19 Ιανουαρίου 2024

Αναθεωρημένο έντυπο καταγγελίας για την αναφορά εμποδίου πρόσβασης στην αγορά

Το έντυπο καταγγελίας για την αναφορά των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά σε τρίτες χώρες στο ενιαίο σημείο εισόδου έχει απλουστευθεί και είναι ήδη διαθέσιμο στο Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA

Αναθεωρήθηκε επίσης ο οδηγός βήμα προς βήμα για την υποβολή καταγγελίας: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/operational_guidelines.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ενιαίο σημείο εισόδου της ΓΔ TRADE διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις