Termin ze słowniczka:

Dostarczone, cło opłacone

Metoda wywozu towarów, w przypadku gdy sprzedawca jest odpowiedzialny za wszystkie etapy, w tym odprawę celną, oraz uiszczając wszelkie cła lub podatki. Ryzyko i koszty są przenoszone tylko wtedy, gdy towary zostaną dostarczone kupującemu. Co do zasady sprzedawca odpowiada również za rozładunek towarów.

Udostępnij tę stronę: