Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Európska únia

Európska únia je jedinečná hospodárska a politická únia medzi 27 krajinami EÚ, ktoré spoločne pokrývajú veľkú časť kontinentu. Je najväčším obchodným blokom na svete, najväčším vývozcom výrobkov a služieb, ako aj najväčším dovozným trhom pre viac ako 100 krajín. Hlavným hospodárskym motorom EÚ je jednotný trh. Umožňuje voľný pohyb väčšiny tovaru, služieb, peňazí a osôb.

Share this page:

Rýchle odkazy