Ενιαίο σημείο εισόδου

Το ενιαίο σημείο εισόδου είναι μια ομάδα εντός του τμήματος εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την ηγεσία του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών. Το ενιαίο σημείο εισόδου είναι το πρώτο σημείο επαφής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν πιθανούς εμπορικούς φραγμούς σε τρίτες χώρες ή που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιωσιμότητας που σχετίζονται με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη ή το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων.

Για να σας βοηθήσει να βρείτε τον δρόμο σας, το ενιαίο σημείο εισόδου έχει αναπτύξει δύο έντυπα καταγγελιών, ένα για την πρόσβαση στην αγορά/εμπορικούς φραγμούς και ένα για θέματα βιωσιμότητας — καθώς και οδηγούς βήμα προς βήμα για τη συμπλήρωσή τους.

Θέλετε να υποβάλετε καταγγελία στο ενιαίο σημείο εισόδου; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το ενιαίο σημείο εισόδου μπορεί να σας βοηθήσει κατά την προετοιμασία της καταγγελίας σας — μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ενιαίο σημείο εισόδου απευθείας στη διεύθυνση trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πριν από την κοινοποίηση, το ενιαίο σημείο εισόδου μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν θα υποβάλετε καταγγελία και να σας καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία καταγγελίας, εάν χρειαστεί.

Πώς παρακολουθεί το ενιαίο σημείο εισόδου τις καταγγελίες;

Μόλις παραληφθεί μέσω των εντύπων επικοινωνίας, το ενιαίο σημείο εισόδου θα εξασφαλίσει μια εξορθολογισμένη διαδικασία για την αξιολόγηση της καταγγελίας σας. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση του προβλήματός σας από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες της ΓΔ Εμπορίου σε συντονισμό με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιπροσωπείες της ΕΕ, κατά περίπτωση. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, το ενιαίο σημείο εισόδου θα επικοινωνήσει μαζί σας απευθείας για να εξηγήσει το αποτέλεσμα και τις πιθανές επακόλουθες ενέργειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις