Mistoqsijiet Frekwenti:

X’dazju huwa dovut jekk softwer żviluppat fl-UE jiġi esportat lejn pajjiż terz u inkorporat fi prodott ieħor hemmhekk eż. karozza, meta dak il-prodott imbagħad jiġi importat fl-UE?

Normalment, prodott importat minn pajjiżi terzi, irrispettivament mill-oriġini tal-komponenti ta’ tali prodotti, jiġi ċċarġjat b’dazju skont in-Nomenklatura Magħquda tal-UE, sakemm tali prodott ma jkunx ġie liberalizzat kompletament skont ftehim ta’ kummerċ ħieles tal-UE mal-pajjiż esportatur. Madankollu, l-importatur jista’ jagħmel użu mill-proċeduri doganali disponibbli fl-UE biex jevita li jħallas dazju fuq komponent li jiġi prodott fl-UE iżda li jiġi pproċessat f’pajjiż terz.

Il-proċedura disponibbli għas-sitwazzjoni inkwistjoni hija l-ipproċessar passiv. Dan ifisser li l-kumpanija li żviluppat jew xtrat is-softwer fl-UE (sid is-softwer) jeħtieġ li tingħata awtorizzazzjoni għall-ipproċessar passiv qabel ma s-softwer jiġi installat f’karozza jew f’parti minnha. Il-kumpanija trid tindirizza lill-awtorità doganali kompetenti li tinsab fil-post fejn jinżammu r-rekords u d-dokumentazzjoni tas-sid tas-softwer li jippermettu lill-awtorità doganali tieħu deċiżjoni (il-kontijiet ewlenin għal finijiet doganali) (f’wieħed mis-27 Stat Membru).

Id-dettalji li għandhom jimtlew fl-awtorizzazzjoni jinkludu l-indikazzjoni tal-valur tas-softwer (valur kummerċjali) li mbagħad jitnaqqas mill-valur tal-parti tal-karozza/karozza importata mal-importazzjoni. Il-valur tas-softwer se jkun l-ispejjeż tal-produzzjoni tiegħu jew il-prezz tax-xiri tiegħu. Id-dazju jiġi impost fuq id-differenza f’dak il-valur (il-valur miżjud). L-awtoritajiet doganali se jispeċifikaw il-perjodu li fih il-proċedura tal-ipproċessar passiv se tiġi rilaxxata, jiġifieri ż-żmien sa meta għandha sseħħ l-importazzjoni tal-prodott finali.

L-importatur tal-UE għandu jagħmel referenza għall-awtorizzazzjoni rilevanti għall-ipproċessar passiv fid-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr