Όρος στο γλωσσάριο:

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μοναδική οικονομική και πολιτική ένωση μεταξύ 27 χωρών της ΕΕ που από κοινού καλύπτουν μεγάλο μέρος της ηπείρου. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα μεταποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών για περισσότερες από 100 χώρες. Βασική οικονομική κινητήρια δύναμη της ΕΕ είναι η ενιαία αγορά, Επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα τα περισσότερα προϊόντα, υπηρεσίες, κεφάλαια και άτομα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις