Faisnéis Cheangailteach ar Thionscnamh

Mura bhfuil tú cinnte faoi thionscnamh d’earraí nó mura dteastaíonn uait ach deimhneacht dhlíthiúil, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach i leith Tionscnaimh.

Baineann Faisnéis cheangailteach i leith Tionscnaimh (BOI) le cinneadh i scríbhinn lena ndeimhnítear tionscnamh d’earraí, agus tá sé ina cheangal san Aontas Eorpach.

Tá cinntí FCT ceangailteach ar an sealbhóir agus ar údaráis chustaim an AE. Bíonn siad bailí de ghnáth ar feadh trí bliana ón dáta eisiúna.

Cén chaoi agus cén áit ar cheart iarratas a dhéanamh ar chinneadh FCT?

Ba cheart iarratais a dhéanamh i scríbhinn chuig na húdaráis inniúla sa tír AE ina bhfuil cuideachta bunaithe nó ina bhfuil sé beartaithe aici an BOI a úsáid. Ní mór duit a chinntiú gurb ionann an cur síos ar na hearraí san Fhaisnéis Cheangailteach maidir le Tionscnamh agus na hearraí atá á n-onnmhairiú nó á n-iompórtáil agat.

Tá 120 lá ag na húdaráis ón dáta a chláraigh siad d’iarratas chun cinneadh a dhéanamh.

Tabhair faoi deara nach bhfuil tú díolmhaithe ón gceanglas cruthúnas tionscnaimh a sholáthar mar gheall ar Fhaisnéis Cheangailteach ar Thionscnamh a bheith ann.

Tuilleadh eolais

  • féach tuilleadh Treoir maidir le Faisnéis Cheangailteach i leith Tionscnaimh
  • liosta na n-údarás atá freagrach as Faisnéis Cheangailteach Tionscnaimh a eisiúint i ngach ceann de Bhallstáit an Aontais (arna fhoilsiú in IO C431 an 14 Samhain 2022, leathanach 5)
  • féach tuilleadh eolais agus sonraí faoi chúrsaí custaim ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim
Roinn an leathanach seo: