Ettevõtte lugu:

Tõkete kõrvaldamine: Euroopa joogifirmadele tagatakse kaubamärkidega toodete korralik kaitse

Tõkete kõrvaldamine: Euroopa joogifirmadele tagatakse kaubamärkidega toodete korralik kaitse

Viimastel aastatel sai meie ettevõte märkimisväärset kasu kaubandustõkete kõrvaldamisest meie eksporditurgudel.

Christian Porta
esimees & tegevjuht
Pernod Ricard EMEA

Meie ettevõte

Ricardi ja Pernodi ühinemisel 1975. aastal loodud kontsern Pernod Ricard on järk-järgult kasvanud ja muutunud veini- ja kangete alkohoolsete jookide tööstuses maailma liidriks.Nüüd hõlmab see sektori kõige ulatuslikumat premium-kaubamärkide portfelli.  

Meie ettevõttel on üle kogu maailma üle 18 000 töötaja ning see tegutseb rohkem kui 85 sidusettevõtte ja 100 tootmiskoha kaudu. Pernod Ricard on kindlalt pühendunud säästva arengu poliitikale ja edendab vastutustundlikku alkoholitarbimist.

Vabas ja õiglases ülemaailmses keskkonnas toimuv kaubandus on meie ettevõtte kasvu jaoks väga oluline

Võime kaubelda vabas ja õiglases ülemaailmses keskkonnas on meie ettevõtte kasvu jaoks väga oluline.See aitab luua töökohti Euroopas, laiendada meie jalajälge kogu maailmas ja suurendada investeeringuid, sealhulgas avada uusi tootmis- ja turustusrajatisi ELi riikides.

Enamik meie peamistest kaubamärkidest on kaitstud geograafiliste tähistega, mis tähendab, et me ei saa ega soovi oma tootmist kolmandatesse riikidesse ümber paigutada.See tähendab ka, et turgude avamisel ja turulepääsu tõkete kõrvaldamisel toetume ELi kaubanduspoliitikale.Tänu ELi kaubanduspoliitika üha olulisemale elemendile – turulepääsu partnerlus, mis ühendab Euroopa Komisjoni ja liikmesriigid meie Euroopa assotsiatsiooniga – on meil võimalik kiiresti teatada kõigist tõketest, millega me silmitsi seisame. Viimastel aastatel sai meie ettevõte märkimisväärset kasu kaubandustõkete kõrvaldamisest meie eksporditurgudel.

Turulepääsu juhtumiuuring: Uus tõke Kasahstanis

Intellektuaalomandi kaitse on meie veinide ja kangete alkohoolsete jookide tõhusa turustamise võti kolmandates riikides. Kasahstan on kehtestanud kaubamärgikaitse korra, millega keelatakse kaupade turuleviimine ilma kaubamärgiõiguse omaniku nõusolekuta. Seda nimetatakse piirkondliku ammendumise põhimõtteks ja see sarnaneb ELis kohaldatavale põhimõttele. Kahjuks ei ole Kasahstan seda mitme aasta jooksul nõuetekohaselt jõustanud.

See oli oluline takistus meie äritegevuse arengule Kasahstanis, mis on Pernod Ricardi kiiresti kasvav turg. Me ei saa loota õiguskindlusele ja etteaimatavusele, mis on äritegevuses väga oluline.

Lahendatud ELi turulepääsu partnerluse raames

Tõstatasime selle küsimuse ELi turulepääsu nõuandekomitees, mis käivitas kiire tegutsemise Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kaudu. Kuna EL suurendas turulepääsu strateegia raames mitmel korral seda tõket Kasahstaniga ning pärast laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu vastuvõtmist parandas Kasahstan seda tõlgendust. Selle tulemusena on meil nüüd õigus takistada oma kaitstud toodete loata importi Kasahstani. Piirkondliku ammendumise põhimõtte nõuetekohane rakendamine aitab võidelda kõlvatu konkurentsi vastu, tagab, et imporditud toodete kvaliteet ei halvene, ning vähendab võltsitud toodete turuletuleku võimalust. See tagab ka, et tarbijad saavad kätte selle, mille eest nad maksavad.

 

Tööstusharu seisukoht

Euroopa kangete alkohoolsete jookide liidu hinnangul annab sektor Euroopas otseselt ja kaudselt tööd 1 miljonile töötajale ning annab ELi majandusele aastas positiivse netokaubandusbilansi (9 miljardit eurot). Euroopa toiduaine- ja joogisektoris tegutseb 289 000 ettevõtet. Üheksa kümnest on väiksemad ettevõtted ja 18 000 ekspordivad oma tooteid 130 maailmaturule. Nende kasvu ja tööhõive taset toetavad ELi turulepääsu strateegia positiivsed tulemused.

Samuti saime õiguskindluse, kui Kasahstani Ülemkohus kinnitas seaduse tõlgendust, mis oli esimene otsus, millega rahuldati tsiviilhagi volitamata importija vastu. Sellega loodi tugev pretsedent täiendavate meetmete võtmiseks loata importijate vastu ja taastati meie usaldus kaubamärgikaitse vastu Kasahstanis.

Loodame, et komisjon jätkab meie toetamist Kasahstanis, võttes eelkõige arvesse murettekitavaid arutelusid paralleelkaubanduse legaliseerimise üle Euraasia tolliliidus.

Euroopa piiri- ja rannikuvalve peadirektorPaul Skehan märkis: Eespool nimetatud juhtum Kasahstanis on hea näide turulepääsu partnerluse praktilisest mõjust. Sellest saavad kasu kõik ettevõtjad – nii väikesed kui ka suured ettevõtjad –, kes sellel turul tegutsevad, ning see aitab luua soodsa keskkonna kasvavale ekspordile.

Viimastel aastatel on turulepääsu partnerlus aidanud meil lahendada probleeme Colombias, Brasiilias, Hiinas ja Venemaal. Protektsionismi kasvu tõttu on oluline, et juhtiva ekspordisektorina saaksime jätkuvalt tugineda turulepääsu partnerluse raamistikule, et jõustada rahvusvahelisi kaubanduseeskirju ja aidata ettevõtjatel haarata kinni võimalustest maailmaturgudel.

 

Jagage seda lehte: