Εμπόδια στο εμπόριο

Οι εμπορικοί φραγμοί μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Μπορούν να αφορούν

Αντιμετωπίσατε πρόβλημα σε τρίτη αγορά για την εμπορική σας δραστηριότητα; Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπορικό φραγμό;

1. Ελέγξτε τα καταχωρισμένα εμπορικά εμπόδια σε τρίτες χώρες. Εάν το ζήτημα έχει ήδη καταχωριστεί, εργαζόμαστε ήδη για την επίλυσή του. Ωστόσο, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενα ζητήματα με το έντυπο επικοινωνίας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν έχει ήδη καταχωριστεί στη βάση δεδομένων μας:

2. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στο ενιαίο σημείο εισόδου μέσω του εντύπου καταγγελίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση trade-single-entry-point@ec.europa.eu εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε υποστήριξη κατά την υποβολή της καταγγελίας.

3. Θα αξιολογήσουμε την καταγγελία σας από κοινού με τους εμπειρογνώμονές μας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Εάν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημά σας συνιστά εμπορικό φραγμό, θα το καταχωρίσουμε στη σελίδα Access2Markets για τους εμπορικούς φραγμούς και θα εργαστούμε για την αντιμετώπισή του.

Η ΕΕ διαθέτει δύο βασικά μέσα για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών:

  • διπλωματικές ενέργειες
  • επίλυση διαφορών

Για την καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση όλων των εμποδίων, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις επιχειρηματικές ενώσεις, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες ανά τον κόσμο, σε μια δομή που ονομάζουμε εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά.

Τα κράτη μέλη, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, καθώς και το εθνικό ή ευρωπαϊκό σωματείο σας, βρίσκονται εκεί για να σας βοηθήσουν. Βρείτε ορισμένες παραπομπές σε χρήσιμους συνδέσμους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις