Izkušnja podjetja:

Odprava ovir: Evropska družba za pijače je deležna ustrezne zaščite proizvodov z blagovno znamko

Odprava ovir: Evropska družba za pijače je deležna ustrezne zaščite proizvodov z blagovno znamko

V zadnjih letih je imelo naše podjetje znatne koristi od odprave trgovinskih ovir na izvoznih trgih.

Christian Porta
predsednik & izvršni direktor
Pernod Ricard EMEA

O družbi

Skupina Pernod Ricard, ustanovljena leta 1975 z združitvijo Ricarda in Pernoda, je postopoma rasla in postala sovoditelj na svetu v vinih in žganih pijačah.Zdaj vključuje najcelovitejši portfelj vrhunskih znamk v sektorju.  

Naše podjetje ima več kot 18 000 zaposlenih po vsem svetu in deluje v več kot 85 povezanih podjetjih in 100 proizvodnih obratih. Pernod Ricard je odločno zavezan politiki trajnostnega razvoja in spodbuja odgovorno pitje.

Trgovina v svobodnem in pravičnem globalnem okolju je bistvena za rast našega podjetja

Sposobnost trgovanja v svobodnem in pravičnem globalnem okolju je bistvena za rast našega podjetja.Prispeva k ustvarjanju delovnih mest v Evropi, povečanju našega odtisa po svetu in spodbujanju naložb, vključno z odpiranjem novih proizvodnih in distribucijskih zmogljivosti v državah EU.

Večina naših ključnih blagovnih znamk je zaščitenih z geografskimi označbami, kar pomeni, da ne moremo in tudi ne želimo seliti proizvodnje v tretje države.To pomeni tudi, da se pri odpiranju trgov in odpravljanju ovir za dostop do trga zanašamo na trgovinsko politiko EU.Zaradi vse pomembnejšega elementa trgovinske politike EU, tj. partnerstva za dostop na trg, ki povezuje Evropsko komisijo in države članice z našim evropskim združenjem, tj. duhomEUROPE, lahko hitro poročamo o vseh ovirah, s katerimi se soočamo. V zadnjih letih je imelo naše podjetje znatne koristi od odprave trgovinskih ovir na izvoznih trgih.

Študija primera o dostopu natrg: Nova ovira v Kazahstanu

Zaščita intelektualne lastnine je ključna za učinkovito trženje naših vin in žganih pijač v tretjih državah. Kazahstan ima režim zaščite blagovnih znamk, ki prepoveduje dajanje blaga na trg brez soglasja imetnika pravice blagovne znamke. Imenujemo regionalno načelo izčrpanja in je podobno tistemu, ki se uporablja v EU. Na žalost ga Kazahstan več let ni pravilno izvrševal.

To je bila velika ovira za razvoj našega poslovanja v Kazahstanu, hitro rastočem trgu za Pernod Ricard. Nismo mogli računati na pravno varnost in predvidljivost, ki sta zelo pomembni za podjetja.

Zdaj rešeno v okviru partnerstva EU za dostop na trg

To vprašanje smo predložili Svetovalnemu odboru EU za dostop na trg, ki je sprožil hitro ukrepanje Evropske komisije in držav članic. Zaradi ukrepanja EU, ki je to oviro večkrat izpostavilo Kazahstanu v okviru strategije dostopa na trg in po sprejetju sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju, je Kazahstan to razlago popravil. Zato imamo zdaj pravico, da preprečimo nedovoljen uvoz naših zaščitenih izdelkov v Kazahstan. Pravilno izvajanje regionalnega načela izčrpanja prispeva k boju proti nelojalni konkurenci, zagotavlja, da se kakovost uvoženih proizvodov ne slabša, in zmanjšuje možnost vstopa ponarejenih izdelkov na trg. To zagotavlja tudi, da potrošniki prejmejo znesek, ki ga plačajo.

 

Stališče industrije

Evropsko združenje žganih pijač ocenjuje, da sektor neposredno ali posredno zaposluje 1 milijon delavcev v Evropi in k gospodarstvu EU letno prispeva pozitivno neto trgovinsko bilanco v višini 9 milijard EUR. Evropski sektor hrane in pijače šteje 289 000 podjetij. Devet od desetih je manjših podjetij, 18 000 pa izvaža svoje izdelke na 130 svetovnih trgov. Njihovo rast in stopnjo zaposlenosti podpirajo pozitivni rezultati strategije EU za dostop na trg.

Pravno varnostsmo pridobili tudi, ko je kazahstansko vrhovno sodišče potrdilo razlago zakona, prvo sodbo, s katero je bila civilna tožba zoper nepooblaščenega uvoznika uspešna. To je bil učinkovit precedens za nadaljnje ukrepe proti nepooblaščenim uvoznikom in je povrnil naše zaupanje v zaščito blagovnih znamk v Kazahstanu.

Upamo, da nas bo Komisija še naprej podpirala v Kazahstanu, zlasti ob upoštevanju zaskrbljujočih razprav o legalizaciji vzporedne trgovine v evrazijski carinski uniji.

Paul Skehan, generalni direktor za žgane pijače EUROPE, je dejal: Zgoraj navedeni primer v Kazahstanu je dober primer praktičnega učinka partnerstva za dostop na trg. Ta rezultat bo koristil vsem podjetjem, tako malim kot velikim podjetjem, ki delujejo na tem trgu, in pomagal ustvariti ugodno okolje za rast izvoza.

V zadnjih nekaj letih nam je partnerstvo za dostop na trg pomagalo pri reševanju vprašanj v Kolumbiji, Braziliji, na Kitajskem in v Rusiji. Zaradi porasta protekcionizma je bistveno, da se kot vodilni izvozni sektor še naprej zanašamo na partnerski okvir za dostop na trg, da bi uveljavili pravila mednarodne trgovine in podjetjem pomagali izkoristiti priložnosti na svetovnih trgih.

 

Deli to stran:

Hitre povezave