Systemet med registrerede eksportører (REX-systemet)

Eksportører/producenter skal registreres i REX-systemet for at være berettiget til selv at certificere produkters præferenceoprindelse ved at udfærdige et præferenceoprindelsesdokument (f.eks. en udtalelse om oprindelse eller en oprindelseserklæring).

Del denne side: