19 stycznia 2024

Zmieniony formularz skargi w celu zgłoszenia bariery dostępu do rynku

Formularz skargi służący do zgłaszania barier w dostępie do rynku w państwach trzecich do pojedynczego punktu kontaktowego został uproszczony i jest już dostępny na stronie Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA

Dokonano również przeglądu przewodnika krok po kroku dotyczącego składania skargi: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/operational_guidelines.pdf

Więcej informacji na temat pojedynczego punktu kontaktowego DG TRADE można znaleźć pod adresem: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0

Udostępnij tę stronę: