Ιστορία εταιρείας:

Άρση εμποδίων: Η ευρωπαϊκή εταιρεία ποτών λαμβάνει κατάλληλη προστασία για τα προϊόντα που φέρουν εμπορικό σήμα

Άρση εμποδίων: Η ευρωπαϊκή εταιρεία ποτών λαμβάνει κατάλληλη προστασία για τα προϊόντα που φέρουν εμπορικό σήμα

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία μας αποκόμισε σημαντικά οφέλη από την άρση των εμπορικών φραγμών στις εξαγωγικές αγορές μας.

Christian Porta
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Pernod Ricard EMEA

Η εταιρεία μας

Ο όμιλος Pernod Ricard, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1975 με τη συγχώνευση της Ricard και του Pernod, εξελίχθηκε σταδιακά σε ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των οίνων και οινοπνευματωδών ποτών.Σήμερα περιλαμβάνει το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων υψηλής ποιότητας στον τομέα.  

Η εταιρεία μας απασχολεί πάνω από 18,000 εργαζομένους παγκοσμίως και λειτουργεί μέσω περισσότερων από 85 θυγατρικών και 100 μονάδων παραγωγής. Ο Pernod Ricard είναι σταθερά προσηλωμένος σε μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης και προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνεύματος.

Το εμπόριο σε ένα ελεύθερο και δίκαιο παγκόσμιο περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της εταιρείας μας

Η δυνατότητα εμπορικών συναλλαγών σε ένα ελεύθερο και δίκαιο παγκόσμιο περιβάλλον είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη της εταιρείας μας.Συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, στη διεύρυνση του αποτυπώματός μας σε όλο τον κόσμο και στην τόνωση των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος νέων εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής στις χώρες της ΕΕ.

Η πλειονότητα των βασικών σημάτων μας προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε, και δεν θέλουμε, να μεταφέρουμε την παραγωγή μας σε τρίτες χώρες.Αυτό σημαίνει επίσης ότι βασιζόμαστε στην εμπορική πολιτική της ΕΕ για το άνοιγμα των αγορών και την αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά.Χάρη στο όλο και σημαντικότερο στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, την εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά, η οποία φέρνει σε επαφή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη με την ευρωπαϊκή μας ένωση — τα ευρωπαϊκά μας μηνύματα — Ευρώπη — είμαστε σε θέση να αναφέρουμε γρήγορα τυχόν εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία μας αποκόμισε σημαντικά οφέλη από την άρση των εμπορικών φραγμών στις εξαγωγικές αγορές μας.

Περιπτωσιολογική μελέτηγια την πρόσβαση στην αγορά: Ένα νέο εμπόδιο στο Καζαχστάν

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική εμπορία των οίνων και των αλκοολούχων ποτών μας σε τρίτες χώρες. Το Καζαχστάν διαθέτει καθεστώς προστασίας των εμπορικών σημάτων, το οποίο απαγορεύει την είσοδο εμπορευμάτων στην αγορά χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του εμπορικού σήματος. Πρόκειται για την αποκαλούμενη αρχή της περιφερειακής αναλώσεως και είναι παρόμοια με εκείνη που ισχύει στην ΕΕ. Δυστυχώς, επί σειρά ετών, το Καζαχστάν δεν την επέβαλε σωστά.

Αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων στο Καζαχστάν, μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για την Pernod Ricard. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις.

Έχει πλέον επιλυθεί στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά

Θέσαμε το ζήτημα αυτό στη συμβουλευτική επιτροπή της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά, η οποία ενεργοποίησε την ταχεία δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα της δράσης της ΕΕ για την αύξηση αυτού του εμποδίου με το Καζαχστάν σε αρκετές περιπτώσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πρόσβαση στην αγορά και μετά την έγκριση της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΕΣΕΣΣ), το Καζαχστάν διόρθωσε την ερμηνεία. Ως εκ τούτου, έχουμε πλέον το δικαίωμα να εμποδίσουμε τις μη εξουσιοδοτημένες εισαγωγές προστατευόμενων προϊόντων μας στο Καζαχστάν. Η ορθή εφαρμογή της αρχής της περιφερειακής αναλώσεως συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, διασφαλίζει ότι η ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων δεν υποβαθμίζεται και μειώνει τη δυνατότητα εισόδου πλαστών προϊόντων στην αγορά. Αυτό εγγυάται επίσης ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν ό, τι πληρώνουν.

 

Η άποψη του κλάδου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλκοολούχων Ποτών εκτιμά ότι ο τομέας απασχολεί, άμεσα και έμμεσα, 1 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη και συνεισφέρει θετικό καθαρό εμπορικό ισοζύγιο ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία της ΕΕ ετησίως. Ο ευρωπαϊκός τομέας τροφίμων και ποτών αριθμεί 289,000 εταιρείες. Εννέα στους δέκα είναι μικρότερες επιχειρήσεις και 18,000 εξάγουν τα προϊόντα τους σε 130 παγκόσμιες αγορές. Τα επίπεδα ανάπτυξής τους και απασχόλησης υποστηρίζονται από τα θετικά αποτελέσματα της στρατηγικής της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά.

Εξασφαλίσαμε επίσης ασφάλεια δικαίου όταν το Ανώτατο Δικαστήριο του Καζακστάν επιβεβαίωσε την ερμηνεία του νόμου, την πρώτη απόφαση σύμφωνα με την οποία η αγωγή κατά μη εξουσιοδοτημένου εισαγωγέα είχε ευδοκιμήσει. Αυτό ουσιαστικά δημιούργησε ισχυρό προηγούμενο για περαιτέρω ενέργειες κατά των μη εγκεκριμένων εισαγωγέων και αποκατέστησε την εμπιστοσύνη μας στην προστασία των εμπορικών σημάτων στο Καζαχστάν.

Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να μας στηρίζει στο Καζακστάν, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανησυχητικές συζητήσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση του παράλληλου εμπορίου στην Ευρασιατική Τελωνειακή Ένωση.

Οκ. Paul Skehan, Γενικός Διευθυντής των SpitsEUROPE, σχολίασε: Η ανωτέρω περίπτωση στο Καζαχστάν αποτελεί καλό παράδειγμα των πρακτικών επιπτώσεων της εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά. Το αποτέλεσμα αυτό θα ωφελήσει όλες τις επιχειρήσεις — μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις — που δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά και θα συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την αύξηση των εξαγωγών.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά μάς βοήθησε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα στην Κολομβία, τη Βραζιλία, την Κίνα και τη Ρωσία. Μετά την άνοδο του προστατευτισμού, είναι σημαντικό, ως κορυφαίος εξαγωγικός τομέας, να εξακολουθήσουμε να βασιζόμαστε στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά για την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων και για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις