Yritysesimerkki:

Esteiden poistaminen: Eurooppalainen juomayhtiö saa asianmukaisen suojan tavaramerkillä varustetuille tuotteille

Esteiden poistaminen: Eurooppalainen juomayhtiö saa asianmukaisen suojan tavaramerkillä varustetuille tuotteille

Viime vuosina yrityksemme on hyötynyt huomattavasti vientimarkkinoidemme kaupan esteiden poistamisesta.

Christian Porta
Puheenjohtaja & Toimitusjohtaja
Pernod Ricard EMEA

Yrityksemme

Ricardin ja Pernodin yhdistymisen myötä vuonna 1975 perustettu Pernod Ricard -konserni on vähitellen kasvanut maailman johtavaksi viini- ja väkevien alkoholijuomien alalla.Se sisältää nyt kattavimman valikoiman huippuluokan tuotemerkkejä.  

Yrityksellä on maailmanlaajuisesti yli 18,000 työntekijää, ja se toimii yli 85 sidosyrityksen ja 100 tuotantolaitoksen kautta. Pernod Ricard on vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen politiikkaan ja edistää vastuullista juomista.

Kauppa vapaassa ja oikeudenmukaisessa globaalissa ympäristössä on olennaisen tärkeää yrityksemme kasvun kannalta

Mahdollisuus käydä kauppaa vapaassa ja oikeudenmukaisessa globaalissa ympäristössä on olennaisen tärkeää yrityksemme kasvun kannalta.Se auttaa luomaan työpaikkoja Eurooppaan, laajentamaan jalanjälkeämme ympäri maailmaa ja lisäämään investointeja, muun muassa avaamalla uusia tuotanto- ja jakelulaitoksia EU-maihin.

Suurin osa tärkeimmistä tuotemerkeistä on suojattu maantieteellisillä merkinnöillä, mikä tarkoittaa, että emme voi siirtää tai halua siirtää tuotantoamme kolmansiin maihin.Se tarkoittaa myös sitä, että luotamme EU:n kauppapolitiikkaan markkinoiden avaamiseksi ja markkinoillepääsyn esteiden poistamiseksi.EU:n kauppapolitiikan yhä tärkeämmän osan eli markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden ansiosta, joka tuo Euroopan komission ja jäsenvaltiot yhteen eurooppalaisen yhdistyksen – spiritsEurope – kanssa, voimme nopeasti raportoida kohtaamistamme esteistä. Viime vuosina yrityksemme on hyötynyt huomattavasti vientimarkkinoidemme kaupan esteiden poistamisesta.

Markkinoille pääsyä koskeva tapaustutkimus: Uusi este Kazakstanissa

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on tärkeää, jotta EU:n viinit ja väkevät alkoholijuomat voivat markkinoida niitä tehokkaasti kolmansissa maissa. Kazakstanilla on tavaramerkkisuojajärjestelmä, jossa kielletään tavaroiden tuominen markkinoille ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Sitä kutsutaan alueelliseksi sammumisperiaatteeksi, ja se on samanlainen kuin EU:ssa sovellettava periaate. Valitettavasti Kazakstan ei ole useiden vuosien ajan pannut sitä asianmukaisesti täytäntöön.

Se oli merkittävä este yrityksemme kehitykselle Kazakstanissa, sillä Pernod Ricardin markkinat kasvoivat nopeasti. Emme voineet luottaa oikeusvarmuuteen ja ennakoitavuuteen, jotka ovat erittäin tärkeitä liike-elämälle.

Ratkaistu nyt EU:n markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden puitteissa

Tuotiin asia markkinoille pääsyä käsittelevän EU:n neuvoa-antavan komitean käsiteltäväksi, mikä johti nopeisiin toimiin Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kautta. EU:n Kazakstanin kanssa markkinoillepääsystrategian puitteissa useaan otteeseen toteuttamien toimien ja tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymisen seurauksena Kazakstan korjasi tulkintaansa. Näin ollen meillä on nyt oikeus estää suojattujen tuotteidemme luvaton tuonti Kazakstaniin. Alueellisen sammumisperiaatteen asianmukainen täytäntöönpano auttaa torjumaan epäreilua kilpailua, varmistaa, että tuontituotteiden laatu ei heikkene, ja vähentää mahdollisuutta päästä markkinoille väärennettyjä tuotteita. Tämä takaa myös sen, että kuluttajat saavat sen, mitä he maksavat.

 

Tuotannonalan näkemys

European Spirits Association arvioi, että ala työllistää Euroopassa suoraan ja välillisesti 1 miljoonaa työntekijää ja että sen nettokauppatase on EU:n taloudelle 9 miljardia euroa vuodessa. Euroopan elintarvike- ja juomateollisuuteen kuuluu 289,000 yritystä. Yhdeksän kymmenestä yrityksestä on pieniä yrityksiä, ja 18,000 vie tuotteitaan 130 maailmanmarkkinoille. EU:n markkinoillepääsystrategian myönteiset tulokset tukevat niiden kaikkien kasvua ja työllisyyttä.

Oikeusvarmuus paranimyös, kun Kazakstanin korkein oikeus vahvisti lain tulkinnan, joka oli ensimmäinen tuomio, jonka mukaan lainvastaista maahantuojaa vastaan nostettu siviilikanne oli menestynyt. Tämä loi vahvan ennakkotapauksen lisätoimille luvattomia tuojia vastaan ja palautti luottamuksemme tavaramerkkien suojaan Kazakstanissa.

Toivomme, että komissio jatkaa tukemme Kazakstanissa ottaen erityisesti huomioon huolestuttavat keskustelut rinnakkaiskaupan laillistamisesta Euraasian tulliliitossa.

SpiritsEuropen pääjohtaja Paul Skehan totesi seuraavaa: Edellä mainittu tapaus Kazakstanissa on hyvä esimerkki markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden käytännön vaikutuksista. Tämä hyödyttää kaikkia näillä markkinoilla toimivia yrityksiä – sekä pieniä että suuria – ja auttaa luomaan suotuisan ympäristön kasvavalle viennille.

Markkinoillepääsyä koskeva kumppanuus onviime vuosina auttanut meitä ratkaisemaan ongelmia Kolumbiassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Venäjällä. Protektionismin lisääntyessä on olennaisen tärkeää, että johtavana vientialana voimme jatkossakin luottaa markkinoillepääsyä koskevaan kumppanuuskehykseen, jotta voimme valvoa kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattamista ja auttaa yrityksiä tarttumaan maailmanmarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

Jaa tämä sivu: