Εμπορικοί φραγμοί

Οι εμπορικοί φραγμοί μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Μπορούν να αφορούν:

 • τιμολόγια
 • τελωνειακά καθεστώτα
 • διοικητικός φόρτος
 • έκδοση αδειών εισαγωγής
 • πρότυπα
 • απαιτήσειςεπισήμανσης ή συσκευασίας
 • Αδικαιολόγητα μέτρα εμπορικής άμυνας που εισήγαγαν τρίτες χώρες
 • ανεπαρκής προστασία των ΔΔΙ
 • δυσμενής μεταχείριση σε σχέση με την εθνική μεταχείριση

Αντιμετωπίσατε πρόβλημα σε μια τρίτη αγορά για τις εμπορικές σας συναλλαγές; Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει εμπορικό φραγμό;

1. Ελέγξτε τα καταγεγραμμένα εμπορικά μας εμπόδια σε τρίτες χώρες. Εάν το ζήτημα έχει ήδη καταχωριστεί, εργαζόμαστε ήδη για την επίλυσή του. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενα ζητήματα με το έντυπο επικοινωνίας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν έχει ήδη καταχωριστεί στη βάση δεδομένων μας:

2. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στο ενιαίο σημείο εισόδου μέσω του εντύπου καταγγελίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση trade-single-entry-point@ec.europa.eu για τυχόν ερωτήσεις ή χρειάζεστε υποστήριξη κατά την υποβολή της καταγγελίας.

3. Θα αξιολογήσουμε την καταγγελία σας μαζί με τους εμπειρογνώμονές μας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Εάν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημά σας συνιστά εμπορικό φραγμό, θα το καταχωρίσουμε στη σελίδα Access2Markets για τους εμπορικούς φραγμούς και θα εργαστούμε για την επίλυσή του.

Η ΕΕ διαθέτει δύο βασικά μέσα για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών:

 • διπλωματικές ενέργειες
 • επίλυση διαφορών

Για την καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση όλων των εμποδίων, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις επιχειρηματικές ενώσεις, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες ανά τον κόσμο, σε μια δομή που ονομάζουμε εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά.

Τα κράτη μέλη, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια καθώς και η εθνική ή ευρωπαϊκή σας ένωση είναι εκεί για να σας βοηθήσουν επίσης. Βρείτε ορισμένες παραπομπές σε χρήσιμους συνδέσμους.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις