19 tammikuuta 2024

Tarkistettu valituslomake markkinoillepääsyn esteen ilmoittamiseksi

Valituslomaketta, jolla ilmoitetaan kolmansien maiden markkinoille pääsyn esteistä keskitetylle asiointipisteelle, on yksinkertaistettu, ja se on jo saatavilla Access2Markets-sivustolla: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA

Myös valituksen tekemistä koskevaa vaiheittaista opasta on tarkasteltu uudelleen: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/operational_guidelines.pdf

Lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston keskitetystä asiointipisteestä on osoitteessa https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0

Jaa tämä sivu: