Il-klassifikazzjoni tal-kompjuters u tas-softwer

Din il-gwida se tgħinek tikklassifika l-kompjuters u s-softwer b’mod korrett għall-finijiet tat-tariffa.

Kompjuters, partijiet tal-kompjuter u softwer tal-kompjuter koperti fil-Kapitolu 84 u l-Kapitolu 85 tal-Klassifikazzjoni Ewropea tal-Oġġetti (NM) jistgħu jiġu kklassifikati skont

 • il-funzjoni tagħhom
 • id-disinn, il-bini u l-prestazzjoni tagħhom
 • jekk kellhomx aktar minn funzjoni waħda, inklużi funzjonijiet mhux relatati mal-kompjuters
 • jekk humiex parti minn sistema sħiħa jew minn unità separata individwali

Kompjuters kompluti

Oġġetti li huma kklassifikati taħt l-intestatura 8471 bħala “magni awtomatiċi għall-ipproċessar tad-data” — kompjuters — huma magni li għandhom ikunu kapaċi jwettqu l-operazzjonijiet kollha li ġejjin

 • il-ħżin tal-programmi tal-ipproċessar li jitħaddmu fuqhom — u tal-anqas id-data meħtieġa biex jitmexxa programm
 • ikunu pprogrammati liberament skont ir-rekwiżiti tal-utent
 • twettiq ta’ komputazzjonijiet aritmetiċi speċifikati mill-utent
 • jeżegwixxu, mingħajr intervent uman, programm ta’ pproċessar li għalih jeħtieġu jimmodifikaw l-eżekuzzjoni tagħhom billi jieħdu deċiżjonijiet loġiċi matul il-proċess kollu

In-nota 5a tal-Kapitolu 84 tiddefinixxi t-terminu “magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data” għall-għanijiet tal-intestatura 8471. Essenzjalment, l-oġġetti li huma kklassifikati bħala kompjuters għandhom ikunu jistgħu jużaw softwer operattiv standard u jwettqu funzjonijiet bħall-word processing u l-applikazzjonijiet tal-ispreadsheets. Għandhom jinkorporaw hard disk drive.

Kompjuter jista’ jieħu l-forma ta’ sistema magħmula minn diversi unitajiet separati — pereżempju tastiera, moniter, unità bażi eċċ. B’xi eċċezzjonijiet, unità tiġi ttrattata bħala parti minn sistema tal-kompjuter jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin

 • huwa ta’ tip użat biss jew prinċipalment f’sistema tal-kompjuter
 • jista’ jiġi konness mal-unità ċentrali tal-ipproċessar (CPU) jew direttament jew permezz ta’ unità oħra jew aktar
 • tista’ taċċetta jew twassal data f’forma li tista’ tintuża mis-sistema, bħal kodiċijiet jew sinjali

Tastieri, strumenti ta’ dħul ta’ koordinati X-Y bħal joysticks u apparat tal-maws, u unitajiet ta’ ħżin tad-diski jridu jissodisfaw biss l-aħħar żewġ kundizzjonijiet.

Sistemi desktop u torri

Sistemi standard desktop u torri għandu jkollhom mill-inqas

 • CPU — l-unità bażi jew il- “kaxxa tas-sistema”
 • unità tal-input — pereżempju tastiera
 • unità tal-output — pereżempju moniter

Dawn jistgħu jinkludu wkoll unitajiet oħra bħall-printers u l-iskanners. Inkorporati f’ “extras” bħal kards tan-netwerk u kards tat-televiżjoni huma wkoll ittrattati bħala parti mis-sistema. Sistemi tal-kompjuter desktop u torri huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 49 00 00.

Servres.

Servers ta’ fajls tan-netwerk li għandhom kemm tastiera kif ukoll moniter huma, bħas-sistemi tal-kompjuter desktop, ikklassifikati taħt is-subintestatura 8471 49 00 00.

Is-servers tal-fajls tan-netwerk li ma għandhomx kemm tastiera kif ukoll moniter huma kklassifikati bħala unitajiet separati individwali. L-unità bażi nnifisha hija kklassifikata taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8471 50 00 90. Jekk monitor ikun preżenti (D-sub 15-pin biss — mhux vidjo), allura dak ikun ikklassifikat separatament taħt is-subintestatura kodiċi 8528 52 10 00, filwaqt li tastiera tkun ikklassifikata separatament taħt is-subintestatura 8471 60 60 90.

Servers tal-printer u sistemi firewall mhumiex trattati bħala servers tal-kompjuter, iżda bħala apparat għall-komunikazzjoni tad-data. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00.

Kompjuters portabbli żgħar

Dawn jinkludu kompjuters laptop u notebook u assistenti diġitali personali b’kapaċitajiet simili għal-laptops. Biex ikunu kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 30 00 00 għandhom jiżnu inqas minn 10 kilogramma u jkollhom mill-inqas

 • CPU
 • tastiera
 • wiri
 • mezzi biex jitgħabbew il-programmi

Biex tikklassifika b’mod korrett kompjuter portabbli, jekk jogħġbok irreferi wkoll għad-deskrizzjonijiet tal-oġġetti li ġejjin.

Portabbli tal-palm

Dawn huma organizzaturi personali elettroniċi li normalment ma jkollhomx tastiera sħiħa. Ġeneralment ikollhom funzjonijiet definiti minn qabel bħal djarju u ktieb tal-indirizzi. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8543 70 90 99.

Kompjuters portabbli oħrajn

Kompjuters portabbli li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ hawn fuq jistgħu jinkludu touch screen, kompjuters li jistgħu jgħaddu bil-mod u industrijali. Ma hemm l-ebda piż massimu, iżda għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej fl-istess kaxxa

 • CPU
 • unità tal-input
 • unità tal-output

Skrin tattili normalment jgħodd kemm bħala unità tal-input kif ukoll bħala unità tal-output.

Dawn it-tipi ta’ kompjuter portabbli huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 41 00 00.

Unitajiet komputazzjonali separati — moniters, skrins u proġekters

Apparati tal-output bħal moniters, skrins u proġekters tal-kompjuter huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jagħmlux parti minn sistema kompluta bħal kompjuter desktop. Il-kodiċi tas-subintestatura li huma kklassifikati fih jiddependi prinċipalment fuq

 • it-tip tagħhom — pereżempju tubu katodiku (CRT) jew skrin tal-kristalli likwidi (LCD)
 • l-iskop tagħhom — għall-output tal-kompjuter biss jew għal użu doppju

Kun af li meta moniters u proġekters tal-kompjuter ikunu unitajiet separati, qatt ma jkunu kklassifikati taħt l-intestatura kodiċi 471.

Moniters tal-plażma, LCD u moniters oħrajn b’pannelli ċatti

Huwa meħtieġ li jiġi deċiż jekk monitor LCD mhux imħallat ma’ xi apparat ieħor huwiex klassifikat taħt is-subintestatura 8528 52, jew bħala monitor “ieħor” taħt is-subintestatura 8528 59 00.

Is-subintestatura 8528 52 tkopri: moniters li kapaċi jaqbdu direttament ma’ u ddisinjati għall-użu ma’ magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data tal-intestatura 8471, li mhumiex moniter tas-CRT.

Is-subintestatura 8528 59 00 tkopri moniters oħra għajr dawk imsemmijin hawn fuq.

Biex jiġi deċiż liema subintestatura tapplika, hija meħtieġa valutazzjoni ġenerali tal-funzjonijiet imwettqa mill-moniter kif ukoll il-grad ta’ prestazzjoni tagħhom. Din il-valutazzjoni tista’ tqis karatteristiċi bħall-proporzjon tal-aspett, ir-riżoluzzjoni, id-daqs tal-iskrin, eċċ.

Ir-regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġejjin ikklassifikaw diversi moniters fiż-żewġ subintestaturi 8528 52 u 8528 59

Il-moniters li mhumiex kapaċi jirċievu sinjal direttament minn kompjuter, jew li ma jistgħux jirċievu sinjal minn kompjuter, huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 59 00.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 459/2014 jikklassifika diversi prodotti bħala moniters taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 59 00. Prodotti li jinkludu interfaċċa tal-USB li hija mfassla purament għal trasferiment ta’ fajls tal-midja jew għar-riproduzzjoni ta’ awdjo jew vidjo minn stikka tal-memorja USB eċċ, se jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 59 00. Jekk jogħġbok ara dawn il-prodotti fl-Annessi I, II u IV tar-Regolament.

Moniters LCD jew dijodi li jemettu d-dawl (LED) li jinkludu tuner tat-televixin huma kklassifikati taħt is-subintestaturi 8528 72 40 00 jew 8528 72 80 00 bħala apparat ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni rispettivament.

Il-moniters tat-tubu tar-raġġi katodiċi (CRT) huma kklassifikati fis-subintestaturi 8528 42 00 00 jew 8528 49 00.

Projetturi

Dawk li jistgħu biss jaqbdu direttament ma’ u maħsubin għall-użu ma’ magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data tal-intestatura 8471 huma klassifikati taħt is-subintestatura 8528 62 00 00.

Proġekters b’żewġ għanijiet jistgħu juru sinjali minn kompjuter kif ukoll minn apparat ieħor, bħal

 • reġistraturi vidjo u DVD
 • tuners tat-televixin
 • kamkorders

Dawn it-tipi ta’ proġekters b’żewġ għanijiet huma spiss magħrufa bħala proġekters tal-vidjo. Proġekters b’pannelli ċatti li jużaw teknoloġiji bħall-LCD u l-ipproċessar diġitali tad-dawl (DLP) u tipi oħra ta’ proġekters, bħas-CRT, huma klassifikati taħt is-subintestatura 8528 69

 • apparat monokromatiku — 8528 69 20 00
 • oħrajn — 8528 69 80

Ħajt tal-vidjo LED

Dawn huma pannelli ta’ skrin ta’ modulu ddisinjati għal wiri fuq barra bħal fi stadium sportiv, postijiet ta’ divertiment eċċ. L-unitajiet jinkludu diversi moduli magħmula minn madum, kull maduma fiha LED aħmar, aħdar u blu, il-pannell huwa ppreżentat ma’ proċessur tal-vidjo u proċessur tas-sinjali li jippermettu li jintwerew l-immaġnijiet u l-vidjow. Huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 52 99 00. Madankollu, madum LED kemm jekk imqabbad f’madum mingħajr proċessur tal-vidjow kif ukoll jekk le u għalhekk ma jistax juri sors ta’ vidjow direttament fuq l-iskrin huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8529 90 92 99.

Ir-regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2015/712 u 875/2014 ikklassifikaw ħajt tal-vidjo LED fis-subintestatura 8528 59 39 (bħalissa 8528 52 99) u maduma LED taħt is-subintestatura 8529 90 92.

Ħajt tal-vidjo LCD

Dawn il-moduli LCD huma maħsuba għal konfigurazzjoni ta’ skrin multiplu sa EG 5x5, huma ddisinjati għal wiri fuq ġewwa bħal preżentazzjoni bil-vidjo, informazzjoni pubblika, reklamar ta’ immaġni wieqfa jew mobbli eċċ. Il-kompjuter integrat huwa ddisinjat għall-ipproċessar u l-kontroll tal-vidjo tan-netwerk. Il-moduli LCD huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8528 52 91 00.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 877/2014 ikklassifika Ħajt Vidjo LCD taħt is-subintestatura 8528 59 31 (attwalment 8528 52 91).

Tipi oħra ta’ skrin

Il-whiteboards elettroniċi huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00.

Skrins ta’ projezzjoni mhux tal-elettriku huma klassifikati fil-Kapitolu 90 taħt is-subintestatura 9010 60 00 00.

Printers u skaners tal-kompjuter

Il-printers tal-kompjuter u l-iskanners huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jagħmlux parti minn sistema tal-kompjuter kompluta. Kun af li meta printers — inklużi magni multifunzjonali — ikunu unitajiet separati, dawn qatt ma jiġu kklassifikati taħt l-intestatura 8471.

Printers tal-kompjuter

It-tipi kollha ta’ printer — lejżer, inkjet, trasferiment termali, żigarelli eċċ. — huma klassifikati taħt is-subintestatura 8443 32 10 90 sakemm huma maħsuba bħala apparat ta’ output għall-kompjuters. Tipi oħra ta’ printer huma klassifikati taħt is-subintestatura 8443 39 00 00.

Skanners

Scanners b’sodda ċatta u tat-tip bil-film huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00.

Stampaturi u skaners ikkombinati

Magni multifunzjonali li jikkombinaw stampatur bil-laser, skaner, fotokopjatur u xi drabi fax huma klassifikati taħt is-subintestaturi 8443 31, 8443 32 jew 8443 39.

Kartuċċi tal-linka.

Cartridges tal-linka b’print head huma klassifikati taħt is-subintestatura 8443 99 10 90.

Cartridges tal-linka mingħajr print head huma kklassifikati fil-Kapitolu 39 taħt is-subintestatura 3923 30 10 00 jekk ikunu vojta, u fil-Kapitolu 32 taħt is-subintestatura 3215 90 70 90 jekk ikunu mtlew mill-ġdid. Skrataċ b’ “ċippa” biex jitkejjel il-livell tal-linka huma wkoll klassifikati taħt is-subintestatura 3215 90 70 90.

Tastieri tal-kompjuter, apparat tal-maws u apparat ieħor ta’ input tal-kompjuter

Apparati tal-input tal-kompjuter, bħal tastieri, huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jagħmlux parti minn sistema tal-kompjuter kompluta.

Tastieri tal-kompjuter

Tastieri tal-kompjuter huma klassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8471 60 60 00.

Apparati tal-input tal-koordinati X-Y

Unitajiet ta’ dħul bħal apparat tal-maws, trackballs, pilloli grafiċi u pinen ħfief huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00. Dan il-kodiċi tas-subintestatura jinkludi kemm apparat bi ħbula standard kif ukoll unitajiet mingħajr fili.

Il-whiteboards elettroniċi huma wkoll apparat ta’ input u huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00.

Hubs tal-kompjuter, adapters u unitajiet oħra tan-netwerk

L-unitajiet tan-netwerk jinkludu magni li jirċievu, jikkonvertu, jittrażmettu u jirriġeneraw il-vuċi, l-immaġnijiet jew data oħra. Dawn jinkludu diversi tipi ta’ apparat ta’ swiċċjar u routing. Innota li meta l-apparat tan-netwerk ikun unitajiet separati, dawn qatt ma jiġu kklassifikati taħt l-intestatura 8471.

L-oġġetti kollha li ġejjin huma klassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00

 • modems, inklużi modems esterni u adapters tan-Netwerk Diġitali ta’ Servizzi Integrati (ISDN)
 • unitajiet tan-netwerk estern taż-żona lokali (LAN), inklużi adapters, pontijiet u hubs
 • unitajiet tan-netwerk fuq żona wiesgħa (WAN), inklużi gateways u kards ISDN
 • kards tan-netwerk għall-etere, token ring u teknoloġija oħra tan-netwerk

L-unitajiet tal-aċċess fiss bla fili (Wi-Fi) huma wkoll ikklassifikati taħt dan il-kodiċi tas-subintestatura. Dawn huma unitajiet li jittrażmettu/jirċievu li jippermettu aċċess bla fili għan-netwerks tal-linji fissi. Dawn jistgħu jieħdu l-forma ta’ bordijiet ta’ ċirkwiti stampati jew unitajiet sħaħ f’qafas.

Moduli tas-Sistema Globali mingħajr fili għall-Komunikazzjoni Mobbli (GSM) u tas-Servizz Ġenerali tar-Radju tal-Pakkett (GPRS)

Dawn huma unitajiet ta’ trażmettituri/riċevituri li jippermettu aċċess remot bla fili għal tagħmir ta’ assistenti diġitali personali (PDA) permezz ta’ netwerks ċellulari tat-telefonija mobbli. Huma wkoll ikklassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00.

Kejbils mgħammra b’konnetturi

Kejbils koassjali mgħammra b’konnetturi huma klassifikati taħt is-subintestatura 8544 20 00 00.

Kejbils użati biex jikkonnettjaw modems ma’ sokits tat-telefown huma klassifikati taħt is-subintestatura 8544 42 10 00.

Kejbils tad-data u kejbils tal-elettriku użati għal vultaġġ li ma jaqbiżx l-1,000 volts huma klassifikati taħt is-subintestatura 8544 42 90 00.

Apparat ta’ ħoss tal-kompjuter, stampa u grafika

Webcams u kameras diġitali oħra li ma jirreġistrawx, jissejvjaw jew jaħżnu stampi huma klassifikati bħala kameras tat-televiżjoni taħt is-subintestatura 8525 80 19 90. Huma ddisinjati biex jiffurmaw immaġni għat-trażmissjoni suċċessiva, bil-linja jew bir-radju, għal apparat ieħor.

Kameras diġitali oħra

Dawn huma kameras li jirreġistraw jew jissejvjaw immaġnijiet fuq kard jew modulu tal-memorja, diska, tejp jew apparat ieħor għall-ħżin.

Kameras diġitali b’immaġni wieqfa b’kapaċitajiet ta’ qbid ta’ vidjow huma kklassifikati taħt is-subintestatura kodiċi 8525 80 91 jew taħt is-subintestatura kodiċi 8525 80 99 jekk jissodisfaw il-kriterji li ġejjin

 • huma kapaċi, bl-użu tal-kapaċità massima ta’ ħżin, li jirreġistraw fi kwalità ta’ 800 x 600 pixels jew aktar f’ 23 frejms kull sekonda, mill-inqas 30 minuta f’sekwenza waħda ta’ vidjo
 • xi kameras jistgħu jirreġistraw il-vidjow b’mod kontinwu għal aktar minn 30 minuta, iżda l-immaġnijiet maqbuda jiġu rreġistrati f’fajls separati li jdumu inqas minn 30 minuta — sakemm il-kamera ma tintefiex awtomatikament wara 30 minuta, il-ġbid ta’ immaġnijiet f’fajls separati li jdumu inqas minn 30 minuta ma jinfluwenzax it-tul tal-kapaċità ta’ reġistrazzjoni kontinwa tal-vidjo tal-kamera

Vidjokameras — kamkorders diġitali — huma klassifikati taħt is-subintestatura 8525 80 99 00 jekk il-fajls jistgħu jiġu ttrasferiti għall-apparat minn magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data jew apparat estern ieħor permezz tal-interfaċċa USB jew DV-in.

Kun af li meta l-webcams, il-kameras diġitali u l-kamkorders diġitali jkunu unitajiet separati, qatt ma jiġu kklassifikati taħt l-intestatura 8471.

Hemm diversi Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni relatati mal-kameras

Il-QtĠ-UE ħarġet ukoll Sentenza fil-Kawża C-178/14 Vario Tek GmbH vs Hauptzollamt Dusseldorf dwar il-klassifikazzjoni ta’ vidjokamera mingħajr funzjoni ta’ zoom

Kelliema

Il-kelliema jistgħu jkunu unitajiet passivi jew attivi. L-unitajiet attivi jinkludu amplifikatur fil-housing jew fl-armarju. Il-kodiċi tas-subintestatura li taħtu jiġu kklassifikati l-kelliema jiddependi fuq in-numru ta’ “drive units” — il-koni jew iż-żigarelli tal-loudspeaker attwali — f’kull kabinett.

Il-kelliema b’unità waħda ta’ trażmissjoni f’kull kabinett huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8518 21 00 00.

Il-kelliema b’aktar minn drive unit waħda f’kull kabinett huma klassifikati taħt is-subintestatura 8518 22 00 90.

Kun af li meta l-kelliema — u l-mikrofoni — ikunu unitajiet separati, qatt ma jiġu kklassifikati taħt l-intestatura 8471.

MP3 players

MP3 players huma klassifikati bħala apparat li jirrekordja jew jirriproduċi l-ħoss. Il-kodiċi tas-subintestatura li taħtu “jiġu kklassifikati” jiddependi fuq jekk ikollhomx tagħmir tar-radju jew vidjo inkorporat jew le.

MP3 players mingħajr radju huma klassifikati taħt is-subintestatura 8519 81 95 90. Dawk b’radju built-in huma klassifikati taħt is-subintestatura 8527 13 99 00. Jekk jistgħu jirreġistraw jew jilagħbu l-vidjow, huma ‘jiġu kklassifikati taħt is-subintestatura 8521 90 00 90 kemm jekk ikollhom radju kif ukoll jekk le.

Karti tal-grafika

Dawn jistgħu jkunu adapters bażiċi tal-grafika 2D, 2D/3D kards jew aċċelleraturi tal-grafika 3D li jaħdmu permezz ta’ kard tal-grafika eżistenti, jew permezz ta’ kard ta’ ħtif jew editjar. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 80 00 00.

Kards tal-ħoss

Kards tal-ħoss waħedhom huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 80 00 00.

Kards tat-tuners tat-televixin

Assemblaġġi ta’ kards tat-tuner PCI tat-televiżjoni huma klassifikati taħt is-subintestatura 8528 71 11 00. Il-prodotti li jinsabu f’qafas jitqiesu li tilfu l-karattru tagħhom bħala assemblaġġi elettroniċi, u huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8528 71 19 00.

Unitajiet separati oħra tal-kompjuters

Diversi unitajiet oħra tal-kompjuter huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jagħmlux parti minn sistema sħiħa tal-kompjuter.

Unitajiet bażi

L-unitajiet bażi, jew “kaxxi tas-sistema”, għandu jkun fihom mill-inqas unità ċentrali tal-ipproċessar (CPU) u memorja ewlenija. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 50 00 00.

Drives esterni

Unitajiet ċentrali ta’ ħżin, bħal Redundant Array of Independent Disks (RAID) għal netwerks, jistgħu jkunu diski manjetiċi, tejp jew diski ottiċi. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 20 00.

Kontrolluri tar-raid mingħajr drives huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 98 00.

Sistemi ta’ trażmissjoni esterni għall-użu ma’ kompjuter wieħed huma kklassifikati skont it-tip ta’ sewqan, kif ġej:

 • id-drives ottiċi, bħal CDs, DVD u MO (manjeto-ottiċi), huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 30 00 kemm jekk jinqraw biss kif ukoll jekk jinqraw u jiktbu (CD drives jistgħu jirkupraw sinjali minn CD-Roms, CDs awdjo u CDs fotografiċi u jinkludu jack għal earphones, kontroll tal-volum jew buttuna ta’ startjar/waqfien)
 • diski riġidi (hard disk drives), inklużi diski li jistgħu jitneħħew u mikrodrives, huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 50 00
 • floppy drives, inkluż super floppy, huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 70 00
 • tejp drives huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 80 00
 • drives tal-pinen — tagħmir portabbli tal-memorja USB — huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 5110 00

Duplikaturi ta’ CD u DVD

Magni awtonomi għall-ikkupjar bil-massa ta’ diski CD jew DVD huma klassifikati taħt is-subintestatura 8521 90 00 90.

Qarrejja tal-kards

It-tipi li ġejjin ta’ qarrej tal-karti huma kollha klassifikati taħt is-subintestatura 8471 90 00 00

 • Qareji tal-kartolini manjetiċi.
 • qarrejja ta’ smart cards (smart card hija kard li għandha fiha ċirkwit elettroniku integrat wieħed jew aktar — mikroproċessur, memorja b’aċċess każwali (RAM) jew memorja li tinqara biss (ROM) — fil-forma ta’ “ċipep” li jista’ jkun fihom kuntatti, strixxa manjetika jew antenna inkorporata, iżda ma jinkludu l-ebda element ieħor ta’ ċirkwit attiv jew passiv)
 • qarrejja tal-karti tal-memorja — inklużi Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memorja Stick, XD Picture Card u PC Card

Moduli tas-Sistema ta’ Pożizzjonament Globali (GPS)

Dawn l-unitajiet jipprovdu funzjoni determinanti tal-pożizzjoni għal apparati bħal assistenti diġitali personali (PDAs) u laptops permezz ta’ konnessjoni bil-kejbil jew mingħajr fili. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8526 91 20 20 jekk huma fil-forma ta’ assemblaġġ, jew taħt is-subintestatura 8526 91 20 90.

Hubs USB esterni

Dawn huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8517 62 00.

Dongles

Dongles huma apparati ta’ interfaċċa USB li jipprovdu mezz ta’ komunikazzjoni (Bluetooth jew WI-FI) ma’ kompjuter. Id-dongles huma klassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00.

Apparat ta’ kriptaġġ tal-ħardwer imqabbad ma’ kompjuter permezz ta’ interfaċċa USB għad-diżattivazzjoni tas-softwer jew għall-protezzjoni tad-data fil-kompjuter huwa kklassifikat taħt is-subintestatura 8471 80 00 00.

Apparat tas-sigurtà tal-kriptaġġ

Dawn huma ġeneraturi tal-kodiċi tal-aċċess li jippermettu lill-utenti jilloggjaw f’netwerk mill-bogħod. Ma jistgħux jiġu konnessi direttament ma’ kompjuter. Strumenti ta’ sigurtà ta’ kriptaġġ huma klassifikati taħt is-subintestatura 8543 70 90 99.

Titjib intern u partijiet

Ħafna partijiet u aċċessorji tal-kompjuter huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473. Madankollu xi oġġetti huma ttrattati bħala unitajiet sħaħ, mhux partijiet, u kklassifikati taħt intestaturi oħrajn.

Partijiet

L-oġġetti li ġejjin huma kklassifikati bħala partijiet aktar milli unitajiet sħaħ taħt l-intestatura 8473.

L-unitajiet ċentrali tal-ipproċessar (CPUs) huma magħmula minn żewġ ċirkwiti elettroniċi integrati jew aktar. Jistgħu jiġu ppakkjati b’ċerti komponenti oħra, normalment b’heatsink u xi drabi fann li jkessaħ. Xi eżempji jinkludu proċessuri. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Il-heatsinks tas-CPU waħedhom huma klassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 80 00.

Motherboards li mhumiex mimlija kompletament bis-CPU u memorja ta’ aċċess każwali (RAM) huma ttrattati bħala partijiet elettroniċi u kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Kejsings tal-kompjuter — bi provvista ta’ enerġija jew mingħajrha — huma klassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 80 00.

L-unitajiet barebone normalment jikkonsistu f’kaxxa tal-kompjuter, motherboard u provvista tal-elettriku. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 80 00.

Il-moduli tal-memorja maħsubin għall-użu biss, jew prinċipalment, ma’ kompjuters u unitajiet tal-kompjuter li huma kklassifikati taħt l-intestatura 8471 huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473. Il-moduli tal-memorja għall-użu biss, jew prinċipalment, ma’ apparat li huwa kklassifikat taħt intestatura differenti huma klassifikati bħala parti mill-apparat. Il-moduli tal-memorja ddisinjati għall-użu ma’ firxa ta’ apparat huma kklassifikati taħt l-intestatura 8548.

Memorja standard dinamika b’aċċess każwali (DRAM) u moduli tat-teknoloġija tas-semikondutturi tal-ossidu tal-metall (MOS), bħal modulu uniku tal-memorja f’linja (single in-line memory module — SIMM) u modulu tal-memorja dual in-line (dual in-line memory module — DIMM), huma klassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Moduli oħra standard ta’ memorja, inklużi tipi mhux volatili bħal moduli ta’ memorja statika b’aċċess każwali (SRAM), huma klassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Unitajiet sħaħ

L-oġġetti li ġejjin huma kklassifikati bħala unitajiet kompluti aktar milli bħala partijiet taħt diversi kodiċijiet ta’ intestatura differenti.

Unitajiet ta’ provvista ta’ enerġija (power supply units — PSUs) li huma magħmula apposta u adatti għall-użu ma’ unitajiet tal-kompjuter bħal sistemi bażi jew printers huma klassifikati taħt is-subintestatura 8504 40 30 90.

Unitajiet ta’ fann u heatsink tas-CPU kkombinati għal kompjuters personali huma klassifikati taħt is-subintestatura 8414 59 20 90.

Motherboards li huma kompluti b’CPU u RAM huma ttrattati bħala unità bażi kompleta tal-kompjuter u klassifikati taħt is-subintestatura 8471 50 00 90.

Id-drives interni huma kklassifikati skont it-tip ta’ sewqan, kif ġej:

 • id-drives ottiċi, bħal CD, DVD u MO, huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 30 00 kemm jekk qed jinqraw biss kif ukoll jekk qed jinqraw u jiktbu
 • diski riġidi (hard disk drives), inklużi diski li jistgħu jitneħħew, huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 50 00
 • qarrejja tal-kards għal mezzi semikondutturi huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 98 00
 • floppy drives, inkluż super floppy, huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 70 00
 • tejp drives huma klassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 80 00

Kards ta’ espansjoni oħrajn huma kklassifikati wkoll bħala unitajiet kompluti aktar milli bħala partijiet. Il-karti ta’ espansjoni li ġejjin huma kollha klassifikati taħt is-subintestatura 8471 80 00 00

 • kards tal-input/output (I/O)
 • biljetti portwali serjali u paralleli
 • Kards USB u adapters
 • SCSI (Interfaċċa żgħira tas-sistema tal-kompjuter) u kards tal-kontrollur IDE (Integrated Drive Electronics)

Diversi tipi oħra ta’ karti tal-espansjoni tal-kompjuter huma wkoll ikklassifikati taħt din is-subintestatura.

Moduli tal-memorja maħsubin biex jintużaw ma’ apparat ħlief kompjuters u unitajiet tal-kompjuter ikklassifikati taħt l-intestatura 8471 huma klassifikati taħt is-subintestatura 8548 90.

Magni b’funzjoni speċifika li mhumiex kompjuters

“Parti tal-kompjuter” hija komponent integrali ta’ kompjuter. Diversi partijiet tal-kompjuter huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jagħmlux parti minn sistema kompluta tal-kompjuter.

“Aċċessorju tal-kompjuter” jagħti funzjoni addizzjonali lil kompjuter, iżda mhuwiex komponent integrali. Hija parti jew apparat interkambjabbli li huwa ddisinjat biex jadatta magna għal

 • agħmel operazzjoni partikolari
 • twettiq ta’ servizz partikolari
 • iżżid il-firxa ta’ operazzjonijiet tagħha

Partijiet tal-kompjuter

In-nota 2 tat-Taqsima XVI tistabbilixxi l-bażi legali għall-klassifikazzjoni tal-partijiet (tal-kompjuter).

Ħafna partijiet integrali tal-kompjuter huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473.

Parti li hija parti integrali minn kompjuter, iżda li hija speċifikament koperta minn intestatura fil-Kapitolu 84 jew fil-Kapitolu 85, hija kklassifikata taħt dik l-intestatura. Pereżempju, minħabba li kejbil koassjali huwa speċifikament kopert mill-intestatura 8544, huwa kklassifikat taħt din l-intestatura u mhux bħala parti tal-kompjuter taħt l-intestatura 8473. Madankollu, hemm ċerti intestaturi li għalihom din ir-regola ma tapplikax minħabba li huma titli ta’ partijiet. Huma elenkati fin-Nota 2a tat-Taqsima XVI u huma

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Xi partijiet huma tajbin biss jew prinċipalment għal użu ma’ tip partikolari ta’ magna — jew ma’ numru ta’ magni kklassifikati taħt l-istess intestatura — iżda mhumiex speċifikament koperti b’titlu fil-Kapitolu 84 jew il-Kapitolu 85. Dawn huma kklassifikati jew taħt wieħed mill-intestaturi elenkati hawn fuq jew taħt l-istess intestatura bħall-magna jew il-magni li huma adattati għalihom.

Bċejjeċ li huma ugwalment tajbin għal użu biss jew prinċipalment ma’ oġġetti klassifikati taħt titlu 8517, u taħt titli 8525 sa 8528, huma dejjem klassifikati taħt titlu 8517. Din ir-regola hija stabbilita fin-Nota 2b tat-Taqsima XVI.

Kwalunkwe parti oħra li hija adatta għall-użu ma’ għadd ta’ magni kklassifikati taħt intestaturi differenti hija kklassifikata, kif xieraq, taħt wieħed mill-intestaturi li ġejjin

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Jekk l-ebda wieħed mill-kodiċijiet tal-intestatura ta’ hawn fuq ma jkun xieraq, dawn jiġu kklassifikati taħt l-intestatura 8487 jew 8548. Din ir-regola hija stabbilita fin-Nota 2c tat-Taqsima XVI.

Aċċessorji tal-kompjuter.

Ħafna aċċessorji tal-kompjuter huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473, li tittratta speċifikament partijiet u aċċessorji għal magni li jinkludu kompjuters. Ftit intestaturi fil-Kapitolu 84 u l-Kapitolu 85 biss ikopru l-aċċessorji tal-kompjuter. Jekk l-oġġett, jew l-oġġetti, li għalihom huma maħsuba l-aċċessorji huma kklassifikati taħt intestatura li ma tkoprix aċċessorji, allura l-aċċessorji nfushom huma kklassifikati x’imkien ieħor fit-Tariffa skont il-funzjoni jew il-materjal kostitwenti tagħhom.

Softwer

Il-klassifikazzjoni tas-softwer tiddependi fuq il-mezzi li fuqhom ikun ġie rreġistrat u fuq in-natura tas-softwer. Il-midja tinkludi

 • Diski CD, DVD, Laserdisc, Minidisc u oħrajn li jinqraw bil-laser. Għalkemm hemm differenzi fil-proċessi tal-manifattura u tar-reġistrazzjoni — jew tal-kitba — dawn kollha huma ddisinjati biex jinqraw minn xi tip ta’ sistema tal-laser ladarba jiġu rreġistrati.
 • floppy disks
 • żigarelli manjetiċi.
 • karti ta’ l-istrixxi manjetiċi.
 • kards tal-memorja
 • cartridges għall-consoles tal-logħob tal-vidjo

Għall-finijiet tal-klassifikazzjoni tat-Tariffi, il-kategoriji tas-softwer jinkludu

 • programmi u data
 • reġistrazzjonijiet tas-smigħ
 • logħob tal-kompjuter
 • films, stampi u fajls ta’ stampi
 • logħob għall-consoles tal-logħob tal-kompjuter

Programmi u data

Dawn jinkludu programmi ta’ word processing, spreadsheets, programmi ta’ pubblikazzjoni desktop, programmi ta’ żebgħa jew tpinġija, pjanifikaturi tar-rotot, enċiklopedija, direttorji tan-negozju jew tat-telefon, katalgi, xufiera tal-apparat, bootdisks tas-sistema u backkup disks. Il-programmi u d-data huma kklassifikati skont il-midja li fuqha huma rreġistrati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • CD, Laserdisc, Minidisc jew diski oħrajn li jinqraw bil-laser allura huma kklassifikati taħt is-subintestaturi 8523 49 20 00
 • DVD, imbagħad huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 00
 • tejp manjetiku u diska floppy, imbagħad huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00

Reġistrazzjonijiet tas-smigħ

Dawn jinkludu d-diski mużikali, il-korsijiet tal-lingwa, ir-rekordings tal-fawna selvaġġa, il-gdim tal-ħoss tal-entużjasti tat-trejns, il-kotba li jitkellmu u l-bqija. Ir-reġistrazzjonijiet tal-ħoss huma kklassifikati skont il-midja li fuqha huma rreġistrati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • Minidisc imbagħad huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00
 • kwalunkwe diska oħra li tinqara bil-laser — pereżempju CD, SACD jew DVD — allura huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 jew 8523 49 20 00

Logħob tal-kompjuter

Dawn jinkludu simulaturi tat-titjiriet, “shoot ‘em ups”, logħob sportiv, logħob tat-tlielaq tal-karozzi, logħob strateġiku u l-bqija għall-użu biss fuq magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data (kompjuter). Il-logħob tal-kompjuter huwa kklassifikat skont il-mezzi li fuqhom huma rreġistrati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • CD, Laserdisc, Minidisc jew diska oħra li tinqara bil-lejżer imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 20 00
 • floppy disk imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00

Films, stampi u fajls ta’ stampi

Dawn jinkludu films, vidjows, CDs tar-ritratti, kollezzjonijiet tal-arti tal-filmati, kollezzjonijiet tar-ritratti u diski karaoke. Films, stampi u fajls ta’ stampi huma kklassifikati skont il-midja li fuqhom huma rreġistrati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • DVD imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 00
 • kwalunkwe diska oħra li tinqara bil-laser imbagħad tiġi kklassifikata taħt is-subintestatura 8523 49 20 00
 • floppy disk imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00

Logħob għall-consoles tal-logħob tal-kompjuter

Dawn huma kklassifikati skont il-midja li fuqha huma rreġistrati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • DVD, imbagħad huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 00
 • kwalunkwe diska oħra li tinqara bil-laser, imbagħad jiġu kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 20 00
 • skrataċ, imbagħad huma kklassifikati flimkien ma’ consoles tal-logħob fil-Kapitolu 95 taħt is-subintestatura 9504 50 00

Softwer fuq kards tal-memorja u kards bi strixxa manjetika

Softwer li huwa rreġistrat fuq kard tal-memorja — pereżempju Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card jew PCMCIA Card — huwa kklassifikat taħt is-subintestatura 8523 52 00 00.

Softwer li jiġi rreġistrat fuq karta tal-istrixxa manjetika huwa kklassifikat taħt is-subintestatura 8523 21 00 00.

Midja vojta

MEDIA vojta jinkludu

 • CD, DVD, Minidisc u diski oħrajn li jinqraw bil-laser
 • kards tal-memorja flash
 • tejps manjetiċi u diski
 • hard disks li jistgħu jitneħħew
 • mikrodrives
 • floppy disks, floppy disk cookie biss u floppy floppy disks super floppy disks

CD, DVD, Minidisc u diski oħrajn li jinqraw bil-laser

In bjank (diski mhux irrekordjati) huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 41. Skont kemm jesgħu d-diski huma klassifikati taħt is-subintestaturi 8523 41 10, 8543 41 30 jew 8523 41 90.Minidiski ta’ barra. Dawn jużaw teknoloġija ottika manjetika għar-reġistrazzjoni u t-tħassir. Għandhom saff manjetiku u huma diski manjetiċi riġidi. Il-minidiski vojta huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.

 • diski manjeto-ottiċi vojta oħrajn — dawn huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.
 • Diski DVD-R — it-teknoloġija ta’ dawn id-diski hija preżunta li hija simili għad-diska CD-R minħabba li jużaw teknoloġija tal-laser kemm għall-qari kif ukoll għall-kitba — DVD-R disks huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 41.

Diski DVD + RW. Dawn jużaw it-teknoloġija tat-Tibdil fil-Fażi għar-reġistrazzjoni u t-tħassir u huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 41.

Kards tal-memorja flash

Dawn il-kards fihom żewġ ċirkwiti elettroniċi integrati tal-memorja flash jew aktar immuntati fuq bażi. Hemm tipi differenti ta’ kard tal-memorja flash, inklużi Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card u PCMCIA Card. Kards tal-memorja flash huma klassifikati taħt is-subintestatura kodiċi 8523 51 10 00 jekk ma jkunux irrekordjati. Huma rreġistrati huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 51 90.

Tejps manjetiċi u diski

Dawn jinkludu kassetti kompatti, VHS u mini-DV u huma klassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.

Hard disks li jistgħu jitneħħew — diska biss, mhux id-drive sħiħa

Dan it-tip ta’ disk normalment jiġi fornut b’xi utilitajiet tas-softwer imtella’ minn qabel, għalhekk huwa kklassifikat bħala softwer irrekordjat taħt is-subintestatura 8523 80 10 00.

Mikrodrives

Dawn huma diski riġidi żgħar għall-użu f’kard tal-kompjuter jew slott simili. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 50 00.

Floppy disks

Dawn jinkludu diski floppy standard, cookie floppy disk biss u diski floppy super — pereżempju t-tip LS120. Huma kollha klassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr