumi, ko ieviesušas trešās valstis
 • nepietiekama intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība
 • diskriminējoša attieksme attiecībā pret valsts attieksmi

Esat saskāries ar problēmu trešajā tirgū jūsu tirdzniecībai? Jūs uzskatāt, ka tas varētu būt šķērslis tirdzniecībai?

1. Lūdzu, pārbaudiet mūsu reģistrētos tirdzniecības šķēršļus trešās valstīs. Ja problēma jau ir reģistrēta, mēs jau strādājam pie tā, lai to atrisinātu. Tomēr jūs vienmēr aicinām sniegt informāciju par pastāvošajiem jautājumiem, izmantojot saziņas veidlapu.

Ja jūsu jautājums vēl nav reģistrēts mūsu datubāzē:

2. Sūdzību varat iesniegt tieši vienotajā kontaktpunktā, izmantojot sūdzības veidlapu. Ja, uzsākot sūdzību, jums ir jautājumi vai vajadzīgs atbalsts, lūdzam sazināties tieši ar mums pa e-pastu Trade-single-entry-point@ec.europa.eu.

3. Jūsu sūdzību mēs izvērtēsim kopā ar mūsu ekspertiem. Kad tas būs pabeigts, mēs Jūs informēsim par novērtējuma rezultātiem. Ja secināsim, ka Jūsu problēma ir šķērslis tirdzniecībai, mēs to reģistrēsim Access2Markets lapā par tirdzniecības šķēršļiem un strādāsim pie tā, lai to novērstu.

ES rīcībā ir divi galvenie instrumenti tirdzniecības šķēršļu novēršanai:

 • diplomātiskas darbības
 • strīdu izšķiršana

Lai labāk novērstu un novērstu visus šķēršļus, Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm un uzņēmumu apvienībām, tostarp trešās valstīs visā pasaulē, struktūrā, ko mēs saucam par tirgus piekļuves partnerību.

Jums palīdzēs arīdalībvalstis, tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī jūsu valsts vai Eiropas asociācija. Atradīsiet dažas atsauces, kas uzskaitītas noderīgās saitēs.

Sazināties ar mums

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites