Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Речник на термините:

Доставено мито платено

Метод на износ на стоки, когато продавачът е отговорен за всички етапи, включително митническо освобождаване и плащане на всякакви мита или данъци. Рисковете и разходите се прехвърлят само когато стоките са доставени на купувача. Като цяло продавачът е отговорен и за разтоварването на стоките.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки