Κανόνες για τις άμεσες μεταφορές ή τους κανόνες μη παραποίησης/απομίμησης

Ακόμη και αν το προϊόν σας είναι καταγόμενο (δηλαδή πληροί τους βασικούς κανόνες και τις διατάξεις του), πρέπει ακόμη να ελέγξετε το προϊόν από τη χώρα «originating’» και να φθάσετε στην ΕΕ χωρίς να υποστούν χειρισμούς σε άλλη χώρα, εκτός από τις απλές εργασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση του προϊόντος σε καλή κατάσταση.

Πρέπει να επαληθεύσετε τις ειδικές προϋποθέσεις για το εν λόγω θέμα και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδείξετε την τήρηση του εν λόγω κανόνα που περιλαμβάνεται στη σχετική δέσμη κανόνων καταγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις