Dleachtanna bunúsacha custaim

Má tá do chuideachta ag smaoineamh ar easpórtáil, cabhraíonn an roinn seo leat a fháil amach cé na dleachtanna iompórtála agus na costais eile a d’fhéadfá a bheith i ndán duit. Ní sholáthraíonn sé faisnéis atá sonrach ó thaobh an táirge de. Chuige sin, ba chóir duit an fheidhm cuardaigh táirge a úsáid.

Nuair a dhéantar táirge a thrádáil go hidirnáisiúnta, is minic a bheidh feidhm ag dleacht chustaim nó taraif chustaim.

Mar sin féin, nuair a bhíonn socruithe speisialta trádála ann (amhail Comhaontuithe Saorthrádála nó GSP), bíonn taraifí níos ísle ann uaireanta nó ní bhíonn aon taraifí ann. Tagraítear dóibh sin mar tharaifí fabhracha.

D’fhéadfadh sé freisin go mbeadh feidhm ag dleachtanna frithdhumpála, frithchúitimh nó bearta cosanta maidir le do tháirge.

 

Chun a fháil amach cé acu de na dualgais nó na bearta seo a bhaineann le d’earra, is gá an taraif cheart nó an cód táirge ceart a chinneadh ar dtús.

Chun deimhneacht dhlíthiúil a bheith agat roimh ré go bhfuil an t-aicmiú ceart á chur i bhfeidhm agat maidir le d’earraí, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chinneadh maidir le Faisnéis Taraife Cheangailteach (BTI).

Cuótaí taraife fabhracha

Faoi chuótaí taraife, is féidir cainníochtaí sonraithe earraí a allmhairiú ag ráta laghdaithe nó nialasach dleachta in aon tréimhse ama ar leith. Ní dhéanann sé sin difear d’aon dleachtanna frithdhumpála atá i bhfeidhm chomh maith.

Tá na cuótaí sin le fáil go coitianta i gcomhaontuithe trádála agus i socruithe fabhracha idir tíortha nó i mbloic trádála. Féach ar rannóg na Margaí chun tuilleadh sonraí a fháil faoi chuótaí atá i bhfeidhm do do tháirge.

Tugannmo Chúntóir Trádála faisnéis mhionsonraithe duit faoi na taraifí agus na bearta is infheidhme maidir le do tháirge agus do mhargadh.

Nuair a shainíonn comhaontuithe trádála díchóimeáil dleachtanna ar línte táirgí ar leith de réir a chéile, is féidir le mo Chúntóir Trádála cabhrú leat na dualgais a bheidh ar do tháirge amach anseo a aithint. Is féidir breathnú freisin ar na sceidil maidir le díchóimeáil taraifí (don Aontas Eorpach nó don chomhpháirtí trádála) go díreach sa chomhaontú trádála (tá naisc leis na téacsanna dlí san áireamh i roinn na Margaí).

Luacháil Custam

Tagraíonn Luacháil Chustaim do luach eacnamaíoch earraí a dhearbhaítear le haghaidh iontrála ag an teorainn a ríomh. Tá tábhacht mhór ag baint le sraith chaighdeánach rialacha chun luach na n-earraí seo a bhunú ar chúiseanna éagsúla.

Déantar dleachtanna custaim (agus CBL) a ríomh mar chéatadán de luach na n-earraí. Ní mór do ghnólachtaí agus d’údaráis chustaim rialacha soiléire a bheith acu maidir le conas earraí a luacháil.

A luaithe a chinnfear luach na n-earraí, féadfar taraif chustaim agus tionscnamh an earra a chur san áireamh chun an dleacht chustaim iomlán atá dlite don táirge a ríomh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a ríomhtar luach custaim san Aontas Eorpach, féach anseo.

Cé go bhfuil comhrialacha i bhfeidhm maidir le luacháil chustaim san Aontas, d’fhéadfadh cleachtais luachála a bheith éagsúil ó thír go tír. Is minic a bhíonn prionsabail maidir le héascú trádála i gcomhaontuithe trádála an Aontais agus d’fhéadfadh ailíniú le Cód Custaim an Aontais a bheith san áireamh leo.

Roinn an leathanach seo: