Zkušenosti podniků:

Odstraňování překážek: Evropská společnost vyrábějící nápoje získá řádnou ochranu výrobků s ochrannou známkou

Odstraňování překážek: Evropská společnost vyrábějící nápoje získá řádnou ochranu výrobků s ochrannou známkou

V posledních letech měla naše společnost značné výhody z řešení překážek obchodu na našich vývozních trzích.

Christian Porta
Chair & výkonný ředitel
Pernod Ricard EMEA

Naše společnost

Skupina Pernod Ricard, která vznikla v roce 1975 sloučením společností Ricard a Pernod, postupně rostla a stala se světovým spoluvůdcem v odvětví vín a lihovin.Nyní zahrnuje nejkomplexnější portfolio prémiových značek v tomto odvětví.  

Naše společnost má na celém světě více než 18 000 zaměstnanců a působí prostřednictvím více než 85 přidružených společností a 100 výrobních závodů. Pernod Ricard je pevně odhodlán prosazovat politiku udržitelného rozvoje a podporuje odpovědné konzumaci alkoholu.

Obchod ve svobodném a spravedlivém globálním prostředí má zásadní význam pro růst naší společnosti

Schopnost obchodovat ve svobodném a spravedlivém globálním prostředí má zásadní význam pro růst naší společnosti.Přispívá k vytváření pracovních míst v Evropě, k rozšíření naší celosvětové stopy a k podpoře investic, včetně otevření nových výrobních a distribučních zařízení v zemích EU.

Většina našich klíčových značek je chráněna zeměpisnými označeními, což znamená, že nemůžeme a ani nechceme přesunout svou produkci do třetích zemí.Znamená to také, že při otevírání trhů a odstraňování překážek přístupu na trh spoléháme na obchodní politiku EU.Díky stále důležitějšímu prvku obchodní politiky EU, partnerství pro přístup na trh, které spojuje Evropskou komisi a členské státy s našim evropským sdružením - lihovinyEUROPE –, můžeme rychle informovat o všech překážkách, s nimiž se potýkáme. V posledních letech měla naše společnost značné výhody z řešení překážek obchodu na našich vývozních trzích.

Případová studie o přístupu na trh: Nová překážka v Kazachstánu

Ochrana duševního vlastnictví je klíčem k tomu, aby naše vína a lihoviny mohly být účinně uváděny na trh ve třetích zemích. Kazachstán má režim ochrany ochranných známek, který zakazuje uvádění zboží na trh bez souhlasu držitele práv k ochranné známce. Tato zásada se nazývá regionální zásada vyčerpání a je podobná té, která platí v EU. Kazachstán jej bohužel po řadu let nevymáhal správně.

Jednalo se o významnou překážku pro rozvoj našeho podnikání v Kazachstánu, což je rychle rostoucí trh s pernodem Ricardem. Nemohli bychom počítat s právní jistotou a předvídatelností, což je v podnikání velmi důležité.

Nyní vyřešeno v rámci partnerství EU pro přístup na trh

Tuto otázku jsme předložili poradnímu výboru EU pro přístup na trh, který vedl k rychlé akci prostřednictvím Evropské komise a členských států. V důsledku opatření EU, která tuto překážku kladou s Kazachstánem při několika příležitostech v rámci strategie pro přístup na trh a v návaznosti na přijetí posílené dohody o partnerství a spolupráci (EPCA), Kazachstán tento výklad opravil. V důsledku toho máme nyní právo zabránit nepovolenému dovozu našich chráněných produktů do Kazachstánu. Správné uplatňování regionální zásady vyčerpání pomáhá řešit nekalou hospodářskou soutěž, zajišťuje, aby se kvalita dovážených výrobků nezhoršovala, a snižuje možnost vstupu padělaných výrobků na trh. To také zaručuje, že spotřebitelé dostanou to, za co platí.

 

Stanovisko výrobního odvětví

Evropská asociace lihovin odhaduje, že toto odvětví přímo i nepřímo zaměstnává 1 milion pracovníků v Evropě a přispívá hospodářství EU každoročně k pozitivní čisté obchodní bilanci ve výši 9 miliard EUR. Evropský potravinářský a nápojový průmysl má 289 000 podniků. Devět z deseti jsou menší podniky a 18 000 vyváží své výrobky na 130 světových trhů. Pozitivní výsledky strategie EU pro přístup na trh podporují všechny jejich úrovně růstu a zaměstnanosti.

Získali jsme také právní jistotu, když kazašský Nejvyšší soud potvrdil výklad zákona, přičemž první rozsudek, kterým byla občanskoprávní žaloba proti neoprávněnému dovozci úspěšná, byl úspěšný. To de facto vytvořilo silný precedens pro další opatření proti neoprávněným dovozcům a obnovilo naši důvěru v ochranu ochranných známek v Kazachstánu.

Doufáme, že Komise nás bude i nadále podporovat v Kazachstánu, zejména s ohledem na znepokojivé diskuse o legalizaci paralelního obchodu v Euroasijské celní unii.

Paul Skehan, generální ředitel lihovinEUROPE, uvedl: Výše uvedený případ v Kazachstánu je dobrým příkladem praktického dopadu partnerství pro přístup na trh. Tento výsledek bude přínosem pro všechny společnosti - malé i velké - působící na tomto trhu a pomůže vytvořit příznivé prostředí pro rostoucí vývoz.

Partnerství pro přístup na trh nám v posledních několika letech pomohlo řešit problémy v Kolumbii, Brazílii, Číně a Rusku. V důsledku rostoucího protekcionismu je nezbytné, abychom se jako přední vývozní sektor mohli i nadále spoléhat na rámec partnerství pro přístup na trh, abychom prosazovali pravidla mezinárodního obchodu a pomáhali podnikům chopit se příležitostí na světových trzích.

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy