19 Януари 2024

Преработен формуляр за жалба, за да се докладва за бариера пред достъпа до пазара

Формулярът за жалба за докладване на пречките пред достъпа до пазара в трети държави до единната входна точка е опростен и вече е достъпен в Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA

Беше преразгледано и поетапното ръководство за подаване на жалба: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/operational_guidelines.pdf

Повече информация за единната входна точка на ГД „Търговия“ може да бъде намерена на следния адрес: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки