Termin ze słowniczka:

Unii Europejskiej

Unia Europejska jest wyjątkową unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami UE, które łącznie pokrywają znaczną część kontynentu. Jest to największy na świecie blok handlowy, największy eksporter gotowych towarów i usług, a także największy rynek importowy dla ponad 100 krajów. Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób.

Udostępnij tę stronę: