Storja tal-kumpanija:

Inneħħu l-ostakoli: Il-kumpanija Ewropea tax-xorb tingħata protezzjoni xierqa għall-prodotti bit-tikketta kummerċjali

Inneħħu l-ostakoli: Il-kumpanija Ewropea tax-xorb tingħata protezzjoni xierqa għall-prodotti bit-tikketta kummerċjali

F’dawn l-aħħar snin, il-kumpanija tagħna gawdiet benefiċċji konsiderevoli mir-riżoluzzjoni tal-ostakli għall-kummerċ fis-swieq tal-esportazzjoni tagħna.

Christian Porta
Chairman & Uffiċjal Kap Eżekuttiv
Pernod Ricard EMEA

Il-kumpanija tagħna

Maħluq fl-1975 mill-fużjoni ta’ Ricard u Pernod, il-grupp Pernod Ricard gradwalment kiber biex sar il-ko-mexxej dinji fl-industrija tal-inbejjed u l-ispirti.Issa jinkludi l-aktar portafoll komprensiv tal-marki primjum fis-settur.  

Il-kumpanija tagħna għandha aktar minn 18,000 impjegat madwar id-dinja u topera permezz ta’ aktar minn 85 affiljat u 100 sit ta’ produzzjoni. Pernod Ricard hija impenjata bis-sħiħ favur politika ta’ żvilupp sostenibbli u tippromwovi xorb responsabbli.

Il-kummerċ f’ambjent globali ħieles u ġust huwa essenzjali għat-tkabbir tal-kumpanija tagħna

Li wieħed ikun jista’ jinnegozja f’ambjent globali ħieles u ġust huwa essenzjali għat-tkabbir tal-kumpanija tagħna.Dan jgħin biex jinħolqu l-impjiegi fl-Ewropa, biex jitkabbar l-impatt tagħna madwar id-dinja u biex tingħata spinta lill-investiment, inkluż il-ftuħ ta’ faċilitajiet ġodda ta’ produzzjoni u distribuzzjoni fil-pajjiżi tal-UE.

Il-maġġoranza tal-marki ewlenin tagħna huma protetti minn indikazzjonijiet ġeografiċi, li jfisser li ma nistgħux, u fil-fatt ma rridux, nirrilokaw il-produzzjoni tagħna lejn pajjiżi terzi.Dan ifisser ukoll li niddependu fuq il-politika kummerċjali tal-UE biex niftħu s-swieq u nindirizzaw l-ostakli għall-aċċess għas-suq.Bis-saħħa tal-element dejjem aktar importanti tal-politika kummerċjali tal-UE, is-Sħubija għall-Aċċess għas-Swieq, li tgħaqqad lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri flimkien mal-assoċjazzjoni Ewropea tagħna — spirituEUROPE — nistgħu nirrappurtaw malajr kwalunkwe ostaklu li niffaċċjaw. F’dawn l-aħħar snin, il-kumpanija tagħna gawdiet benefiċċji konsiderevoli mir-riżoluzzjoni tal-ostakli għall-kummerċ fis-swieq tal-esportazzjoni tagħna.

Studju ta’ każ dwar l-Aċċessgħas-Suq: Ostaklu ġdid fil-Każakistan

Il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali hija kruċjali biex l-inbejjed u l-ispirti tagħna jikkummerċjalizzawhom b’mod effettiv f’pajjiżi terzi. Il-Każakistan għandu reġim ta’ protezzjoni tat-trademarks, li jipprojbixxi l-introduzzjoni ta’ oġġetti fis-suq mingħajr il-kunsens tad-detentur tad-dritt tat-trademark. Dan jissejjaħ prinċipju ta’ eżawriment reġjonali u huwa simili għal dak applikabbli fl-UE. Sfortunatament, għal għadd ta’ snin, il-Każakistan ma infurzahiex b’mod korrett.

Kien ostaklu sinifikanti għall-iżvilupp tan-negozju tagħna fil-Każakistan, suq li qed jikber b’rata mgħaġġla għal Pernod Ricard. Ma stajniex niddependu fuq iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà, li hija importanti ħafna fin-negozju.

Issa riżolt taħt is-Sħubija tal-UE għall-Aċċess għas-Swieq

Aħna ressaqna din il-kwistjoni quddiem il-Kumitat Konsultattiv tal-UE għall-Aċċess għas-Swieq, li wassal għal azzjoni rapida permezz tal-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri. Bħala riżultat tal-azzjoni tal-UE li qajmet dan l-ostaklu mal-Każakistan f’diversi okkażjonijiet fil-qafas tal-Istrateġija għall-Aċċess għas-Suq u wara l-adozzjoni tal-Ftehim Imsaħħaħ ta’ Sħubija u Kooperazzjoni (EPCA), il-Każakistan ikkoreġa l-interpretazzjoni. B’riżultat ta’ dan, issa għandna d-dritt li nipprevjenu l-importazzjonijiet mhux awtorizzati tal-prodotti protetti tagħna lejn il-Każakistan. L-implimentazzjoni korretta tal-prinċipju tal-eżawriment reġjonali tgħin biex tiġi indirizzata l-kompetizzjoni inġusta, tiżgura li l-kwalità tal-prodotti importati ma tiddeterjorax u tnaqqas il-possibbiltà li l-prodotti foloz jidħlu fis-suq. Dan jiggarantixxi wkoll li l-konsumaturi jiksbu dak li jħallsu għalih.

 

Il-fehma tal-industrija

L-assoċjazzjoni Ewropea tal-Ispirti tistma li s-settur jimpjega, direttament u indirettament, 1 miljun ħaddiem fl-Ewropa u jikkontribwixxi bilanċ kummerċjali nett pożittiv ta’ EUR 9 biljun għall-ekonomija tal-UE kull sena. Is-settur Ewropew tal-Ikel u x-Xorb għandu 289,000 kumpanija. Disgħa minn kull għaxra huma kumpaniji iżgħar u 18,000 qed jesportaw il-prodotti tagħhom lejn 130 suq dinji. Il-livelli tat-tkabbir u l-impjiegi tagħhom huma kollha appoġġjati mir-riżultati pożittivi tal-Istrateġija tal-UE għall-Aċċess għas-Swieq.

Ksibna wkoll ċertezza legali meta l-Qorti Suprema tal-Kazakistan ikkonfermat l-interpretazzjoni tal-liġi, l-ewwel sentenza li biha azzjoni ċivili kontra importatur mhux awtorizzat kienet irnexxiet. Dan effettivament stabbilixxa preċedent b’saħħtu għal aktar azzjonijiet kontra importaturi mhux awtorizzati u rrestawra l-fiduċja tagħna fil-protezzjoni tat-trademarks fil-Każakistan.

Nittamaw li l-Kummissjoni tkompli tappoġġjana fil-Każakistan, b’mod partikolari b’kont meħud tad-diskussjonijiet inkwetanti dwar il-legalizzazzjoni tal-kummerċ parallel fl-Unjoni Doganali Ewro-Asjatika.

Paul Skehan, id-Direttur Ġenerali tal-ispirtiEUROPE kkummenta: Il-każ ta’ hawn fuq fil-Każakistan huwa eżempju tajjeb tal-impatt prattiku tas-Sħubija għall-Aċċess għas-Suq. Dan ir-riżultat se jkun ta’ benefiċċju għall-kumpaniji kollha — kemm in-negozji żgħar kif ukoll dawk kbar — li joperaw f’dan is-suq u se jgħin biex jinħoloq ambjent favorevoli għal esportazzjonijiet li qed jikbru.

F’dawn l-aħħar ftit snin, is-Sħubija għall-Aċċess għas-Suq għenitna nindirizzaw kwistjonijiet fil-Kolombja, il-Brażil, iċ-Ċina u r-Russja. Wara ż-żieda fil-protezzjoniżmu, huwa essenzjali li bħala settur ewlieni tal-esportazzjoni nistgħu nkomplu niddependu fuq il-qafas tas-Sħubija għall-Aċċess għas-Suq biex ninfurzaw ir-regoli kummerċjali internazzjonali u ngħinu lin-negozji jaħtfu l-opportunitajiet fis-swieq dinjija.

 

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr