19 januari 2024

Reviderat klagomålsformulär för att rapportera ett hinder för marknadstillträde

Klagomålsformuläret för att rapportera hinder för marknadstillträde i tredjeländer till den gemensamma kontaktpunkten har förenklats och finns redan tillgängligt i Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA

Den stegvisa vägledningen för att lämna in ett klagomål har också setts över: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/operational_guidelines.pdf

Mer information om GD Handels enda kontaktpunkt finns på följande länk: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0

Dela sidan:

Genvägar