Εμπόδια στο εμπόριο

Οι εμπορικοί φραγμοί μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Μπορούν να αφορούν

Αναζήτηση στη βάση δεδομένων μας των καταχωρισμένων εμπορικών φραγμών

Γιατί να αναφερθεί ένας εμπορικός φραγμός;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να σας βοηθήσει εάν αντιμετωπίσετε εμπόδια στο εμπόριο. Θα μας ενημερώσουμε και θα εξετάσουμε τις δυνατότητες άρσης του εμποδίου, ώστε οι εξαγωγές σας σε χώρες εκτός της ΕΕ να μπορέσουν να αυξηθούν. Η βοήθεια αυτή παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, στην Ευρώπη σε όλα τα στάδια των εξαγωγών.

Πώς να καταγγείλετε ένα εμπορικό φραγμό

Πείτε μας για την επιχείρησή σας:

  • Σε ποιον τομέα εργάζεστε;
  • Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Πείτε μας για το πρόβλημά σας:

  • Σε ποια χώρα αντιμετωπίζετε το εμπόδιο;
  • Ποιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε το εμπόδιο σας στο κράτος μέλος σας και/ή στην ένωση του κλάδου σας.

Πώς αντιδρούμε

Μόλις αναφέρετε εμπορικό φραγμό:

  • Ανάλυση του αναφερόμενου εμποδίου

Μόλις μας γνωστοποιηθεί φραγμός, ελέγχουμε αν το εμπόδιο αυτό βρίσκεται ήδη στη βάση δεδομένων μας. Εάν όχι, οι σχετικοί γεωγραφικοί και τομεακοί συνάδελφοι καθώς και η αντιπροσωπεία της ΕΕ αναλύουν το εμπόδιο. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη νομική κατάσταση, τον οικονομικό αντίκτυπο και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής.

  • Ταξινόμηση

Το εμπόδιο ταξινομείται όχι μόνο βάσει του κωδικού ΕΣ, αλλά και ανά τομέα (π.χ. αεροσκάφη), καθώς και ανά μέτρο (π.χ. επισήμανση).

  • Αντιμετώπιση του εμποδίου

Η ΕΕ διαθέτει τρία βασικά μέσα για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών

  • διπλωματικές ενέργειες
  • διευθέτηση διαφορών
  • Συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ

Για να αποφασίσει ποιος είναι ο σωστός δρόμος, η ΕΕ συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις βιομηχανικές ενώσεις στις Βρυξέλλες, καθώς και σε τρίτες χώρες σε όλο τον κόσμο, σε μια δομή που ονομάζουμε εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για αυτή την εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά; Περισσότερα.

Αναζήτηση εμπορικού φραγμού

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις