Treoir d’allmhairiú seirbhísí

An bhfuil sé beartaithe ag do chuideachta seirbhísí a iompórtáil ó áiteanna lasmuigh den AE? Cuidíonn an chuid seo leat a thuiscint má tá do chuideachta réidh le haghaidh allmhairiú agus leagtar amach na céimeanna éagsúla den phróiseas allmhairithe.

4 Céimeanna chunSeirbhís aAllmhairiú

 
 
1

Céim 1: Tuiscint a fháil ar conas is féidir seirbhísí a allmhairiú

Is iondúil go mbíonn ceithre bhealach ann chun do sheirbhís a iompórtáil ó mhargadh lasmuigh den Aontas (ar a dtugtar “'”modhanna soláthair" freisin). Sainmhínítear iad sin i gcomhaontú idirnáisiúnta, eadhon an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála.

Soláthar trasteorann seirbhísí (Modh 1):

 

Má tá do chuideachta lonnaithe i dtír amháin agus má allmhairíonn tú seirbhísí ó sholáthróir i dtír eile, tugtar soláthar trasteorann air sin.

Ní thrasnaíonn ach an tseirbhís an teorainn.

Is minic a sholáthraítear an cineál sin seirbhíse trí thairseacha ar líne, trí ghuthán nó trí ríomhphost.

Sampla:

Faigheann cuideachta árachais atá bunaithe sa Spáinn comhairle margaíochta ó chuideachta is soláthróir sna Stáit Aontaithe.

Seo a leanas samplaí eile de sheirbhísí a onnmhairítear go minic trí sholáthar trasteorann:

 • taighde margaidh
 • anailís staidrimh
 • Comhairle cumarsáide, amhail seirbhísí comhairliúcháin maidir le margaíocht
 • seirbhísí gairmiúla (amhail seirbhísí dlí, ailtireachta, cuntasaíochta)
 • seirbhísí a bhaineann le ríomhairí
 • seirbhísí teileachumarsáide
 • seirbhísí cúiréara

Tomhaltas seirbhísí thar lear (Mód 2):

Má tá cuideachta ag soláthar seirbhíse ina margadh baile do chustaiméir eachtrach, tugtar tomhaltas seirbhísí thar lear air sin. De ghnáth, is modh soláthair é seo nach bhfuil chomh hábhartha céanna agus seirbhísí á n-allmhairiú. Trasnaíonn an custaiméir an teorainn agus baineann sé úsáid as an tseirbhís i margadh eachtrach.

Sampla:

Taistealaíonn custaiméir na hIodáile go dtí an Chóiré Theas agus fanann ag óstán nó dines ag bialann, dá bhrí sin ag ithe na seirbhísí sa Chóiré Theas.

Láithreacht tráchtála thar lear (Mód 3):

 

Má shuíonn cuideachta eachtrach láithreacht san AE, is féidir tagairt a dhéanamh dó mar láithreacht tráchtála thar lear.

Is éard atá i gceist leis sin fochuideachta, brainse nó oifig ionadaíoch a oscailt i dtír eile.

Sampla:

Osclaíonn banc Meiriceánach brainse sa Fhrainc nó cinneann cuideachta tógála Cheanada fochuideachta a oscailt sa Ghearmáin.

I measc na n-earnálacha ina bhfuil an cineál seo soláthair seirbhíse coitianta tá:

 • seirbhísí airgeadais
 • seirbhísí teileachumarsáide
 • seirbhísí comhshaoil

Go ginearálta, tugtar infheistíocht dhíreach choigríche ar bhunú cuideachta coigríche i dtír eile.

Daoine nádúrtha a bheith i láthair thar lear (Mód 4):

 

Má tá do chuideachta ag iompórtáil seirbhíse trí fhostaí a théann ó thír iasachta chuig an AE chun seirbhís a chur ar fáil do do chuideachta ar bhonn sealadach, beidh seirbhís á hallmhairiú agat trí dhuine nádúrtha a bheith i láthair thar lear.

Is féidir le cineálacha éagsúla pearsanra an tseirbhís a sholáthar do do chuideachta:

 • Aistrithe idirchorparáideacha: Is fostaithe iad
  sin ó chuideachta eachtrach (go minic feidhmeannaigh, bainisteoirí, speisialtóirí) a aistrítear chuig láithreacht tráchtála na cuideachta sin i dtír laistigh den AE.
 • Cuairteoirí gnó: Is tréimhsí gearrfhanachta iad
  sin a mhaireann cúpla mí (tréimhse theoranta go minic go 3 mhí) gan aon luach saothair a fháil i dtír an AE. Bíonn na cuairteoirí gnó i bpost sinsearach de ghnáth sa chuideachta eachtrach agus is iad atá freagrach as bunaíocht a bhunú sa spriocmhargadh.
 • Soláthróirí seirbhíse conarthacha: Is fostaithe iad
  sin i gcuideachta eachtrach a sholáthraíonn seirbhís ar bhonn conartha atá acu le tomhaltóir deiridh san AE. Seoltar soláthraithe seirbhíse conarthacha thar lear toisc nach bhfuil aon láithreacht tráchtála ag an gcuideachta eachtrach san AE agus ós rud é gur gá dóibh fanacht go sealadach san AE chun an conradh maidir le seirbhísí a sholáthar a chomhlíonadh.

Sa bhreis ar na catagóirí sin de phearsanra cuideachta, tagann gairmithe neamhspleácha atá féinfhostaithe faoi chatagóir láithreachta duine nádúrtha thar lear:

 • Gairmithe neamhspleácha: Is daoine féinfhostaithe iad
  sin a sholáthraíonn seirbhís ar bhonn conartha seirbhísí i dtír eachtrach.

Áirítear ar earnálacha a sholáthraíonn seirbhísí trí fhostaithe thar lear go minic seirbhísí TFC, seirbhísí innealtóireachta nó gairmiúla, nó seirbhísí eile a bhraitheann ar thacaíocht iardhíola.

Samplaí:

 • cuideachtaí teicneolaíochta faisnéise a sheolann a saineolaithe TF chun comhairle a thabhairt maidir le tionscadal nó chun bogearraí a shuiteáil go háitiúil;
 • cuideachtaí innealtóireachta, a chuireann a bhfoireann le haghaidh oibríochtaí ar an láthair chuig tionscadail;
 • dlíodóirí atá ag taisteal chun comhairle a chur ar chustaiméirí atá lonnaithe i dtír eile;
 • cuideachtaí tionsclaíocha a chuireann a bhfoireann le haghaidh seirbhísí pleanála agus cothabhála

Mar nóta ginearálta, is féidir an tseirbhís chéanna a sholáthar ar mhodhanna éagsúla: Mar shampla, d’fhéadfaí seirbhísí dlí a sholáthar don chustaiméir trí ríomhphost (modh 1), ag fiontar cleamhnaithe seanbhunaithe thar lear (modh 3) nó trí láithreacht an dlíodóra thar lear (modh 4).

2

Aimsigh margadh agus díoltóir

Chun seirbhísí a iompórtáil ó áiteanna lasmuigh den Aontas, ba cheart duit an margadh agus an díoltóir a theastaíonn uait a allmhairiú uaidh a aithint ar dtús.

 • Is féidirle comhlachais tráchtála faisnéis a thabhairt duit faoi mhargaí éagsúla agus faoi chomhpháirtithe gnó éagsúla agus tú a threorú chuig na tuarascálacha ábhartha.
 • Is féidir le soláthraithe nuachta a bhaineann go sonrach le trádáil nó gníomhaireachtaí cur chun cinn trádála i do thír féin nó i do mhargadh allmhairithe roghnaithe a chlúdaíonn anailís mhargaidh agus measúnú ar dheiseanna gnó a bheith ina gcabhair. Is minic a sholáthraíonn na comhlachtaí sin staidéir ar na príomhearnálacha allmhairithe.
 • Is féidir lecomhairleoirí agus na bainc ábhartha comhairle a chur ar fáil freisin.

Conas do mhargadh soláthair a roghnú?

Scagadh a dhéanamh ar na margaí iompórtála a d’fhéadfadh a bheith ann chun a mheas an bhfuil do sheirbhís á soláthar agat.

Beidh staitisticí trádála a thaispeáint má tá do thír leasa onnmhairithe cheana féin ar an tseirbhís agus an áit a n-easpórtálann an t-onnmhairiú.

Conas teacht ar sholáthraithe féideartha?

Nuair a bheidh ceann amháin nó níos mó de na margaí soláthair roghnaithe agat, féach ar chomhpháirtithe trádála agus teagmhálacha gnó a d’fhéadfadh a bheith ann.

Is féidir comhpháirtithe agus teagmhálacha a aimsiú ag:

 

 

3

Seiceáil an féidir le do chuideachta leas a bhaint as Comhaontú Trádála de chuid an Aontais

Is minic a dhéanann an tAontas comhaontuithe trádála déthaobhacha le tíortha lasmuigh den Aontas.

È Seiceáil an bhfuil comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ar mian leat allmhairiú uaithi sa rannóg Margaí.

D’fhéadfadh comhaontuithe trádála an Aontais trádáil seirbhísí sna príomhearnálacha a chumhdach agus is minic a laghdaíonn nó a dhíchuireann na bacainní ar onnmhairí sna hearnálacha sin go minic. Seo a leanas samplaí de na príomhearnálacha sin:

 • seirbhísí airgeadais,
 • teileachumarsáid,
 • muiriompar,
 • seirbhísí gairmiúla,
 • trádáil dhigiteach.

Conas a bhaineann mo chuideachta tairbhe as comhaontú trádála?

 

Comhaontuithe TrádálaAE

 • Sraith rialacha níos cobhsaí agus níos intuartha a chur ar fáil duit nuair a dhéanann tú trádáil le margaí eachtracha
 • Deimhin a dhéanamh de nach ndéanfaidh dlíthe na mBallstát nach bhfuil san Aontas idirdhealú ar tháirgí de chuid an Aontais
 • Deiseanna easpórtála nua níos fearr a chruthú do do chuideachta agus infheistiú thar lear a éascú.

Cad a tharlóidh mura bhfuil mo sheirbhís clúdaithe ag comhaontú AE?

Mura bhfuil comhaontú trádála fós ag an Aontas leis an tír ar mian leat í a onnmhairiú chuig nó mura bhfuil d’earnáil leasa clúdaithe ag comhaontú ar leith, ba cheart duit:

 • na coinníollacha maidir le rochtain ar an margadh a liostaítear faoi Chomhaontú Ginearálta na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Trádáil Seirbhísí a sheiceáil.

Liosta comhaltaí EDT tá a gcuid bacainní ar onnmhairí seirbhísí ina sceideal gealltanas.

4

Riachtanais an mhargaidh a mheas

 

 • Beidh na riachtanais ag brath ar an áit ar mian leat allmhairiú ó agus conas is mian leat a iompórtáil (féach céim 2).

Féadfaidh tú imscrúdú a dhéanamh ar fhaisnéis mhionsonraithe faoi na ceanglais shonracha i do mhargadh soláthair ar leith sa roinn a bhaineann leis an margadh.

Cé na ceanglais is gá duit a sheiceáil maidir le soláthar trasteorann (modh 1)?

 • Ceanglais údarúcháin agus cheadúnúcháin: Ciallaíonn sé sin go bhféadfadh sé go mbeadh ceadúnais áirithe ag do sholáthróir eachtrach chun an tseirbhís a chur ar fáil don Aontas Eorpach.
 • Riachtanas maidir le haitheantas frithpháirteach do dhioplómaí agus do cháilíochtaí: ní mór do dhioplómaí ábhartha agus do cháilíochtaí eile soláthraithe seirbhíse thar lear a bheith glactha ag an AE chun go mbeidh tú in ann seirbhísí a iompórtáil uathu. Is fíor sin i gcás roinnt allmhairí seirbhísí gairmiúla: Sampla: B’fhéidir nach mbeadh cead ag iniúchóir eachtrach cuntas cuideachta de chuid an AE a sheiceáil agus, dá bhrí sin, ní féidir leatsa, mar chuideachta de chuid an Aontais Eorpaigh, an tseirbhís seo a iompórtáil ón tír atá i gceist.
 • Srianta sonrachaar roinnt earnálacha seirbhísí san Aontas Eorpach: Mar shampla, uaireanta bíonn teorainneacha agus srianta ar sheirbhísí árachais. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh 'coibhéis’ (arna sholáthar ag an Aontas) a bheith ag teastáil i gcás allmhairí áirithe de tháirgí seirbhísí airgeadais chun gur féidir leat iad a iompórtáil ón tír atá i gceist.

Cé na riachtanais is gá duit a sheiceáil le haghaidh tomhaltais thar lear (modh 2)?

Tarlaíonn tomhaltas thar lear nuair a thaistealaíonn an custaiméir lasmuigh dá thír féin agus nuair a ídíonn sé seirbhís a sholáthraítear ansin.

 • Is í an chuideachta a sholáthraíonn a cuid seirbhísí duit a sheiceáil aon cheanglais atá i bhfeidhm ina dtír féin chun an tseirbhís a chur ar fáil duit. Dá bhrí sin, is lú an tábhacht a bhaineann leis sin duitse mar allmhaireoir seirbhísí de chuid an Aontais.

Cé na ceanglais is gá duit a sheiceáil le haghaidh láithreacht tráchtála (modh 3)?

D’fhéadfadh ceanglais maidir le láithreacht tráchtála a bheith ag roinnt tíortha san Aontas maidir le seirbhís a allmhairiú ó thír nach Ballstát í.

 • Tá gá le láithreacht áitiúil: Ní féidir roinnt seirbhísí árachais, mar shampla roinnt seirbhísí árachais, a chur ar fáil isteach san AE gan an soláthraí a bheith i láthair go háitiúil ar bhonn tráchtála san AE.

Cé na ceanglais is gá duit a sheiceáil maidir le daoine nádúrtha a bheith i láthair (modh 4)?

Nuair a iompórtáiltear seirbhís, is minic a éilíonn sí ar fhostaí taisteal ó thír iasachta chuig an AE chun seirbhís a chur ar fáil do do chuideachta ar bhonn sealadach. Mar shampla, b’fhéidir go mbeidh ar innealtóir de chuid cuideachta coigríche taisteal chuig do thír chun meaisín/bogearraí a nuashonrú nó trealamh a chothabháil. Ach d’fhéadfadh srianta a bheith ar shoghluaisteacht daoine agus iad ag soláthar seirbhísí ar an mbealach sin. Áirítear na nithe seo a leanas ar na ceanglais maidir le himscrúdú:

 • Ceanglais chónaithe: D’fhéadfadh sé go mbeadh ar sholáthraithe seirbhísí a bheith ina gcónaitheoir sa tír ina bhfuil do chuideachta lonnaithe.
 • Riachtanais saoránachta: B’fhéidir go mbeadh ar sholáthraithe seirbhísí a bheith ina saoránach den tír ina bhfuil do chuideachta lonnaithe.
 • Ceanglais cheadúnúcháin agus deimhniúcháin: D’fhéadfadh sé go mbeadh ar sholáthróirí eachtracha seirbhísí ceadúnais shonracha, teastais oiliúna shonracha, teastais oideachais shonracha nó teastais cháilíochta eile a thíolacadh. Tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas an bhfuil teastais áirithe bailí san AE. D’fhéadfadh sé tarlú freisin nach mór d’eintitis de chuid an Aontais Eorpaigh iad a chur ar fáil do ghairmeacha/seirbhísí áirithe.
 • Ceanglais maidir le víosaí gnó agus ceadanna oibre: féadfaidh ceanglais maidir le fanacht shealadach agus víosa a bheith i bhfeidhm agus a chinneadh, mar shampla, an gceadaítear don fhostaí eachtrach a gcéile nó a leanaí a thabhairt leo le linn na tréimhse fanachta.
 • Tástálacha ar riachtanais eacnamaíocha/tástálacha margaidh saothair: D’fhéadfadh sé go n-iarrfadh an tAontas ar an gcuideachta eachtrach a chruthú nach féidir leis an lucht saothair áitiúil freastal ar riachtanais na seirbhíse.
 • Srianta ardhul isteach/cuótaí: féadfaidh srianta nó cuótaí áirithe ar dhul isteach iarratas a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí ón gcoigríoch i ngairmeacha ar leith.
 • Riachtanais oideachais agus cáilíochtaí eile: tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas an bhfuil teastais áirithe ón iasacht bailí san Aontas.

Cad eile is gá duit a fháil amach?

Ní mór duit a aithint freisin cad iad na rialacháin chánach is infheidhme nuair a cheannaíonn tú seirbhísí ó thíortha nach bhfuil san Aontas Eorpach. Is féidir go gceannóidh tú seirbhísí ó sholáthraithe neamh-AE saor ó CBL, ach d’fhéadfadh eisceachtaí a bheith ann i gcás cineálacha áirithe seirbhísí.

Nuair a cheannaíonn tú seirbhísí ó thír lasmuigh den AE, meastar go ndearnadh na seirbhísí atá i gceist sa tír ina bhfuil do chuideachta bunaithe nó ina bhfuil an chuideachta i láthair go buan. Mar thoradh air sin, is féidir seirbhísí a cheannaíonn tú a dhéanamh i do thír AE, rud a chiallaíonn go bhfuil ort CBL a thuairisciú ar an gceannach agus clárú le haghaidh CBL.

Ní chumhdaítear seirbhísí áirithe leis an gceanglas sin. Tá na heisceachtaí sin ag brath, de ghnáth, ar rialacháin na tíre AE ina bhfuil do chuideachta i láthair go buan.

Cá bhfuil tuilleadh eolais le fáil?

Do Sheicliosta: 4 Céimeanna chun Seirbhís a Allmhairiú

Céim 1: Tuiscint a fháil ar conas is féidir seirbhísí a allmhairiú

 • Socraigh conas is mian leat an tseirbhís a iompórtáil

Céim 2: Aimsigh margadh agus díoltóir

 • Roghnaigh do mhargadh iompórtála nua agus measúnú a dhéanamh ar iomaíochas na seirbhíse (tábhachtach a chur san áireamh costais allmhairithe a bhaineann le praghsanna a ríomh)
 • Díoltóirí féideartha a shainaithint
 • Gníomhaireacht/institiúid/comhpháirtí a shainaithint chun tacaíocht a thabhairt maidir le foirmiúlachtaí an phróisis allmhairiúcháin (mar shampla maidir le conarthaí a ullmhú, coinníollacha íocaíochta a sheiceáil, srianta ar aistriú caipitil i dtír an díoltóra)

Céim 3: Seiceáil an féidir le do chuideachta leas a bhaint as Comhaontú Trádála de chuid an Aontais

 • Seiceáil an bhfuil comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ar mian leat é a allmhairiú ó
 • Scrúdú a dhéanamh ar na coinníollacha maidir le rochtain ar an margadh i sceideal na ngealltanas

Céim 4: Riachtanais an mhargaidh a mheas

 • Déan amach an mbaineann aon srianta nó toirmisc le d’allmhairí seirbhísí
 • Seiceáil cé na ceanglais is infheidhme maidir le do sheirbhís a iompórtáil
 • Más mian leat ceann d’fhostaithe chuideachta an díoltóra a bheith ag gabháil leis an tseirbhís atá á hiompórtáil agat, seiceáil freisin na ceanglais shonracha a bhaineann le
 • A fháil amach cad iad na rialacháin chánach atá i bhfeidhm nuair a cheannaíonn tú seirbhísí ó lasmuigh den Aontas Eorpach
Roinn an leathanach seo: