Tollimaksu baasmäärad

Kui teie ettevõte kaalub eksportimist, aitab see osa teil teada saada, millised imporditollimaksud ja muud kulud võivad teil tekkida. See ei anna tootepõhist teavet. Selleks peaksite kasutama tooteotsingu funktsiooni.

Kui tootega kaubeldakse rahvusvaheliselt, kohaldatakse sageli tollimaksu või tollitariifi.

Kui aga on olemas kaubanduse erikord (nt vabakaubanduslepingud või GSP), on mõnikord kehtestatud madalamad tariifid või puuduvad need üldse. Neid nimetatakse soodustariifideks.

Samuti on võimalik, et teie toote suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid tollimakse või kaitsemeetmeid.

 

Selleks et teada saada, milliseid tollimakse või meetmeid teie kauba suhtes kohaldatakse, tuleb kõigepealt kindlaks määrata õige tariifi- või tootekood.

Selleks et saada eelnevalt õiguskindlus, et kohaldate oma kaupade suhtes õiget klassifikatsiooni, võite taotleda siduva tariifiinformatsiooni (STI) otsust.

Soodustariifikvoodid

Tariifikvootide alusel võib kindlaksmääratud kaubakoguseid teatava aja jooksul importida vähendatud tollimaksumääraga või nullmääraga. See ei mõjuta ka kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse.

Selliseid kvoote leidub tavaliselt kaubanduslepingutes ja sooduskorras riikide või kaubandusblokkide vahel. Üksikasjalikumat teavet oma tootele kehtestatud kvootide kohta leiate turgude rubriigist.

Minu kaubandusassistent annab teile üksikasjalikku teavet teie toote ja turu suhtes kohaldatavate tariifide ja meetmete kohta.

Kui kaubanduslepingutes on kindlaks määratud tollimaksude järkjärguline kaotamine konkreetsetel tooteridadel, võib minu kaubandusassistent aidata teil kindlaks teha, kuidas teie tootega seotud tollimaksud tulevikus välja töötatakse. Tollimaksude kaotamise ajakavadega (ELi või kaubanduspartneri puhul) saate tutvuda ka otse kaubanduslepingus (lingid õigusaktidele on esitatud jaotises „Turud“).

Tolliväärtuse määramine

Tolliväärtuse määramine tähendab piiril sisenemiseks deklareeritud kauba majandusliku väärtuse arvutamist. Kauba väärtuse kindlaksmääramise standardeeskirjade kehtestamine on väga oluline mitmel põhjusel.

Kõige olulisem on see, et tollimaksud (ja käibemaks) arvutatakse protsendina kauba väärtusest. Ettevõtjatel ja tolliasutustel peavad olema selged eeskirjad selle kohta, kuidas kaupa hinnata.

Kui kauba väärtus on kindlaks määratud, võib toote eest tasumisele kuuluva tollimaksu kogusumma arvutamisel arvesse võtta tollitariifi ja kauba päritolu.

Lisateavet selle kohta, kuidas tolliväärtust ELis arvutatakse, leiate siit.

Kuigi ELis kehtivad tolliväärtuse määramise ühised eeskirjad, võivad hindamistavad riigiti erineda. ELi kaubanduslepingud sisaldavad sageli kaubanduse lihtsustamise põhimõtteid ja võivad hõlmata õigusaktide vastavusse viimist ELi tolliseadustikuga.

Jagage seda lehte: