Pojem v slovníku:

Európska únia

Európska únia je jedinečná hospodárska a politická únia medzi 27 krajinami EÚ, ktoré spoločne pokrývajú veľkú časť kontinentu. Je najväčším obchodným blokom na svete, najväčším vývozcom výrobkov a služieb, ako aj najväčším dovozným trhom pre viac ako 100 krajín. Hlavným hospodárskym motorom EÚ je jednotný trh. Umožňuje voľný pohyb väčšiny tovaru, služieb, peňazí a osôb.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy