System zarejestrowanych eksporterów (system REX)

Eksporterzy/producenci muszą być zarejestrowani w systemie REX, aby mieć prawo do samopoświadczania preferencyjnego pochodzenia produktów poprzez sporządzenie preferencyjnego dokumentu pochodzenia (takiego jak oświadczenie o pochodzeniu lub deklaracja pochodzenia).

  • Eksporter/producent mający siedzibę w UE, który nie został jeszcze zarejestrowany, powinien złożyć wniosek o rejestrację w systemie REX na portalu dla przedsiębiorców REX. Więcej informacji na temat tego portalu można znaleźć tutaj. Organy celne w Twoim kraju rozpatrzą wniosek i przydzielą Ci niepowtarzalny numer REX, stając się „zarejestrowanym eksporterem”. Ten numer REX należy wskazać na preferencyjnych dokumentach pochodzenia (oświadczenie o pochodzeniu, deklaracja pochodzenia).
    Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat procesu rejestracji, mogą Państwo skontaktować się z organami celnymi odpowiedzialnymi za rejestrację w systemie REX w danym państwie członkowskim.
  • Jako „zarejestrowany eksporter” z siedzibą w UE możesz samocertyfikować preferencyjne pochodzenie produktu we wszystkich umowach handlowych UE, w których funkcjonuje system REX, takich jak umowy z Kanadą, Wielką Brytanią, Japonią, Wietnamem, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ghaną, Mauritiusem, Seszelami, Komorami Zimbabwe, Madagaskarem.
  • Przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju korzystającym z systemu GSP lub w państwie spoza UE stosującym system REX (np. Zimbabwe) powinno złożyć wniosek o rejestrację w systemie REX, wypełniając formularz wniosku dostępny tutaj. Formularz zgłoszeniowy należy następnie wydrukować, podpisać i przesłać właściwym organom, które następnie dokonają rejestracji i nadadzą numer REX.
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie:
    Strona internetowa poświęcona systemowi REX: https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en
    – Wytyczne dotyczące systemu zarejestrowanych eksporterów: https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/e52c2675-8de0-4794-b8c3-c4fd45c592e5_en
Udostępnij tę stronę: