19 janvāris 2024

Pārskatīta sūdzības veidlapa, lai ziņotu par šķērsli piekļuvei tirgum

Ir vienkāršota sūdzības veidlapa ziņošanai par tirgus piekļuves šķēršļiem trešās valstīs vienotajam kontaktpunktam, un tā jau ir pieejama vietnē Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA

Ir pārskatīts arī pakāpeniskais ceļvedis sūdzības iesniegšanai: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/operational_guidelines.pdf

Plašāka informācija par Tirdzniecības ĢD vienoto kontaktpunktu ir pieejama šajā saitē: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites