Systém registrovaných vývozcov (systém REX)

Vývozcovia/výrobcovia musia byť zaregistrovaní v systéme REX, aby boli oprávnení sami certifikovať preferenčný pôvod výrobkov vyhotovením dokladu o preferenčnom pôvode (napríklad potvrdenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode).

  • Vývozca/výrobca so sídlom v EÚ, ktorý ešte nie je zaregistrovaný, by mal požiadať o registráciu v systéme REX na portáli pre obchodníkov REX. Viac informácií o tomto portáli je k dispozícii tu. Colné orgány vo vašej krajine spracujú žiadosť a pridelia vám jedinečné číslo REX a stanete sa „registrovaným vývozcom“. Toto číslo REX by sa malo uviesť na dokladoch o preferenčnom pôvode (vyhlásenie o pôvode, vyhlásenie o pôvode).
    Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa procesu registrácie, môžete sa obrátiť na colné orgány zodpovedné za registráciu v systéme REX v príslušnom členskom štáte.
  • Ako „registrovaný vývozca“ usadený v EÚ môžete sami certifikovať preferenčný pôvod výrobku vo všetkých obchodných dohodách EÚ, v ktorých je zavedený systém REX, napríklad s Kanadou, Spojeným kráľovstvom, Japonskom, Vietnamom, Pobrežím Slonoviny, Ghanou, Mauríciom, Seychelami, Komorami Zimbabwe, Madagaskarom.
  • Spoločnosť so sídlom vo zvýhodnenej krajine podľa VSP alebo v krajine mimo EÚ, ktorá uplatňuje systém REX (napríklad Zimbabwe), by mala požiadať o registráciu v systéme REX vyplnením formulára žiadosti, ktorý je k dispozícii tu. Tento formulár žiadosti by sa potom mal vytlačiť, podpísať a zaslať príslušným orgánom, ktoré potom zaregistrujú a pridelia číslo REX.
  • Ďalšie informácie nájdete na adrese:
    Webová stránka o systéme REX: https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en
    – Usmernenia k systému registrovaných vývozcov: https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/e52c2675-8de0-4794-b8c3-c4fd45c592e5_en
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy