An Ionstraim um Sholáthar Poiblí Idirnáisiúnta

Tá an chaomhnaitheacht sa soláthar poiblí ag dul i méid ar fud an domhain. Le deich mbliana anuas, léiríodh i staidéir go bhfuil méadú tagtha ar líon na mbacainní ar an soláthar poiblí faoi 5. Is iomaí cineál a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis na bacainní sin ar sholáthar poiblí. Is féidir leo a bheith ina bhforálacha dlíthiúla lena gcuirtear srian de jure ar an rochtain ar an margadh do thairgeoir eachtrach nó is féidir leo a bheith ina gcleachtais lena laghdaítear de facto an seans go n-éireoidh le tairgeoirí eachtracha i nósanna imeachta soláthair phoiblí.

Ar na scéimeanna sriantacha nó na bearta sriantacha a ghlactar i dtríú tír a thugtar faoi deara go coitianta tá:

  • Ceanglais maidir le hábhar áitiúil
  • Scéimeanna tosaíochta praghais atá fabhrach do thairgeoirí intíre i nósanna imeachta soláthair phoiblí
  • Srian dlíthiúil/toirmeasc ar thairgeoirí eachtracha páirt a ghlacadh i nósanna imeachta soláthair phoiblí

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi bhacainní soláthair phoiblí, d’fhorbair ECFE tacsanomaíocht ar bhearta soláthair phoiblí lena gcuirtear srian ar rochtain ar mhargadh soláthair phoiblí an Aontais.

Ar tháinig tú ar bhacainn i dtríú tír?

Is féidir leat gearán maidir le hIonstraim Idirnáisiúnta um Sholáthar Poiblí (IPI) a sheoladh go díreach leis an bPointe Iontrála Aonair tríd an bhfoirm ghearáin IPI.

Tá fáilte romhat teagmháil dhíreach a dhéanamh linn ar trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu tá aon cheist agat nó má theastaíonn tacaíocht uait agus an gearán á sheoladh agat.

Déanfaimid measúnú ar do ghearán IPI in éineacht lenár saineolaithe. Nuair a bheidh sé críochnaithe, cuirfimid toradh an mheasúnaithe in iúl duit.

An páirtí leasmhar thú agus is mian leat faisnéis a chur isteach faoi chuimsiú imscrúdú IPI?

Féach an treoir maidir le faisnéis a bheith á cur isteach ag páirtithe leasmhara.

Dearbhú maidir le cóipcheart

Nuair a chuireann tú faisnéis faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh, ní mór duit an dearbhú cóipchirt a shonrú, athbhreithniú a dhéanamh ar an dearbhú maidir le treoirlínte cóipchirt.

Roinn an leathanach seo: