19 januar 2024

Revideret klageformular til indberetning af hindringer for markedsadgang

Klageformularen til indberetning af hindringer for markedsadgang i tredjelande til det fælles kontaktpunkt er blevet forenklet og findes allerede i Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA

Den trinvise vejledning om indgivelse af en klage er også blevet gennemgået: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/operational_guidelines.pdf

Yderligere oplysninger om GD TRADE's centrale kontaktpunkt findes på dette link: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0

Del denne side: