Речник на термините:

Европейския съюз

Европейският съюз е уникален икономически и политически съюз между 27 държави от ЕС, които заедно обхващат голяма част от континента. Той е най-големият търговски блок в света, най-големият износител на промишлени стоки и услуги, както и най-големият пазар за внос в над 100 държави. Основният икономически двигател на ЕС е единният пазар. Той позволява на повечето стоки, услуги, пари и хора да се движат свободно.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки