Ενιαίο σημείο εισόδου

Το ενιαίο σημείο εισόδου είναι μια ομάδα εντός του τμήματος εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την ηγεσία του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών. Το ενιαίο σημείο εισόδου είναι το πρώτο σημείο επαφής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν δυνητικούς εμπορικούς φραγμούς σε τρίτες χώρες ή που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιωσιμότητας που σχετίζονται με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη ή με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων των εμπορικών εταίρων μας.

Για να σας βοηθήσει να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεστε, το ενιαίο σημείο εισόδου έχει καταρτίσει δύο έντυπα καταγγελιών, ένα για την πρόσβαση στην αγορά/τους εμπορικούς φραγμούς και ένα για θέματα βιωσιμότητας — καθώς και οδηγούς βήμα προς βήμα για τη συμπλήρωσή τους.

Θέλετε να υποβάλετε καταγγελία στο ενιαίο σημείο εισόδου; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το ενιαίο σημείο εισόδου μπορεί να σας βοηθήσει κατά την προετοιμασία της καταγγελίας σας — μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το ενιαίο σημείο εισόδου στη διεύθυνση trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Στο πλαίσιο της διαδικασίας προκαταρκτικής κοινοποίησης, το ενιαίο σημείο εισόδου μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θα υποβάλετε καταγγελία και να σας καθοδηγήσετε κατά τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, εάν χρειαστεί.

Πώς δίνει συνέχεια το ενιαίο σημείο εισόδου στις καταγγελίες;

Μόλις παραληφθούν μέσω των εντύπων επικοινωνίας, το ενιαίο σημείο εισόδου θα εξασφαλίσει μια εξορθολογισμένη διαδικασία για την αξιολόγηση της καταγγελίας σας. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση του προβλήματός σας από τους σχετικούς εμπειρογνώμονες της ΓΔ Εμπορίου σε συντονισμό με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, το ενιαίο σημείο εισόδου θα επικοινωνήσει μαζί σας απευθείας για να σας εξηγήσει το αποτέλεσμα και τις πιθανές επακόλουθες ενέργειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις