Is-sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (is-sistema REX)

L-esportaturi/produtturi jridu jkunu rreġistrati fis-sistema REX biex ikunu intitolati li jiċċertifikaw huma stess l-oriġini preferenzjali tal-prodotti billi jagħmlu dokument tal-oriġini preferenzjali (bħal dikjarazzjoni dwar l-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini).

  • L-esportatur/produttur stabbilit fl-UE li għadu mhux irreġistrat għandu japplika biex jiġi rreġistrat fis-sistema REX fil-Portal tan-Negozjanti REX. Aktar informazzjoni dwar dan il-portal hija disponibbli hawnhekk. L-awtoritajiet doganali f’pajjiżek jipproċessaw l-applikazzjoni u jassenjawk numru REX uniku u ssir “esportatur irreġistrat”. Dan in-numru REX għandu jkun indikat fuq dokumenti ta’ oriġini preferenzjali (dikjarazzjoni dwar l-oriġini, dikjarazzjoni tal-oriġini).
    Jekk teħtieġ informazzjoni addizzjonali dwar il-proċess ta’ reġistrazzjoni, tista’ tikkuntattja lill-awtoritajiet doganali responsabbli mir-reġistrazzjoni fis-sistema REX fl-Istat Membru kkonċernat.
  • Bħala “Esportatur irreġistrat” stabbilit fl-UE tista’ tiċċertifika hija stess l-oriġini preferenzjali ta’ prodott fil-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE fejn is-sistema REX hija fis-seħħ bħal mal-Kanada, ir-Renju Unit, il-Ġappun, il-Vjetnam, il-Kosta tal-Avorju, il-Ghana, Mauritius, is-Seychelles, Comoros Zimbabwe, Madagascar.
  • Kumpanija stabbilita f’pajjiż benefiċjarju tas-SĠP jew f’pajjiż mhux tal-UE li japplika s-sistema REX (bħaż-Żimbabwe) għandha tapplika biex tiġi rreġistrata fis-sistema REX billi timla l-formola tal-applikazzjoni disponibbli hawnhekk. Din il-formola ta’ applikazzjoni għandha mbagħad tiġi stampata, iffirmata u mibgħuta lill-awtoritajiet kompetenti, li mbagħad jagħmlu r-reġistrazzjoni u jassenjaw numru REX.
  • Għal aktar informazzjoni għamel referenza għal:
    — Il-paġna web dwar is-sistema REX: https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en
    - gwida dwar is-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati: https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/e52c2675-8de0-4794-b8c3-c4fd45c592e5_en
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr