Systém registrovaných vývozců (systém REX)

Vývozci/výrobci musí být registrováni v systému REX, aby mohli autocertifikovat preferenční původ produktů vystavením dokladu o preferenčním původu (např. deklarace o původu nebo prohlášení o původu).

  • Vývozce/výrobce usazený v EU, který dosud nebyl registrován, by měl požádat o registraci v systému REX na obchodním portálu REX. Více informací o tomto portálu je k dispozici zde. Celní orgány ve vaší zemi žádost zpracují a přidělí vám jedinečné číslo REX a stanete se „registrovaným vývozcem“. Toto číslo REX by mělo být uvedeno na dokladech o preferenčním původu (prohlášení o původu, prohlášení o původu).
    Potřebujete-li další informace týkající se procesu registrace, můžete se obrátit na celní orgány odpovědné za registraci v systému REX v dotčeném členském státě.
  • Jako registrovaný vývozce usazený v EU můžete sám potvrdit preferenční původ produktu ve všech obchodních dohodách EU, v nichž je zaveden systém REX, například s Kanadou, Spojeným královstvím, Japonskem, Vietnamem, Pobřežím slonoviny, Ghanou, Mauriciem, Seychelami, Komorami Zimbabwe, Madagaskarem.
  • Společnost usazená v zemi zvýhodněné v rámci systému GSP nebo v zemi mimo EU, která uplatňuje systém REX (např. Zimbabwe), by měla požádat o registraci v systému REX vyplněním formuláře žádosti, který je k dispozici zde. Tento formulář žádosti by poté měl být vytištěn, podepsán a zaslán příslušným orgánům, které poté provedou registraci a přidělí číslo REX.
  • Další informace naleznete na adrese:
    Internetové stránky systému REX: https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en
    – Pokyny k systému registrovaných vývozců: https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/e52c2675-8de0-4794-b8c3-c4fd45c592e5_en
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy