Virksomhedens historie:

Fjernelse af hindringer: Europæiske drikkevarevirksomheder får passende beskyttelse for handelsmærkede produkter

Fjernelse af hindringer: Europæiske drikkevarevirksomheder får passende beskyttelse for handelsmærkede produkter

I de seneste år har vores virksomhed haft betydelige fordele ved at fjerne handelshindringer på vores eksportmarkeder.

Christian Porta
Formand & regeringsleder
Pernod Ricard EMEA

Vores virksomhed

Pernod Ricard-koncernen, der blev oprettet i 1975 ved sammenlægningen af Ricard og Pernod, er gradvist vokset til at blive verdens førende inden for vin- og spiritusindustrien.Den omfatter nu den mest omfattende portefølje af premiumvaremærker i sektoren.  

Vores virksomhed har over 18,000 ansatte på verdensplan og opererer gennem mere end 85 tilknyttede virksomheder og 100 produktionsanlæg. Pernod Ricard er stærkt engageret i en bæredygtig udviklingspolitik og fremmer ansvarligt alkoholforbrug.

Handel i et frit og retfærdigt globalt miljø er afgørende for vores virksomheds vækst

At kunne handle i et frit og retfærdigt globalt miljø er afgørende for vores virksomheds vækst.Det bidrager til at skabe arbejdspladser i Europa, øge vores fodaftryk rundt om i verden og sætte skub i investeringerne, herunder åbne nye produktions- og distributionsfaciliteter i EU-landene.

De fleste af vores vigtigste mærker er beskyttet af geografiske betegnelser, hvilket betyder, at vi ikke kan og faktisk ikke ønsker at flytte vores produktion til tredjelande.Det betyder også, at vi er afhængige af EU's handelspolitik for at åbne markederne og fjerne hindringer for markedsadgang.Takket være det stadig vigtigere element i EU's handelspolitik, markedsadgangspartnerskabet, som bringer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne sammen med vores europæiske sammenslutning — åntsEUROPE — er vi i stand til hurtigt at rapportere om de hindringer, vi støder på. I de seneste år har vores virksomhed haft betydelige fordele ved at fjerne handelshindringer på vores eksportmarkeder.

Casestudie om markedsadgang: En ny barriere i Kasakhstan

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret er afgørende for, at vores vine og spiritus kan markedsføre dem effektivt i tredjelande. Kasakhstan har en varemærkebeskyttelsesordning, som forbyder indførsel af varer på markedet uden varemærkeindehaverens samtykke. Det kaldes regionalt konsumptionsprincip og svarer til det, der gælder i EU. Desværre har Kasakhstan i en årrække ikke håndhævet det korrekt.

Det var en væsentlig hindring for udviklingen af vores forretning i Kasakhstan, et hurtigt voksende marked for Pernod Ricard. Vi kunne ikke regne med retssikkerhed og forudsigelighed, som er meget vigtigt i erhvervslivet.

Nu løst inden for rammerne af EU's markedsadgangspartnerskab

Vi bragte dette spørgsmål for EU's Rådgivende Udvalg for Markedsadgang, som udløste en hurtig indsats gennem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Som følge af EU's indsats for at fjerne denne hindring med Kasakhstan ved flere lejligheder inden for rammerne af markedsadgangsstrategien og efter vedtagelsen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale (EPCA) har Kasakhstan korrigeret fortolkningen. Som følge heraf har vi nu ret til at forhindre uautoriseret import af vores beskyttede produkter til Kasakhstan. En korrekt gennemførelse af det regionale konsumptionsprincip bidrager til at imødegå illoyal konkurrence, sikrer, at importerede produkters kvalitet ikke forringes, og mindsker risikoen for, at forfalskede produkter kommer ind på markedet. Dette sikrer også, at forbrugerne får det, de betaler for.

 

Branchens synspunkt

European Spirits Association skønner, at sektoren direkte og indirekte beskæftiger 1 millioner arbejdstagere i Europa og bidrager med en positiv nettohandelsbalance på 9 mia. EUR til EU's økonomi om året. Den europæiske fødevare- og drikkevaresektor tæller 289,000 virksomheder. Ni ud af ti er mindre virksomheder, og 18,000 eksporterer deres produkter til 130 verdensmarkeder. Deres vækst og beskæftigelse understøttes alle af de positive resultater af EU's markedsadgangsstrategi.

Vi opnåede også retssikkerhed, da den kasakhiske højesteret bekræftede fortolkningen af loven, den første dom, hvorved et civilt søgsmål mod en uautoriseret importør havde fået medhold. Dette skabte reelt en stærk præcedens for yderligere foranstaltninger mod ikke-godkendte importører og genoprettede vores tillid til varemærkebeskyttelse i Kasakhstan.

Vi håber, at Kommissionen fortsat vil støtte os i Kasakhstan, navnlig under hensyntagen til bekymrende drøftelser om legaliseringen af parallelhandel i den eurasiske toldunion.

Paul Skehan, generaldirektør for åndedrætEuropa, udtalte: Ovennævnte sag i Kasakhstan er et godt eksempel på den praktiske virkning af markedsadgangspartnerskabet. Dette resultat vil gavne alle virksomheder — både små og store virksomheder — der opererer på dette marked, og vil bidrage til at skabe et gunstigt klima for stigende eksport.

I de seneste år har markedsadgangspartnerskabet hjulpet os med at løse problemer i Colombia, Brasilien, Kina og Rusland. I kølvandet på den stigende protektionisme er det afgørende, at vi som en førende eksportsektor fortsat kan forlade sig på rammerne for markedsadgangspartnerskabet for at håndhæve internationale handelsregler og hjælpe virksomhederne med at udnytte mulighederne på verdensmarkederne.

 

Del denne side: