Ελάχιστες εργασίες

Εκτός από τους ειδικούς κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το προϊόν που θέλετε να εισάγετε ή να εξαγάγετε να εξαγάγετε, πρέπει να επαληθεύσετε αν η ενέργεια που εκτελέσατε στην ΕΕ ή στη χώρα του εμπορικού εταίρου από την οποία εισάγετε ή στην οποία εξάγετε υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτούμενες ενέργειες. Αυτές οι ελάχιστες εργασίες απαριθμούνται στο πρωτόκολλο των κανόνων καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας που χρησιμοποιείτε ως εισαγωγέας ή εξαγωγέας. Ελάχιστες πτητικές λειτουργίες μπορούν να είναι η συσκευασία, ο απλός τεμαχισμός, η απλή συναρμολόγηση, η απλή ανάμειξη κ.λπ.

Εάν η παραγωγή στην ΕΕ ή σε μια εμπορική χώρα εταίρο είναι μία από τις απαριθμούμενες δραστηριότητες και δεν έχει γίνει τίποτε άλλο (δηλ. κανένα υλικό δεν έχει παραχθεί ή μετατραπεί), τότε το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί καταγόμενο ακόμη και αν πληρούνται οι κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με τα προϊόντα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις