Osnovna carina

Ako vaše društvo namjerava izvoziti, u ovom odjeljku možete saznati koje biste uvozne carine i druge troškove mogli snositi. Ne pruža informacije o pojedinim proizvodima. U tu biste svrhu trebali upotrebljavati funkciju pretraživanja proizvoda.

Kada se proizvodom trguje na međunarodnoj razini, često će se primjenjivati carina ili carinska tarifa.

Međutim, kada postoje posebni trgovinski dogovori (kao što su sporazumi o slobodnoj trgovini ili OSP), ponekad postoje niže ili nikakve carine. One se nazivaju povlaštenim tarifama.

Moguće je i da će se na vaš proizvod primjenjivati antidampinške, kompenzacijske ili zaštitne mjere.

 

Kako bi se utvrdilo koje se od tih carina ili mjera primjenjuju na vašu robu, prvo je potrebno utvrditi ispravnu tarifnu oznaku ili oznaku proizvoda.

Kako biste unaprijed imali pravnu sigurnost da primjenjujete ispravno razvrstavanje na svoju robu, možete podnijeti zahtjev za odluku o obvezujućim tarifnim informacijama (OTI).

Povlaštene carinske kvote

U okviru carinskih kvota određene količine robe mogu se uvoziti po sniženoj ili nultoj carinskoj stopi u određenom vremenskom okviru. To ne utječe na antidampinške pristojbe koje su na snazi.

Takve se kvote obično nalaze u trgovinskim sporazumima i preferencijalnim dogovorima između zemalja ili trgovinskih blokova. Više pojedinosti o kvotama za vaš proizvod potražite u odjeljku Tržišta.

Moj asistent za trgovinu pruža vam detaljne informacije o tarifama i mjerama koje se primjenjuju na vaš proizvod i tržište.

Ako se trgovinskim sporazumima definira postupno ukidanje carina na određene proizvodne linije, moj trgovinski pomoćnik može vam pomoći u utvrđivanju budućeg razvoja carina za vaš proizvod. Raspored ukidanja carina (za EU ili trgovinski partner) možete vidjeti i izravno u trgovinskom sporazumu (poveznice na pravne tekstove nalaze se u odjeljku o tržištima).

Utvrđivanje carinske vrijednosti

Carinska vrijednost odnosi se na izračun ekonomske vrijednosti robe deklarirane za ulazak na granici. Postojanje standardnog skupa pravila za utvrđivanje vrijednosti te robe od velike je važnosti iz nekoliko razloga.

Najvažnije, carine (i PDV) izračunavaju se kao postotak vrijednosti robe. Poduzeća i carinska tijela moraju imati jasna pravila o tome kako vrednovati robu.

Nakon što se odredi vrijednost robe, carinska tarifa i podrijetlo robe mogu se uzeti u obzir za izračun ukupne carine koju treba platiti za proizvod.

Više informacija o izračunu carinske vrijednosti u EU-u dostupno je ovdje.

Iako postoje zajednička pravila za određivanje carinske vrijednosti u EU-u, prakse određivanja vrijednosti mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. Trgovinski sporazumi EU-a često sadržavaju načela olakšavanja trgovine i mogu uključivati usklađivanje s Carinskim zakonikom EU-a.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice