Το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (σύστημα REX)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα REX ώστε να έχουν το δικαίωμα να αυτοπιστοποιούν την προτιμησιακή καταγωγή των προϊόντων με τη σύνταξη εγγράφου προτιμησιακής καταγωγής (όπως βεβαίωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής).

  • Εξαγωγέας/παραγωγός εγκατεστημένος στην ΕΕ που δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο σύστημα REX στην πύλη συναλλασσομένων του REX. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πύλη είναι διαθέσιμες εδώ. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας σας θα διεκπεραιώσουν την αίτηση και θα σας δώσουν έναν μοναδικό αριθμό ΣΕΕ και θα γίνετε «εγγεγραμμένος εξαγωγέας». Ο εν λόγω αριθμός ΣΕΕ θα πρέπει να αναγράφεται στα έγγραφα προτιμησιακής καταγωγής (βεβαίωση καταγωγής, δήλωση καταγωγής).
    Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την καταχώριση στο σύστημα ΣΕΕ στο οικείο κράτος μέλος.
  • Ως «εγγεγραμμένος εξαγωγέας» που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, μπορείτε να πιστοποιείτε οι ίδιοι την προτιμησιακή καταγωγή ενός προϊόντος σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα REX, όπως με τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, το Βιετνάμ, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γκάνα, τον Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες, τις Κομόρες Ζιμπάμπουε, τη Μαδαγασκάρη.
  • Μια εταιρεία εγκατεστημένη σε δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ ή σε τρίτη χώρα που εφαρμόζει το σύστημα REX (όπως η Ζιμπάμπουε) θα πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο σύστημα REX συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης που είναι διαθέσιμο εδώ. Το εν λόγω έντυπο αίτησης θα πρέπει στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες στη συνέχεια θα προβούν στην καταχώριση και θα χορηγήσουν αριθμό REX.
  • Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:
    — Η ιστοσελίδα του συστήματος REX: https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en
    - οδηγίες σχετικά με το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων: https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/e52c2675-8de0-4794-b8c3-c4fd45c592e5_en
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις