Ενιαίο σημείο εισόδου

Το ενιαίο σημείο εισόδου είναι μια ομάδα εντός του εμπορικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την ηγεσία του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών. Το ενιαίο σημείο εισόδου είναι το πρώτο σημείο επαφής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν πιθανά εμπορικά εμπόδια σε τρίτες χώρες ή διαπιστώνουν μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιωσιμότητας που σχετίζονται με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη ή με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων.

Για να σας βοηθήσει να βρείτε τον δρόμο σας, το ενιαίο σημείο εισόδου έχει αναπτύξει δύο έντυπα καταγγελιών, ένα για την πρόσβαση στην αγορά/τους εμπορικούς φραγμούς και ένα για θέματα βιωσιμότητας — καθώς και οδηγούς βήμα προς βήμα για τη συμπλήρωσή τους. Για θέματα που αφορούν την πράξη κατά του εξαναγκασμού και για την υποβολή σχετικών πληροφοριών, επισκεφθείτε το ενιαίο σημείο επαφής της πράξης κατά του εξαναγκασμού.

Θέλετε να υποβάλετε καταγγελία στο ενιαίο σημείο εισόδου; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το ενιαίο σημείο εισόδου μπορεί να σας βοηθήσει κατά την προετοιμασία της καταγγελίας σας — μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ενιαίο σημείο εισόδου απευθείας στη διεύθυνση trade-single-entry-point@ec.europa.eu Στο πλαίσιο της διαδικασίας πριν από την κοινοποίηση, το ενιαίο σημείο εισόδου μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θα υποβάλετε καταγγελία και να σας καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, εάν χρειαστεί.

Πώς δίνει συνέχεια στις καταγγελίες το ενιαίο σημείο εισόδου;

Μόλις παραληφθεί μέσω των εντύπων επικοινωνίας, το ενιαίο σημείο εισόδου θα διασφαλίσει μια εξορθολογισμένη διαδικασία για την αξιολόγηση της καταγγελίας σας. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση του ζητήματος σας από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες της ΓΔ TRADE σε συντονισμό με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιπροσωπείες της ΕΕ, κατά περίπτωση. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, το ενιαίο σημείο εισόδου θα επικοινωνήσει μαζί σας απευθείας για να εξηγήσει το αποτέλεσμα και τις πιθανές επακόλουθες ενέργειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις