Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Term uit de woordenlijst:

Geen behandeling

Preferentiële handelsregelingen voor het vervoer van goederen van oorsprong van de ene partij naar de andere. Indien de goederen om welke reden dan ook passeren of ophouden in een land dat noch het partnerland, noch een EU-lidstaat is, voorziet de bepaling in de mogelijkheid om zendingen in een derde land te splitsen en andere transacties te verrichten, mits de goederen in het land van doorvoer onder douanetoezicht blijven.

Deze pagina delen:

Snelle links