Bedrijfservaring:

Obstakels wegnemen: Europees drankenbedrijf krijgt goede bescherming voor merkproducten

Obstakels wegnemen: Europees drankenbedrijf krijgt goede bescherming voor merkproducten

De afgelopen jaren profiteerde ons bedrijf van aanzienlijke voordelen van het wegnemen van handelsbelemmeringen op onze exportmarkten.

Christian Porta
voorzitter & algemeen directeur
Pernod Ricard EMEA

Ons bedrijf

De groep Pernod Ricard, die in 1975 werd opgericht door de fusie van Ricard en Pernod, is geleidelijk uitgegroeid tot de wereldleider in de sector wijnen en gedistilleerde dranken.Het omvat nu de meest uitgebreide portefeuille van premiemerken in de sector.  

Onze onderneming heeft wereldwijd meer dan 18,000 werknemers en opereert via meer dan 85 verbonden ondernemingen en 100 productielocaties. Pernod Ricard zet zich sterk in voor een duurzaam ontwikkelingsbeleid en bevordert verantwoord drinken.

Handel in een vrije en eerlijke mondiale omgeving is van essentieel belang voor de groei van ons bedrijf

Het vermogen om te handelen in een vrije en eerlijke mondiale omgeving is van essentieel belang voor de groei van ons bedrijf.Het draagt bij tot het scheppen van banen in Europa, het vergroten van onze voetafdruk over de hele wereld en het stimuleren van investeringen, waaronder het openen van nieuwe productie- en distributiefaciliteiten in de EU-landen.

De meeste van onze belangrijkste merken worden beschermd door geografische aanduidingen, wat betekent dat we onze productie niet naar derde landen kunnen verplaatsen en zelfs niet willen verplaatsen.Het betekent ook dat we vertrouwen op het handelsbeleid van de EU om markten open te stellen en belemmeringen voor markttoegang aan te pakken.Dankzij het steeds belangrijker wordende onderdeel van het handelsbeleid van de EU, het partnerschap voor markttoegang, dat de Europese Commissie en de lidstaten samenbrengt met onze Europese vereniging — spiritsEUROPE — kunnen we snel melding maken van alle belemmeringen waarmee we worden geconfronteerd. De afgelopen jaren profiteerde ons bedrijf van aanzienlijke voordelen van het wegnemen van handelsbelemmeringen op onze exportmarkten.

Markttoegangscasestudy: Een nieuwe barrière in Kazachstan

De bescherming van intellectuele eigendom is van cruciaal belang om onze wijnen en gedistilleerde dranken daadwerkelijk in derde landen op de markt te brengen. Kazachstan heeft een handelsbeschermingsregeling die het in de handel brengen van goederen zonder toestemming van de houder van het merkrecht verbiedt. Het wordt het regionale uitputtingsbeginsel genoemd en is vergelijkbaar met het beginsel dat in de EU van toepassing is. Jammer genoeg heeft Kazachstan het al een aantal jaren niet correct gehandhaafd.

Het was een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van onze activiteiten in Kazachstan, een snel groeiende markt voor Pernod Ricard. We konden niet rekenen op rechtszekerheid en voorspelbaarheid, wat zeer belangrijk is in het bedrijfsleven.

Nu opgelost in het kader van het partnerschap voor markttoegang van de EU

Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan het Raadgevend Comité markttoegang van de EU, dat snel actie heeft ondernomen via de Europese Commissie en de lidstaten. Naar aanleiding van een optreden van de EU dat deze belemmering bij Kazachstan meermaals opheft in het kader van de markttoegangsstrategie en na de goedkeuring van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (EPCA), heeft Kazachstan de interpretatie gecorrigeerd. Als gevolg daarvan hebben wij nu het recht om ongeoorloofde invoer van onze beschermde producten naar Kazachstan te voorkomen. De correcte toepassing van het beginsel van regionale uitputting draagt bij tot het aanpakken van oneerlijke concurrentie, zorgt ervoor dat de kwaliteit van ingevoerde producten niet verslechtert en beperkt de kans dat nagemaakte producten op de markt komen. Dit garandeert ook dat consumenten krijgen waar ze voor betalen.

 

Het standpunt van de bedrijfstak

DeEuropean Spirits Association schat dat de sector direct en indirect werk biedt aan 1 miljoen werknemers in Europa en een positieve netto handelsbalans van 9 miljard euro per jaar levert aan de EU-economie. De Europese voedsel- en drankensector telt 289,000 bedrijven. Negen op de tien zijn kleinere ondernemingen en 18,000 voeren hun producten uit naar 130 wereldmarkten. Hun groei en werkgelegenheid worden allemaal ondersteund door de positieve resultaten van de markttoegangsstrategie van de EU.

Wij hebben ook rechtszekerheid gekregen toen het Kazachse hooggerechtshof de interpretatie van de wet bevestigde, de eerste uitspraak waarbij een civiele vordering tegen een niet-toegelaten importeur succesvol was geweest. Dit vormde in feite een sterk precedent voor verdere maatregelen tegen niet-toegelaten importeurs en heeft ons vertrouwen in de bescherming van handelsmerken in Kazachstan hersteld.

Wij hopen dat de Commissie ons in Kazachstan zal blijven steunen, met name gezien de verontrustende discussies over de legalisering van parallelhandel in de Euraziatische douane-unie.

Paul Skehan, directeur-generaal van spiritsEUROPE: Het bovenstaande geval in Kazachstan is een goed voorbeeld van de praktische impact van het partnerschap voor markttoegang. Dit resultaat zal alle ondernemingen — zowel kleine als grote — die op deze markt actief zijn, ten goede komen en zal bijdragen tot een gunstig klimaat voor de groei van de export.

Deafgelopen jaren heeft het partnerschap voor markttoegang ons geholpen om problemen in Colombia, Brazilië, China en Rusland aan te pakken. In de nasleep van de toename van protectionisme is het van essentieel belang dat wij als leidende exportsector kunnen blijven vertrouwen op het kader van het partnerschap voor markttoegang om de internationale handelsregels te handhaven en bedrijven te helpen kansen op de wereldmarkten te benutten.

 

Deze pagina delen:

Snelle links